Pozvánka na promítání „Cesta kolem světa“, 2. část

Srdečně Vás zveme na promítání „Cesta kolem světa“ II. část s Májou Šnajdrovou,

Kdy: v pátek 29.3. v 19.00 hod.                                                                                                        Kde: ve Farním klubu na faře v Chomutově

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – březen 2019

V sobotu 2.3. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11.00 hod.

 • V sobotu 2.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 3.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 4.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.

Ve středu 6.3. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.

 • Ve středu 6.3. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po večerní mši svaté na děkanství. Srdečně jste zváni!

Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod.

A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod. a v neděli v 17.30 hod.

 • V pátek 8.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • O 1. neděli postní 10.3. při mši sv. v 10.00 hod. by měli být oficiálně přijati naši katechumeni do katechumenátu.
 • V neděli 10.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.

V týdnu od 11.3. – 15.3. je nabídka pro děti a mládež společné prožití jarních prázdnin tentokrát na Jitravě. Přihlášení je možné na arch v kostele.

 • Ve čtvrtek 14.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 16.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 17.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 18.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V úterý 19.3. je Slavnost sv. Josefa pamatujme na mši svatou. V děkanském kostele je ráno mše sv. v 7.15 hod. a v kostele sv. Barbory v 17.00 hod.
 • Ve středu 20.3. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po večerní mši svaté na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 21.3. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 22.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 24.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 25.3. o Slavnosti Zvěstování Páně bude mše sv. v děkanském kostele jak ráno v 7.15 hod. tak také večer v 18.00 hod. Pamatujte, prosím, o této slavnosti také na účast na mši svaté.
 • Ve čtvrtek 28.3. v 17.30 hod. se bude konat v modlitebně ČCE přednáška Jiřího Šlajsny na téma Rané křesťanství a “nová” římská náboženství. Jste srdečně zváni!
 • V sobotu 30.3. v 15 hod. v kostele Povýšení sv. Kříže v KADANI bude slavena mše svatá za pana vikáře. Při této příležitosti bude moci přispět na rekonstrukci varhan v Kadani, kde bude při této příležitosti zpívat také Chrámový chomutovský sbor.
 • V neděli 31.3. je změna času – začátek letního času.
 • V neděli 31.3. v 10.00 hod. bude slavena v Chomutově mše sv. za našeho zesnulého pana vikáře Jana Kozára, při příležitosti 10ti let jeho odchodu na věčnost.
 • V neděli 31.3. v 10.00 hod. při mši sv. budou skrutinia a pomazání olejem katechumenů těch, kteří se připravují na přijetí svátosti křtu.
 • V neděli 31.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 1.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 4.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 5.4. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 6.4. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 6.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 7.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 10.4. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po večerní mši svaté na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 11.4. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V sobotu 13.4. při mši sv. v 7.15 hod. bude možnost přijmout společně udílenou svátost nemocných. Prosím, zapište se na arch v děkanském kostele a přijměte svátost smíření před přijetím svátosti pomazání nemocných.

V sobotu 13.4. se koná v Litoměřicích DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE za účasti

 1. biskupa Baxanta. Mládež je srdečně zvána!
 • V neděli 14.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.

Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Připomíná současně také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které následují Velikonoce, vrchol liturgického roku.

Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. V liturgii tohoto svátku jsou význačné tři momenty: kněz přede mší svatou mimo chrám žehná palmové, jívové či jiné zelenající se ratolesti a průvod celého společenství vchází do chrámu, dále se čtou pašijové texty Písma, tedy ta vyprávění evangelií, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt, a nakonec je to samo slavení mše svaté.

 • V pondělí 15.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.

V pondělí 15.4.  od 16.00 hod. – 18.00 hod. bude možnost ještě před svátky přistoupit

ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele a v 18.00 hod. bude mše sv.

V kostele sv. Barbory bude příležitost ke svátosti smíření v úterý 16.4. od 15.30 hod.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Pozvánka na promítání „Cesta kolem světa“

Srdečně vás zveme na promítání „Cesta kolem světa“ I. část s Májou Šnajdrovou,

Kdy: v pátek 11.1. v 19.00 hod.                                                                                                        Kde: ve Farním klubu na faře v Chomutově

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Pozvánka na 2. farní ples

Přijměte pozvání na II. farní ples, který se koná dne 23. 2. od 20:00 v Jirkovském divadle.
Součástí plesu bude mimo jiné i charitativní akce na podporu projektu:

Nesoudíme. Pomáháme.

který můžete podpořit tím, že si na plese zakoupíte dětskou kresbu nebo obrázek.
Přijďte se zabavit💃, ale také pomoci druhým! ❤️

Více informací:
http://hnutiprozivot.cz/nesoudime-pomahame
http://hnutiprozivot.cz/linka-pomoci

Plakat ples2019
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – leden 2019

V tyto první lednové dny (od 4.-6.1.) se bude konat v našem městě a farnosti Tříkrálová sbírka.

Ve pátek  4.1. od 14.00 hod. – 17.00 hod. bude probíhat prodej tříkrálového guláše na náměstí 1. máje v Chomutově čímž můžete také přispět na Tříkrálovou sbírku.

V odpoledních hodinách bude k vidění průvod Tří králů.

 • Ve čtvrtek 3.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 5.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 6.1. o Slavnosti Zjevení Páně bude žehnání Tříkrálové vody, kadidla a křídy.
 • V neděli 6.1. v 11.30 hod .bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 7.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 9.1. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po večerní mši svaté od 19.00 hod. na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 10.1. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 11.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 11.1. v 19.00 hod. jste srdečně zvání na I. část promítání Z cesty kolem světa. Provázet slovem i fotografií nás bude Mgr. Mája Šnajdrová.

13.ledna 2019 je tak jako každý rok ve Filipově ve 4.00 hodiny ráno mše svatá.

Vyjíždí se v sobotu 12.1. ve 23.00 hod. z Palackého. Zájemci, zapište se na arch.

 • V neděli 13.1. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích a  ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve středu 16.1. v 19.00 hod. bude jednání ERF.
 • Ve čtvrtek 17.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 19.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 20.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 21.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 23.1. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po večerní mši svaté od 19.00 hod. na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • V pátek 25.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 27.1. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích.
 • Ve čtvrtek 31.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu v 7.15 hod. bude mše sv. v děkanském kostele se žehnáním svící. Pamatujte, prosím, na mši svatou.

V sobotu 2.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 2.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 3.2.  bude udělováno na závěr každé mše sv. Svatoblažejské požehnání.
 • V neděli 3.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.

Požehnané a radostné svátky Narození našeho Spasitele a také požehnaný nadcházející rok 2019 pod ochranou naší milující Matky Panny Marie vyprošuji a požehnáním Vás provází P. Alois a P. Leo

 

 

 

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Ohlášky – Vánoce 2018

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

 24. 12. (PO) Štědrý den

DĚKANSKÝ KOSTEL:         7.00 mše svatá

DĚKANSKÝ KOSTEL:       16.00 mše svatá pro děti a mládež s VÁNOČNÍ HROU

KOSTEL SV. BARBORY:   16.00 mše svatá u sv. Barbory 

DĚKANSKÝ KOSTEL:        22.30 „půlnoční“ mše svatá

Droužkovice:                        21.00

Místo:                                    22.00

 

25. 12. (ÚT) Slavnost Narození Páně (Boží hod vánoční) – zasvěcený svátek

DĚKANSKÝ KOSTEL:         8.00 mše svatá

                                              10.00 mše svatá  

KOSTEL SV. BARBORY:    17.00 mše svatá

Údlice:                                   11.30

Vysoká Jedle:                      14.00

 

26. 12. (ST) SV. ŠTĚPÁN – 2. svátek vánoční                  

DĚKANSKÝ KOSTEL:          9.00 mše svatá

KOSTEL SV. BARBORY:    17.00 mše svatá

Březno:                                  14.00

 

27.12. (ČT) sv. Jan – Svátek

DĚKANSKÝ KOSTEL:      7.15 mše svatá

Údlice:                                17.00

 

28. 12. (PÁ) sv. Mláďátka betlémská – Svátek            

DĚKANSKÝ KOSTEL:          7.15 mše svatá

KOSTEL SV. BARBORY:    17.00 mše svatá

DĚKANSKÝ KOSTEL:        18.00 mše svatá

Domov pro seniory Písečná:   10.00

 

29. 12. (SO) sv. Tomáš Becket

DĚKANSKÝ KOSTEL:          7.15 mše svatá

KAPLE SV. RODINY:          18.00 mše svatá – poutní mše sv.  

 

30. 12. (NE) SVATÁ RODINA JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA – svátek 

DĚKANSKÝ KOSTEL:  8.00 mše svatá

                                       10.00 mše svatá – manželé si připomenou svůj slib                 

KOSTEL SV. BARBORY:    18.00 mše svatá

Droužkovice:                         11.30

 

31. 12. (PO) sv. Silvestr

DĚKANSKÝ KOSTEL:           7.15 mše svatá

DĚKANSKÝ KOSTEL:        16.00 mše svatá – na poděkování za uplynulý rok

KOSTEL SV. BARBORY:    16.00 mše svatá – na poděkování za uplynulý rok

 

1. 1. 2019 (ÚT) Slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek 

DĚKANSKÝ KOSTEL:      8.00 mše svatá

                                         10.00 mše svatá               

KOSTEL SV. BARBORY:   18.00 mše svatá

Droužkovice:                        11.30

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – prosinec 2018

Aktuality:

V sobotu 1.12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11.00 hod.

 • V sobotu 1.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.

V sobotu 1.12. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v modlitbách především na všechny počaté děti. Mše sv. Otvicích bude v 18.00 hod.

 • V sobotu 1. 12. v 18.00 hod. bude v Otvicích mše sv. za nenarozené životy
 • V neděli 2.12. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.
 • V neděli 2.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

* pozor změna* Ranní mše svaté v týdnu v DOBĚ ADVENTNÍ jsou v 7.00 hod. *

 • Ve čtvrtek 6.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.  Poté jednání ERF.
 • V pátek 7.12. v 19.00 hod. bude na děkanství promítání Bolívie a Rapa Nui a beseda s Janou Saloňovou. Všichni jste srdečně zváni!
 • V sobotu  8.12. je Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu pamatujte, prosím, v tento den na mši svatou. V děkanském kostele v 7.00 hod.
 • V neděli 9.12. bude při mši sv. v 10.00 hod. pozván též sv. Mikuláš. Děti a rodiče jste zvláště zváni na tuto mši svatou.

V neděli  9.12. v 11.30 hod. bude v Droužkovicích poutní mše sv. Jste srdečně zváni! Mše sv. v Údlicích z tohoto důvodu tuto neděli nebude.

 • V neděli 9.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla.
 • V pondělí 10.12. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 12.12. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po večerní mši svaté od 19.00 hod. na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 13.12. bude  setkání kněží Krušnohorského vikariátu. Z tohoto důvodu bude mše sv. v Chomutově v 9.30 hod.
 • Ve čtvrtek 13.12. v 17.30 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 14.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 15.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 15.12. v 18.00 hod. bude v Otvicích adventní koncert, z toho důvodu nebude tuto sobotu zde mše svatá.
 • V neděli 16.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • Ve čtvrtek 20.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

V týdnu od 16.12. – 21.12. můžete na děkanství přinést balíčky cukroví pro nemocné.

 • V sobotu 22.12. bychom s mládežníky navštívili nemocné v nemocnici a domovech důchodců.
 • V neděli 23.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.

Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto:

 • V kostele sv. Barbory v úterý 18.12. přede mší sv. od 16.00 hod.                     
 • V děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie tato možnost bude v pátek 21.12. od 16.00 do 18.00 hod.

 Během samotných svátků to již bývá obtížné. Využijte tedy tyto možnosti, aby slavení Vánočních svátků bylo především narození Krista Pána v našich srdcích.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Pozvánka – svátek sv. Anežky České

pozvanka_Chomutov_13.11.2018
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – listopad 2018

AKTUALITY:

V týdnu od 1.11. – 8.11. je možné zvláštním způsobem  projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného odpuštění časných trestů. Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; v daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.)

V neděli 4.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
Ve středu 7.11. v 19.00 hod. bude na faře jednání ERF.
Ve čtvrtek 8.11. v 17.30 hod. bude na děkanství setkání manželat.
V neděli 11.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše svatá v Březně u Chomutova.

V pondělí 12.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. mše sv. v děkanském kostele.
V úterý 13.11. o svátku sv. Anežky bude mše sv. v děkanském kostele také v 18.00 hod., kterou bude sloužit náš pan kaplan, který je členem Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, který založila sv. Anežka Česká.
Ve středu 14.11. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
Ve čtvrtek 15.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
V pátek 16.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
V sobotu 17.11. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
V neděli 18.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.

V sobotu 24.11. ve 14.00 hod. v Lidni vyjdeme průvodem ke kapličce sv. Huberta s požehnáním lidem a kraji a poté bude sloužena mše sv. ke cti sv. Huberta v kapli sv. Floriána. Všichni jste srdečně zváni.

V sobotu 24.11. v 17.00 hod. bude poutní mše sv. v kostele sv. Kateřiny. Po mši sv. jste srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru s P. Jiřím Voleským.

Tento den večerní mše sv. nebude v kostele sv. Barbory v Otvicích.
V neděli 25.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.

V pondělí 26.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. mše sv. v děkanském kostele.
V pátek 30.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
V sobotu 1.12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11.00 hod.
V sobotu 1.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
V sobotu 1.12. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v modlitbách především na všechny počaté děti. Mše sv. Otvicích bude v 18.00 hod.
V neděli 2.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

Výuka náboženství  TERMÍNY VÝUKY:

ÚT  15.30 hod.           5. – 7. třída ZŠ

ÚT  16.15 hod.           1. třída ZŠ

ÚT  17.00 hod.           2. – 4. třída

ST  16.30 hod.           8. – 9 a SŠ

http://www.farnostchomutov.cz

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Záznam z primice novokněze Václava Sládka

Rubriky: Videa | Napsat komentář