Povýšení svatého Kříže – Údlice 2018

Rubriky: Videa | Napsat komentář

Pozvánka na pouť v Přečaplech 22.9.2018

poster precaply - pout 2018
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Výuka náboženství 2018/2019

Aktuální časy výuky náboženství:

pro 1. třídu (2.) ZŠ                  úterý od 16:15                       

pro 2. – 4. třídu ZŠ                 úterý od 17:00                       

pro 5. – 7. třídu ZŠ                 úterý od 15:30                                               

pro 8. – 9. třídu ZŠ + SŠ        středa od 16:30

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Svatobartolomějská pouť – Bílence 26.8.2018

Rubriky: Videa | Napsat komentář

Ohlášky – září 2018

Bohoslužby v Chomutovském farním obvodu budou takto:

Děkanský kostel:       PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.

PO (po setkání seniorů) ST, PÁ v 18.00 hod.   

                                         NE v 8.00 hod. a v 10.00 hod.

Sv. Barbora:              ÚT, ST, PÁ v 17.00 hod.

                                       NE v 18.00 hod.

Droužkovice:  NE v 11.30 hod.     

Údlice:  ČT v 17.00 hod. a v 2. a 4. NE v měsíci v 11.30 hod.

NENÍ-LI  UVEDENO  JINAK

 • V sobotu 1.9. v 10.30 hod. přijmou kněžské svěcení v kostele sv. Františka na Starém Městě pražském jáhnové Václav Sládek a Leo Gallas členové Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.
 • V sobotu 1.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.

 V neděli 2.9. budeme při  mši sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.

 • V neděli 2.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 3.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 5.9. v 19.00 hod. je setkání ERF.
 • Ve čtvrtek 6.9. v 17.00 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • Ve čtvrtek 6.9. v 18.00 hod .bude na faře adorace.
 • V pátek 7.9. v 16.30 hod. bude na děkanství první setkání Broučků v letošním školním roce.

V sobotou 8.9. se uskuteční pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Vychází se ráno v 8.00 hod. od hrobu otce Ladislava z Kunštátu na Moravě a putuje se do Sloupu na Moravě k P. Marii Bolestné, kde je pouť završena mší svatou v  17.00 hod., které bude předsedat pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul.

V neděli 9.9. v 10.00 hod. bude v kostele sv. Ignáce na náměstí v Chomutově slavit svou primiční mši sv. novokněz P. Václav Sládek O.Cr. Všichni jste srdečně zváni!

 • V neděli 9.9. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně.
 • Ve čtvrtek 13.9. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.

V neděli 16.9. v 11.30 hod. je poutní mše sv. v Údlicích v kostele Povýšení sv. Kříže.   Všichni jste srdečně zváni na tuto pouť!

Z tohoto důvodu také nebude bohoslužba v DROUŽKOVICÍCH, ale jste zváni do ÚDLIC :o)

 • V pondělí 17.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18. hod. též mše sv. v děkanském kostele.
 • V tomto týdnu začíná výuka NÁBOŽENSTVÍ.
 • Ve čtvrtek 20.9. v 18.00 hod. bude na faře adorace.
 • V pátek 21.9. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 22.9. ve 14.00 hod. je poutní mše sv. v Přečaplech-Údlicích v kostele sv. Matouše.

 • V neděli 23.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.

V pátek 28.9. na Slavnost sv. Václava bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod.

Zároveň jste všichni srdečně zváni na poutní mši sv. v kostele sv. Václava ve Vysočanech v 15.00 hod.

V sobotu 29.9. od 14.00 hod. jste srdečně zváni do Jirkova na tzv. Zahradní slavnost. Těšíme se na společné setkání a popovídání :o)

 • V neděli 23.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 1.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. též mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 4.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 5.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků

V sobotu 6.10. bude vikariátní pouť na Květnově s modlitbou svatého růžence v 10.00 hod. u kříže a mší svatou v 10.30 hod.

 • V neděli 7.10. v 11.30 hod. bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod. v Otvicích.

Výuka náboženství na děkanství začíná v týdnu od 17. září 2018. Prosíme přihlaste své děti a mládež k výuce náboženství, která je pomocí rodičům k naplňování jejich závazků, daných při křtu Vašich dětí, že budete vychovávat a vést své děti v katolické nauce.

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY:

ÚT  16.15 hod.           1. třída (2.) ZŠ

ÚT  17.00 hod.           2. – 4. třída ZŠ

ÚT  15.30 hod.            5. – 7. třída ZŠ

ST   16.30 hod.           8. – 9. třída ZŠ + SŠ

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH

http://www.farnostchomutov.cz

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

1. svaté přijímaní 10.6.2018

 

Rubriky: Videa | Napsat komentář

Farní Chaloupky – hymna

Rubriky: Videa | Napsat komentář

Farní Chaloupky – Intro

Rubriky: Videa | Napsat komentář

Ohlášky červenec-srpen 2018

O nedělích 1., 8. a 15. července se konají na Květnově poutě. Mše svaté na Květnově jsou  v 10.30 hod. česky  a ve 14.15 hod. v německém jazyce.

Vzhledem k poutím na Květnově bude mše sv. o nedělích 1., 8. a 15. července v děkanském kostele pouze v 9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod. jako obvykle.             V další neděle pak budou mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. a v 10.00 hod.                

Mše svaté o velkých prázdninách v Březně a v Údlicích nebudou. V Droužkovicích budou každou neděli bohoslužby slova se sv. přijímáním v 11.30 hod.

V době letních prázdnin budou bohoslužby během týdne v Chomutově takto:    Děkanský kostel:       PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.                                                                                                    ST, PÁ  v 18.00 hod.                                                                                                                       NE v 8.00 a v 10.00 hod.                                                              Sv. Barbora:              PÁ  v 17.00 hod. a v NE v 18.00 hod.                                              NENÍ-LI UVEDENO JINAK.

 • V neděli 1.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9.00 hod.
 • V neděli 1. 7. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 5.7. o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude mše sv. pouze v 8.00 hod. v děkanském kostele.
 • V neděli 8.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9.00 hod.
 • V sobotu 14. 7. ve 10.30 hod. budou v kapli sv. Judy Tadeáše v Dobřichovicích oddáni Karel Landa a Lucie Abelová.
 • V sobotu 14. 7. ve 14.00 hod. budou v kapli sv. Michaela na Horním Hradě oddáni Pavlína Buršová a Václav Ungr.
 • V neděli 15.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9-00 hod.
 • V neděli 22.7. je mše sv. v děkanském kostele opět v 8.00 hod. a v 10.00 hod.
 • Ve čtvrtek 26.7. po  bohoslužbě, která začíná v 7.15 hod. v děkanském kostele bude  pobožnost ke sv. Anně u Trojičního sloupu, tak jak již tradičně bývá.

sobotu 28.7. v 15.00 hod. bude v Křímově poutní mše sv. ke cti sv. Anny.

V neděli 29.7.  v 10.00 hod. bude mše svatá v kostele sv. Ignáce ke cti tohoto patrona. Proto mše sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele nebude.  Všichni jste srdečně zváni !!!

V neděli 29.7. ve 14.00 hod. bude taktéž v Hořenci/Nezabylicích průvod od křížku a následně poutní mše ke cti sv. Anny v kapličce.

 • V sobotu 4.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 4.8. na Lomci u Vodňan budou oddáni Lucie Šobáňová a Tomáš Janšta.
 • V neděli 5.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Vysoké Jedli.
 • Ve středu 8.8.  ve 13.00 hod. budou oddáni v děkanském kostele Petra Ingrová a David Šimeček.
 • V sobotu 18.8. v 11.00 hod. v děkanském kostele budou oddáni Denisa Trbuhová a Zdeněk Šesták.
 • V sobotu 18.8. ve 12.00 hod. v děkanském kostele budou oddáni Ludmila Balážová a Daniel Krauz.
 • V sobotu 18.8. ve 13.00 hod. v děkanském kostele budou církevně oddáni Miroslav Maleček a Monika Malečková.

Poutní mše svatá v naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 19. 8.  Ranní mše sv. v 8.00 hod. především pro ty, kteří nemohou na hl. mši sv.              Slavnostní mše sv. v 10.00 hod. Všichni jste srdečně zváni!

Prosíme Vás o zajištění občerstvení na naši pouť, Vy kdo můžete – tak jako každoročně upečením koláčků či cukroví. Pán Bůh Vám odměň Vaši pomoc!

 • V sobotu 25.8. v 10.00 hod. v děkanském kostele budou církevně oddáni Paulína Březinová a Zdeněk Březina.
 • V sobotu 25.8. ve 14.00 hod. v děkanském kostele budou oddáni Darja Stojanovová a Marek Beliš.

V neděli 26. 8. 11.30 hod. bude  v Bílencích  poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje.  Přijměte srdečné pozvání!

 • V sobotu 1.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.

 V neděli 2.9. budeme při  mši sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.

 • V neděli 2.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 3.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích. Kromě 21.7.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – červen 2018

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ.

 • V pátek 1.6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 2.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 3.6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 4.6. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V pátek 8.6. o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pamatujme na mši svatou. Tento den je mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod. v 18.00 hod. V kostele sv. Barbory v 17.00 hod.

V sobotu 9.6. v 9.30 hod. bude slavena mše svatá v Bílencích ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Všichni jste srdečně zváni! Kaplička ve Voděradech prochází rekonstrukcí.

 • V sobotu 9.6. ve 16.00 hod. bude příprava dětí k 1. sv. přijímání a první svatá zpověď.
 • V neděli 10.6. při mši sv. v 10.00 hod. přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání.
 • Tuto neděli 10.6. nebude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 10.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně.
 • Ve čtvrtek 14.6. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 15.6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 17.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 18.6.  v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 21.6. v 17.30 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V neděli 24.6.  v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 24.6. ve 14.30 hod. bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče, farníci, všichni jste srdečně zváni!

Ve čtvrtek 28.6. v 18.00 hod. bude POUTNÍ MŠE – vigílie Slavnosti SV. PETRA  A  PAVLA V BŘEZNĚ U CHOMUTOVA. Všichni jste též srdečně zváni!

 • V pátek 29.6. v 18.00 hod. poděkujeme mší svatou v děkanském kostele v Chomutově za uplynulý školní rok, všichni jste zváni, a zvláště naši školáci s rodiči a učitelé.
 • V sobotu 30.6. začínají Farní chaloupky pro děti a mládež.
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář