Březen 2018

Aktuality:

Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod. a v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod. a v neděli v 17.30 hod.

 • Ve čtvrtek 1.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

V sobotu 3.3. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 3.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 3.3. v 16.30 hod. je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 4.3. při mši sv. v 10.00 hod. budou přijati do katechumenátu letošní kandidáti křtu.
 • V neděli 4.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V neděli 4.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

V týdnu 5.3. – 9.3. je nabídka pro děti a mládež společně prožití jarních prázdnin tentokrát v Horní Blatné. Přihlášení je možné na arch v kostele.

 • V pondělí 5.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V neděli 11.3. při mši sv. v 10.00 hod. přijmou letošní kandidáti křtu pomazání olejem katechumenů.
 • V neděli 11.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 11.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve středu 14.3. v 19.00 hod. bude jednání ERF
 • Ve čtvrtek 15.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 16.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 17.3. při mši sv. v 7.15 hod. bude možnosti přijmout společně udílenou svátost nemocných. Prosím, zapište se na arch v děkanském kostele a přijměte svátost smíření před přijetím svátosti pomazání nemocných.
 •  sobotu 17.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 17.3. v 16.30 hod. je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 18.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 19.3. je Slavnost sv. Josefa pamatujme na mši svatou. V děkanském kostele je jak ráno v 7.15 hod. tak v 18.00 hod. večer.
 • V pondělí 19.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 22.3. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat.

V sobotu 24.3. se koná v Litoměřicích DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE za účasti o. biskupa Baxanta. Mládež je srdečně zvána!

 • V neděli 25.3. je změna času – začátek letního času.
 • V neděli 25.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.

Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Připomíná současně také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které následují Velikonoce, vrchol liturgického roku. Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. V liturgii tohoto svátku jsou význačné tři momenty: kněz přede mší svatou mimo chrám žehná palmové, jívové či jiné zelenající se ratolesti a průvod celého společenství vchází do chrámu, dále se čtou pašijové texty Písma, tedy ta vyprávění evangelií, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt, a nakonec je to samo slavení mše svaté.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.