Farní Chaloupky – Intro

Rubriky: Videa | Napsat komentář

Ohlášky červenec-srpen 2018

O nedělích 1., 8. a 15. července se konají na Květnově poutě. Mše svaté na Květnově jsou  v 10.30 hod. česky  a ve 14.15 hod. v německém jazyce.

Vzhledem k poutím na Květnově bude mše sv. o nedělích 1., 8. a 15. července v děkanském kostele pouze v 9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod. jako obvykle.             V další neděle pak budou mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. a v 10.00 hod.                

Mše svaté o velkých prázdninách v Březně a v Údlicích nebudou. V Droužkovicích budou každou neděli bohoslužby slova se sv. přijímáním v 11.30 hod.

V době letních prázdnin budou bohoslužby během týdne v Chomutově takto:    Děkanský kostel:       PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.                                                                                                    ST, PÁ  v 18.00 hod.                                                                                                                       NE v 8.00 a v 10.00 hod.                                                              Sv. Barbora:              PÁ  v 17.00 hod. a v NE v 18.00 hod.                                              NENÍ-LI UVEDENO JINAK.

 • V neděli 1.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9.00 hod.
 • V neděli 1. 7. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 5.7. o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude mše sv. pouze v 8.00 hod. v děkanském kostele.
 • V neděli 8.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9.00 hod.
 • V sobotu 14. 7. ve 10.30 hod. budou v kapli sv. Judy Tadeáše v Dobřichovicích oddáni Karel Landa a Lucie Abelová.
 • V sobotu 14. 7. ve 14.00 hod. budou v kapli sv. Michaela na Horním Hradě oddáni Pavlína Buršová a Václav Ungr.
 • V neděli 15.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9-00 hod.
 • V neděli 22.7. je mše sv. v děkanském kostele opět v 8.00 hod. a v 10.00 hod.
 • Ve čtvrtek 26.7. po  bohoslužbě, která začíná v 7.15 hod. v děkanském kostele bude  pobožnost ke sv. Anně u Trojičního sloupu, tak jak již tradičně bývá.

sobotu 28.7. v 15.00 hod. bude v Křímově poutní mše sv. ke cti sv. Anny.

V neděli 29.7.  v 10.00 hod. bude mše svatá v kostele sv. Ignáce ke cti tohoto patrona. Proto mše sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele nebude.  Všichni jste srdečně zváni !!!

V neděli 29.7. ve 14.00 hod. bude taktéž v Hořenci/Nezabylicích průvod od křížku a následně poutní mše ke cti sv. Anny v kapličce.

 • V sobotu 4.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 4.8. na Lomci u Vodňan budou oddáni Lucie Šobáňová a Tomáš Janšta.
 • V neděli 5.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Vysoké Jedli.
 • Ve středu 8.8.  ve 13.00 hod. budou oddáni v děkanském kostele Petra Ingrová a David Šimeček.
 • V sobotu 18.8. v 11.00 hod. v děkanském kostele budou oddáni Denisa Trbuhová a Zdeněk Šesták.
 • V sobotu 18.8. ve 12.00 hod. v děkanském kostele budou oddáni Ludmila Balážová a Daniel Krauz.
 • V sobotu 18.8. ve 13.00 hod. v děkanském kostele budou církevně oddáni Miroslav Maleček a Monika Malečková.

Poutní mše svatá v naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 19. 8.  Ranní mše sv. v 8.00 hod. především pro ty, kteří nemohou na hl. mši sv.              Slavnostní mše sv. v 10.00 hod. Všichni jste srdečně zváni!

Prosíme Vás o zajištění občerstvení na naši pouť, Vy kdo můžete – tak jako každoročně upečením koláčků či cukroví. Pán Bůh Vám odměň Vaši pomoc!

 • V sobotu 25.8. v 10.00 hod. v děkanském kostele budou církevně oddáni Paulína Březinová a Zdeněk Březina.
 • V sobotu 25.8. ve 14.00 hod. v děkanském kostele budou oddáni Darja Stojanovová a Marek Beliš.

V neděli 26. 8. 11.30 hod. bude  v Bílencích  poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje.  Přijměte srdečné pozvání!

 • V sobotu 1.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.

 V neděli 2.9. budeme při  mši sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.

 • V neděli 2.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 3.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích. Kromě 21.7.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – červen 2018

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ.

 • V pátek 1.6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 2.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 3.6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 4.6. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V pátek 8.6. o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pamatujme na mši svatou. Tento den je mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod. v 18.00 hod. V kostele sv. Barbory v 17.00 hod.

V sobotu 9.6. v 9.30 hod. bude slavena mše svatá v Bílencích ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Všichni jste srdečně zváni! Kaplička ve Voděradech prochází rekonstrukcí.

 • V sobotu 9.6. ve 16.00 hod. bude příprava dětí k 1. sv. přijímání a první svatá zpověď.
 • V neděli 10.6. při mši sv. v 10.00 hod. přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání.
 • Tuto neděli 10.6. nebude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 10.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně.
 • Ve čtvrtek 14.6. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 15.6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 17.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 18.6.  v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 21.6. v 17.30 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V neděli 24.6.  v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 24.6. ve 14.30 hod. bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče, farníci, všichni jste srdečně zváni!

Ve čtvrtek 28.6. v 18.00 hod. bude POUTNÍ MŠE – vigílie Slavnosti SV. PETRA  A  PAVLA V BŘEZNĚ U CHOMUTOVA. Všichni jste též srdečně zváni!

 • V pátek 29.6. v 18.00 hod. poděkujeme mší svatou v děkanském kostele v Chomutově za uplynulý školní rok, všichni jste zváni, a zvláště naši školáci s rodiči a učitelé.
 • V sobotu 30.6. začínají Farní chaloupky pro děti a mládež.
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Pozvánka na NOC KOSTELŮ

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Pozvánka na pouť

Orelská pouť 2018

Orel Květnov 2018
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – květen 2018

Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili. Budou vždy po večerní mši svaté, v sobotu po ranní mši sv. a v neděli po mši sv. v 10.00 hod.

 • V úterý 1.5. v 8.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele a v 17.00 hod. v kostele sv. Barbory.
 • V úterý 1.5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa. Všichni jste srdečně zváni!!
 • Ve čtvrtek 3.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 4.5.  v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci.

V sobotu 5.5. v 10.00 hod. jste zvání na JARNÍ POUŤ NA KVĚTNOV. Začátek je u kříže na návsi a pokračuje se za modlitby sv. Růžence do kostela, kde bude slavena mše svatá.                                                                                                                                                            Na Květnov pojede také autobus odjezd od divadla v 9.20 hod.

 • V neděli 6.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V neděli 6.5. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 7.5. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a mše sv. v 18.00 hod.
 • V úterý 8.5. v 8.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele a v 17.00 hod. v kostele sv. Barbory.
 • Ve čtvrtek 10.5. o Slavnosti Nanebevstoupení Páně je mše sv. v 7.15 hod. v děkanském kostele a v 17.00 hod. v Údlicích.
 • V sobotu 12.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Lidni ke cti sv. Floriána. Jste srdečně zváni!
 • V neděli 13.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 13.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. Březně u Chomutova.
 • Ve čtvrtek 17.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 18.5. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci.

V sobotu 19. 5. jste zvání na ORELSKOU POUŤ NA KVĚTNOV,  kde bude ve 14.00 hod. slavena mše svatá.

V neděli 20.5. o Slavnosti seslání Ducha svatého bude při mši sv. v 10.00 hod. udělovat o. biskup Jan Baxant svátost biřmování našim biřmovancům.

 • Z důvodu udělování svátosti biřmování nebudete v neděli 20.5. bohoslužba v Droužkovicích. Všichni jsme zváni na setkání s panem biskupem při mši sv. v Chomutově.
 • V pondělí 21.5. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a mše sv. v 18.00 hod.
 • Ve čtvrtek 24.5. bude v 17.30 hod. na děkanství nabídka setkání manželat.
 • V pátek 25.5. v děkanském kostele proběhne NOC KOSTELŮ. Podrobnosti na plakátku.

V sobotu 26.5. bychom vykonali farní pouť do Jablonného v Podještědí ke sv. Zdislavě, patronce naší diecéze a patronce rodin, dětí a mládeže. Zapište se prosím v kostele.

 • V neděli 27.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.

Ve čtvrtek 31.5. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv., která začíná v 18.00 hod. bude průvod, jako již každoročně, ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním obyvatelům našeho města.

Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního průvodu.

 

 

 

 

 

 

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

BOHOSLUŽBY V CHOMUTOVSKÉM OBVODU O VELIKONOCÍCH:

 Chomutov – Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie:

 SVATÉ TRIDUUM:             

 • ZELENÝ ČTVRTEK                   18.00 hod.
 • VELKÝ PÁTEK
  • Křížová cesta                         15.00 hod.
  • Obřady                                    18.00 hod.
 • BÍLÁ SOBOTA                             20.00 hod.

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ            8.00 hod. 10.00 hod.                                            PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ              8.00 hod.

 Chomutov – Sv. Barbora:

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ           18.00 hod.                                                                            PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ             18.00 hod.

Údlice: 

 • VELKÝ PÁTEK
  • Křížová cesta                         16.30 hod.

Droužkovice: 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ            11.30 hod.

Vysoká Jedle: 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ           14.00 hod.

 

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – duben 2018

Aktuality:

V úterý 27.3. od 16.00 – 18.00 hod. bude možnost ještě před svátky přistoupit ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele a v 18.00 hod bude mše sv.

V kostele sv. Barbory bude příležitost ke svátosti smíření ve středu 28.3. od 15.30 hod.

 • Ve čtvrtek 29.3. v 9.00 hod. je mše sv. v katedrále v Litoměřicích tzv. MISSA CHRISMATIS. V tento den kněží obnovují své kněžské závazky a přiváží do svých farností požehnané oleje z této mše svaté.
 • Na Velký pátek v 16.30 hod. bude Křížová cesta také v kostele v Údlicích.

O SVATÉM TRIDUU budou bohoslužby v Chomutově  pouze v děkanském kostele:

 • Na Zelený čtvrtek 29.3.  v 18.00 hod. mše sv. – ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství.
 • Na Velký pátek v 15.00 hod. bude Křížová cesta v děkanském kostele.
 • Na Velký pátek 30.3. začínají obřady v 18.00 hod.  Začíná také novéna k Božímu milosrdenství.
 • Na Bílou sobotu 31.3. je možnost adorace u „Božího hrobu“ a to od 8 – 20 hod. Prosíme ty, kteří mohou, aby se zapsali na hodinové služby při této adoraci.
 • Na Bílou sobotu ve 20.00 hod začíná slavení Velikonoční vigílie nezapomeňte vzít s sebou zvonečky!!! ☺                                                                                                          
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. a v 10.00 hod. V kostele sv. Barbory v 18.00 hod.
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně  bude mše sv. v 11.30 v Droužkovicích a ve 14.00 hod. ve Vysoké Jedli.                                                                                                                     
 • Na Velikonoční pondělí bude mše sv. v 8.00 hod. v děkanském kostele a v 18.00 hod. u sv. Barbory.
 • V úterý 3.4.  při mši sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Barbory bude též udílena svátost nemocných.
 • Ve čtvrtek 5.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 6.4.  v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci.
 • V sobotu 7.4. se uskuteční v Praze POCHOD PRO ŽIVOT. Více informací na plakátku.
 • V sobotu 7.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 7.4. v 16.30 hod. je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 8.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 8.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.                        
 • V pondělí 9.4. je Slavnost Zvěstování Páně pamatujte, prosím na mši svatou – v děkanském kostele bude mše sv. v 7.15 hod a v 18.00 hod.
 • V pondělí 9.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a mše sv. v 18.00 hod.
 • Ve čtvrtek 12.4. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V neděli 15.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 16.4. bude v děkanském kostele mše sv. pouze v 9.00 hod. Při příležitosti setkání česko-německých kněží organizujících červencové poutě na Květnově.
 • Ve čtvrtek 19.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 20.4.  v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci.
 • V sobotu 21.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 22.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 23.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a mše sv. v 18.00 hod.
 • V neděli 29.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V úterý 1.5. v 8.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele.
 • V úterý 1.5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa. Všichni jste srdečně zváni!!

V sobotu 5.5. v 10.00 hod. jste zvání na JARNÍ POUŤ NA KVĚTNOV. Začátek je u kříže na návsi a pokračuje se za modlitby sv. Růžence do kostela, kde bude slavena mše svatá.

 

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

V sobotu 7.4.2018 brněnské  Centrum naděje a pomoci pořádá další z akreditovaných seminářů, určených pro zdravotníky i poradce PPR, tentokrát na téma:
„NAPROHELP, úspěšná cesta k dítěti“
Účastníci mají možnost se nejen seznámit s principy metody NAPROHELP, s její vysokou úspěšností v řešení nechtěné neplodnosti, ale i prakticky si vyzkoušet vyhodnocení záznamů STM PPR a jejich přínos pro léčbu nechtěné neplodnosti i správné stanovení termínu porodu.
Přihláška a další informace jsou na:
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

1. Farní a charitní ples

 

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář