Ohlášky pro rok 2019

Vánoční doba 2019

23. 12. (PO)
DĚKANSKÝ KOSTEL:          7.00 mše svatá
DĚKANSKÝ KOSTEL:        18.00 mše svatá

24. 12. (ÚT) Štědrý den
DĚKANSKÝ KOSTEL:          7.00 mše svatá
DĚKANSKÝ KOSTEL:         16.00 mše svatá pro děti a mládež s VÁNOČNÍ HROU
KOSTEL SV. BARBORY:     16.00 mše svatá u sv. Barbory
DĚKANSKÝ KOSTEL:         22.30 „půlnoční“ mše svatá
OKOLÍ:                                   21.00 Droužkovice      22.00 Místo

25. 12. (ST) Slavnost Narození Páně (Boží hod vánoční) zasvěcený svátek
DĚKANSKÝ KOSTEL:         8.00 mše svatá            10.00 mše svatá
KOSTEL SV. BARBORY:    17.00 mše svatá
OKOLÍ:                                   11.30 Údlice                 14.00 Vysoká Jedle

26. 12. (ČT) SV. ŠTĚPÁN 2. svátek vánoční
DĚKANSKÝ KOSTEL:         9.00 mše svatá
KOSTEL SV. BARBORY:   17.00 mše svatá
OKOLÍ:                                  14.00 Březno

27. 12. (PÁ) sv. Jan Svátek
DĚKANSKÝ KOSTEL:         7.15 mše svatá
10.00 Domov pro seniory Písečná
KOSTEL SV. BARBORY:   17.00 mše svatá
DĚKANSKÝ KOSTEL:       18.00 mše svatá

28. 12. (SO) sv. Mláďátka betlémská Svátek
DĚKANSKÝ KOSTEL:        7.15 mše svatá
KAPLE SV. RODINY:       18.00 mše svatá poutní mše sv.

29. 12. (NE) SVATÁ RODINA JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA Svátek
DĚKANSKÝ KOSTEL:       8.00 mše svatá
10.00 mše svatá manželé si připomenou svůj slib
KOSTEL SV. BARBORY:  18.00 mše svatá
OKOLÍ:                                11.30 Droužkovice

30. 12. (PO)
DĚKANSKÝ KOSTEL:        7.15 mše svatá

31. 12. (ÚT) sv. Silvestr
DĚKANSKÝ KOSTEL:         7.15 mše svatá
DĚKANSKÝ KOSTEL:      16.00 mše svatá – na poděkování za uplynulý rok
KOSTEL SV. BARBORY:  16.00 mše svatá – na poděkování za uplynulý rok

1. 1. 2020 (ST) Slavnost Matky Boží, Panny Marie zasvěcený svátek
DĚKANSKÝ KOSTEL:        8.00 mše svatá        10.00 mše svatá
KOSTEL SV. BARBORY:   18.00 mše svatá
OKOLÍ:                                  11.30 Droužkovice

Prosinec 2019

V sobotu 30.11. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v modlitbách především na všechny počaté děti. Mše na tento úmysl bude v sv. Otvicích v 18 hod.

 • V neděli 1.12. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.
 • V neděli 1.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

*  pozor změna * Ranní mše svaté v týdnu v DOBĚ ADVENTNÍ jsou v 7.00 hod.  *

 • Ve čtvrtek 5.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 6.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 7.12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začínáme mší sv.  v 7.00 hod a pokračujeme snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 7.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 8.12. bude při mši sv. v 10.00 hod. pozván též sv. Mikuláš. Děti a rodiče jste zvláště zváni na tuto mši sv

V neděli  8.12. v 11.30 hod. bude v Droužkovicích poutní mše sv. Jste srdečně zváni!

Mše sv. v Údlicích z tohoto důvodu tuto neděli nebude.

 • V neděli 8.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla.
 • V pondělí 9.12. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod. mše sv. v děkanském kostele.  Je to zároveň Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, prosím, pamatujte na účast na mši svaté.
 • Ve čtvrtek 12.12. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V sobotu 14.12. v 18.00 hod. bude v Otvicích adventní koncert, z toho důvodu nebude tuto sobotu zde mše svatá.
 • V neděli 15.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.

V týdnu od 15.12. – 20.12. můžete na děkanství přinést balíčky cukroví pro nemocné.

 • Ve čtvrtek 19.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 20.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 21.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 22.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 23.12. bychom s mládežníky navštívili nemocné v nemocnici a domovech důchodců.

Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto:

V kostele sv. Barbory v úterý 17.12. přede mší sv. od 16.00 hod.

V děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie tato možnost bude

v pátek 20.12. od 16.00 – 18.00 hod. 

Během samotných svátků to již bývá obtížné. Využijte tedy tyto možnosti, aby slavení Vánočních svátků bylo především narození Krista Pána v našich srdcích.

Listopad 2019

V týdnu od 1.11. – 8.11. je možné zvláštním způsobem  projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného odpuštění časných trestů. Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; v daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.)

Duchovní předvánoční obnova probíhá pravidelně ve společenství v uvedené dny po celou předvánoční dobu.

 • Ve čtvrtek 31.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 1.11. je Slavnost Všech svatých pamatujte, prosím, na účast na mše svaté. V děkanském kostele je mše sv. v 7.15 hod. a v 18.00 hod. v kostele sv. Barbory v 17.00 hod.
 • V pátek 1.11. v 15.30 hod. bude na hřbitově v Horní Vsi pobožnost za duše zesnulých.
 • V pátek 1.11.  v 17.00 hod.  bude na děkanství setkání ministrantů.

V sobotu 2.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.

7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 2.11.  NEBUDE  mše sv. na Květnově.

V sobotu 2.11. v 15.00 hod. bude na hlavním hřbitově pobožnost za duše zesnulých.

 • V neděli 3.11. v 11.30 hod bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 7.11. v 18.00 hod. jsme zváni na přednášku Máji Šnajdrové a Aleny Mahlejové Cesta kolem světa, Chomutovská knihovna,p.o., velký sál 2. patro. S možností zakoupení cestopisné knihy a autogramiáda.
 • V pátek 8.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 9.11. ve 14.00 hod. v Lidni vyjdeme průvodem ke kapličce sv. Huberta s požehnáním lidem a kraji a poté bude sloužena mše sv. ke cti sv. Huberta v kapli sv. Floriána.

Všichni jste srdečně zváni.

 • V neděli 10.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše svatá v Březně u Chomutova.
 • V pondělí 11.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 14.11. bude v děkanském kostele mší svatou v 9.30 hod. zahájena vikariátní konference kněží Krušnohorského vikariátu, proto ranní mše sv. v 7.15 hod nebude.
 • Ve čtvrtek 14.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 15.11.  v 17.00 hod.  bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V sobotu 16.11. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 17.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pátek 22.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 24.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 25.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.

V pondělí 25.11. v 18.00 hod. bude poutní mše sv. v kostele sv. Kateřiny.

Po mši sv. jste srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru s P. Jiřím Voleským.

 • Ve čtvrtek 28.11. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 29.11. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání ministrantů.

V sobotu 30.11. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v modlitbách především na všechny počaté děti. Mše sv. Otvicích bude v 18.00 hod.

 • V neděli 1.12. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.
 • V neděli 1.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

Výuka náboženství  TERMÍNY VÝUKY:

PO 16.00 hod             5. – 7. třída ZŠ

ÚT  16.15 hod.           1. třída ZŠ

ÚT  17.00 hod.           2. – 4. třída

ST   16.00 hod.           8. – SŠ

http://www.farnostchomutov.cz

Říjen 2019

 • V pondělí 30.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. též mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 2.10. v 18.45 hod. je nabídka společenství dospěláků k prohloubení duchovního života s panem kaplanem P. Leopoldem.
 • Ve čtvrtek 3.10. v 18.00 hod. bude na faře adorace.

V sobotu 5.10. bude vikariátní pouť na Květnově s modlitbou svatého růžence v 10.00 hod. u kříže a mší svatou v 10.30 hod.

 • V neděli 6.10. v 11.30 hod. bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 10.10. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 11.10. v 16.30 hod. mají setkání BROUČCI na děkanství.
 • O víkendu 11.-13.10. je víkendovka pro děti a mládež v Jirkově pod vedením animátorů naší diecéze.

Přijměte srdečné pozvání na poutní mši sv. v Blatně ve 14.00 hod. v sobotu 12.10. 2019.

 • V neděli 13.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně.
 • V pondělí 14.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. též mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 16.10. v 18.45 hod. je nabídka společenství dospěláků k prohloubení duchovního života s panem kaplanem P. Leopoldem.
 • Ve čtvrtek 17.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • Ve čtvrtek 17.10. v 18.30 hod. bude společenství duchovní formace pro pokřtěné v dospělosti.
 • V sobotu 19.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 20.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • Ve středu 23.10. v 18.45 hod. je nabídka společenství dospěláků k prohloubení duchovního života s panem kaplanem P. Leopoldem.
 • Ve čtvrtek 24.10. v 18.30 hod. bude společenství duchovní formace pro pokřtěné v dospělosti.
 • V pátek 25.10. v 16.30 hod. mají setkání BROUČCI na děkanství.
 • V neděli 27.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 28.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. též mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 30.10. v 18.45 hod je nabídka společenství dospěláků k prohloubení duchovního života s panem kaplanem P. Leopoldem.
 • V pátek 1.11. je Slavnost Všech svatých pamatujte, prosím, na účast na mše svaté. V děkanském kostele je mše sv. v 7.15 hod. a v 18.00 hod, v kostele sv. Barbory v 17.00 hod.
 • V pátek 1.11. v 15.30 hod. bude na hřbitově v Horní Vsi pobožnost za duše zesnulých.

V sobotu 2.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11.00 hod.

 • V sobotu 2.11. NEBUDE  mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 2.11. v 15.00 hod. bude na hlavním hřbitově pobožnost za duše zesnulých.
 • V neděli 3.11. v 11.30 hod. bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod.

Výuka náboženství  TERMÍNY VÝUKY:

PO 16.00 hod.              5. – 7. třída ZŠ

ÚT  16.15 hod.           1. třída ZŠ

ÚT  17.00 hod.           2. – 4. třída

ST   16.00 hod.           8. – SŠ

ROZVRH  UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH

http://www.farnostchomutov.cz

Září 2019

Bohoslužby v Chomutovském farním obvodu budou takto:

 Děkanský kostel:  PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.
                                       (PO po setkání seniorů) ST, PÁ v 18.00 hod.
                                       NE v 8.00 hod. a v 10.00 hod.

 Sv. Barbora:           ÚT, ST, PÁ v 17.00 hod.
                                       NE v 18.00 hod.

Droužkovice:           NE v 11.30 hod.

Údlice:                      ČT v 17.00 hod. 
                                     2. a 4. NE v měsíci v 11.30 hod.

NENÍ-LI  UVEDENO  JINAK

V neděli 1.9. budeme při  mši sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.

 • V neděli 1.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 2.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 5.9. v 17.00 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • Ve čtvrtek 5.9. v 18.00 hod. bude na faře adorace.
 • V sobotu 7.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 8.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně.
 • V pátek 13.9. v 16.30 hod. bude na děkanství první setkání Broučků v letošním školním roce.
 • V sobotu 14.9. ve 13.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni Josef Godla a Lucie Balážová.

V neděli 15.9. v 11.30 hod. je poutní mše sv. v Údlicích v kostele Povýšení sv. Kříže. Všichni jste srdečně zváni na tuto pouť!
Z tohoto důvodu také nebude bohoslužba v DROUŽKOVICÍCH, ale jste zváni do ÚDLIC :o)

 • V pondělí 16.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 19.9. v 18.00 hod. bude na faře adorace.

V sobotu 21.9. v 10.00 hod. bude poutní mše sv. v Přečaplech ke cti sv. Matouše. Celebrovat mši sv. bude P. Leopold Slaninka SJ. Všichni jste srdečně zváni.

V sobotou 21.9. se uskuteční pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Vychází se ráno v 8 hod. od hrobu otce Ladislava z Kunštátu na Moravě a putuje se do Sloupu na Moravě k P. Marii Bolestné, kde je pouť završena mší svatou v 17.00 hodin.

 • V sobotu 21.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 22.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V tomto týdnu začíná výuka NÁBOŽENSTVÍ.
 • Ve čtvrtek 26.9. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat. V 19.00 hod. setkání ERF.
 • V pátek 27.9. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 28.9. na Slavnost sv. Václava bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. Zároveň jste všichni srdečně zváni na poutní mši sv. v kostele sv. Václava ve Vysočanech v 10.00 hod.

V sobotu 28.9. od 13.30 hod. jste srdečně zváni do Jirkova na tzv. Zahradní slavnost.Těšíme se na společné setkání a popovídání :o)

 • V neděli 29.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 30.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. též mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 3.10. v 18.00 hod. bude na faře adorace.

V sobotu 5.10. bude vikariátní pouť na Květnově s modlitbou svatého růžence v 10.00 hod. u kříže a mší svatou v 10.30 hod.

 • V neděli 6.10. v 11.30 hod. hod bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod. v Otvicích.

Výuka náboženství na děkanství začíná v týdnu od 23. září 2019. Prosíme přihlaste své děti a mládež k výuce náboženství, která je pomocí rodičům k naplňování jejich závazků, daných při křtu Vašich dětí, že budete vychovávat a vést své děti v katolické nauce.

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY:
PO 16.00 hod.             5. – 7. třída ZŠ
ÚT  16.15 hod.             1. třída ZŠ
ÚT  17.00 hod.            2. – 4. třída
ST   16.30 hod.            8. – SŠ  Doladíme dle možností studentů

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH

http://www.farnostchomutov.cz

Prázdniny 2019

O nedělích 7., 14. a 21. července se konají na Květnově poutě. Mše svaté na Květnově jsou  v 10.30 hod. česky  a ve 14.15 hod. v německém jazyce. 

Vzhledem k poutím na Květnově bude mše sv.  o nedělích 7., 14. a 21. července  v děkanském kostele pouze v 9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod. jako obvykle.
V další neděle pak budou mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. a v 10.00 hod.  

Mše svaté o velkých prázdninách v Březně a v Údlicích nebudou.
Droužkovicích budou každou neděli bohoslužby slova se sv. přijímáním v 11.30 hod. 

V době letních prázdnin budou bohoslužby během týdne v Chomutově takto:

Děkanský kostel:   PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.
                                       ST, PÁ  v 18.00 hod.
                                       NE v 8.00 a v 10.00 hod.

Sv. Barbora:           PÁ  v 17.00 hod.
                                      NE v 18.00 hod.
NENÍ-LI UVEDENO JINAK.

 • V pátek 5.7. o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude mše sv. v 8.00 hod. v 18.00 hod. v děkanském kostele. V kostele sv. Barbory v 17.00 hod.
 • V neděli 7.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9.00 hod.
 • V neděli 7. 7. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 10.7.  po večerní mši svaté je jednání ERF.
 • V neděli 14.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9.00 hod. Při této mši sv. se rozloučíme s naším panem kaplanem P. Leem Gallasem, který odchází na své samostatné kněžské působiště do Mostu.
 • V neděli 21.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9.00 hod.
 • Ve pátek 26.7. po ranní bohoslužbě, která začíná v 7.15 hod. v děkanském kostele bude  pobožnost ke sv. Anně u Trojičního sloupu, tak jak již tradičně bývá.
 • sobotu 27.7. v 15.00 hod. bude v Křímově poutní mše sv. ke cti sv. Anny.
 • V neděli 28.7. je mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod.

V neděli 28.7.  v 10.00 hod. bude mše svatá v kostele sv. Ignáce ke cti tohoto patrona.
Proto mše sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele nebude.  Všichni jste srdečně zváni !!!

V neděli 28.7. ve 14.00 hod. bude taktéž v Hořenci/Nezabylicích  průvod od křížku a následně poutní mše ke cti sv. Anny v kapličce.

 • V sobotu 3.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 4.8bychom přivítali mezi námi nového pana kaplana P. Leopolda Slaninku SJ.
 • V neděli 4.8ve 14.00 hod. bude mše sv. na Vysoké Jedli.
 • V sobotu 17.8. v 11.00 hod. v děkanském kostele budou oddáni Magdalena Balogová a Marek Oláh.

Poutní mše svatá v naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 18. 8.
Ranní mše sv. v 8.00 hod. především pro ty, kteří nemohou na hl. mši sv.
Slavnostní mše sv. v 10.00 hod. Všichni jste srdečně zváni!

Prosíme Vás o zajištění občerstvení na naši pouť, Vy kdo můžete – tak jako každoročně upečením koláčků či cukroví. Pán Bůh Vám odměň Vaši pomoc!

V neděli 25. 8. 11.30 hod. bude  v Bílencích  poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje. Přijměte srdečné pozvání!

 V neděli 1.9. budeme při  mši sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.

 • V neděli 1.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 2.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy
v sobotu v 18.00 hod. v Otvicích.

Červen 2019

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ.

 • V sobotu 1. 6. v  6.00 hod. odjíždíme od divadla na pouť ke sv. Zdislavě do Jablonného.
 • V sobotu 1. 6. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 2. 6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 5. 6. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po večerní mši svaté na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 6. 6. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 7. 6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 8. 6.  ve 12.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni MUDr. Jana Kadlecová a MUDr. Miroslav Sivák.
 • V neděli 9. 6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. v Březně.
 • V pondělí 10. 6.  v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.

V sobotu 15. 6. jste zvání na ORELSKOU POUŤ NA KVĚTNOV,  kde bude ve 14.00 hod. slavena mše svatá.

 • V neděli 16. 6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • Ve středu 19. 6. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po večerní mši svaté na děkanství. Srdečně jste zváni!

Ve čtvrtek 20. 6. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv. v děkanském kostele, která začíná v 18.00 hod. bude průvod,  jako již každoročně,  ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním obyvatelům našeho města.

Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního průvodu.

 • Ve čtvrtek 20. 6. nebude mše sv. v Údlicích.
 • V pátek 21. 6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 22. 6. v 11.00 hod. bude slavena mše svatá v kapličce Neposkvrněného Srdce Panny Marie ve Voděradech. Kaple byla zrekonstruována a bude požehnána při této příležitosti naším otcem biskupem Mons. Janem Baxantem. Všichni jste srdečně zváni!

V sobotu 22. 6. v 18.00 hod. jste srdečně zváni na varhanní koncert do děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chomutově. Všichni jste srdečně zváni!

 • V neděli 23. 6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 23. 6. ve 14.30 hod. bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče, farníci, všichni jste srdečně zváni!
 • V pondělí 24. 6. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V pátek 28. 6. o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pamatujme na mši svatou. Tento den je mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod. v 18.00 hod. V kostele sv. Barbory v 17.00 hod. Zvláště poděkujeme mší svatou za uplynulý školní rok,  všichni jste zváni a zvláště naši školáci s rodiči a učitelé.
 • V sobotu 29. 6. začínají Farní chaloupky.
 • V sobotu 29. 6. v 10.00 hod. bude v Litoměřicích kněžské svěcení Ing. Václava Nováka.

V neděli 30. 6. ve 14.00 hod. bude POUTNÍ MŠE – ze Slavnosti SV. PETRA  A  PAVLA V BŘEZNĚ U CHOMUTOVA. Všichni jste též srdečně zváni!

Duben – květen 2019

 • V pondělí 15.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.

V pondělí 15.4.  od 16.00 hod. – 18.00 hod. bude možnost ještě před svátky přistoupit ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele a v 18.00 hod bude mše sv. v kostelesv. Barbory bude příležitost ke svátosti smíření ve středu 17.4. od 15.30 hod.

 • Ve čtvrtek 18.4. v 9.00 hod. je mše sv. v katedrále v Litoměřicích tzv. MISSA CHRISMATIS v tento den kněží obnovují své kněžské závazky a přiváží do svých farností požehnané oleje z této mše svaté.
 • Na Velký pátek v 16.30 hod. bude Křížová cesta také v kostele v Údlicích.

O SVATÉM TRIDUU budou bohoslužby v Chomutově  pouze v děkanském kostele:

 • Na Zelený čtvrtek 18.4.  v 18.00 hod. mše sv. – ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství.
 • Na Velký pátek 19.4. ve 12.00 hod. nabídka promítání filmu Umučení Krista a v 15.00 hod bude Křížová cesta v děkanském kostele.
 • Na Velký pátek 19.4. začínají obřady v 18.00 hod.  Začíná také novéna k Božímu milosrdenství.
 • Na Bílou sobotu 20.4. je možnost adorace u „Božího hrobu“ a to od 8 – 20 hod. Prosíme ty, kteří mohou, aby se zapsali na hodinové služby při této adoraci.
 • Na Bílou sobotu ve 20.00 hod. začíná slavení Velikonoční vigílie nezapomeňte vzít  s sebou zvonečky!!! 🙂
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně bude mše sv. v děkanském kostele 8.00 hod. a v 10.00 hod. V kostele sv. Barbory v 18.00 hod.
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně  bude mše sv. v 11.30 v Droužkovicích ve 14.00 hod. ve Vysoké Jedli.
 • Na Velikonoční pondělí bude mše sv. v 8.00 hod. v děkanském kostele a v 18.00 hod. u sv. Barbory.
 • V úterý 23.4.  při mši sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Barbory bude též udílena svátost nemocných.
 • Ve čtvrtek 25.4. od 10. hod. bude jarní úklid na Květnově. Každá pomocná ruka vítána!
 • V pátek 26.4.  v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 26.4. bude v 19.00 hod poutní mše sv. v Sušanech, kterou bude celebrovat Mons. Jan Baxant. Všichni jste srdečně zváni!
 • V sobotu 27.4. se uskuteční v Praze POCHOD PRO ŽIVOT. Více informací na plakátku.
 • V sobotu 27.4. bude Den otevřených památek.
 • V neděli 28.4.. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 29.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.

Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili. Budou vždy po večerní mši svaté, v sobotu po ranní mši sv. a v neděli po mši sv. v 10 hod a v kostele sv. Barbory po mši sv. v 18. hod.

 • Ve středu 1.5. v 8.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele a v 17.00 hod. v kostele sv. Barbory.

Ve středu 1.5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa. Všichni jste srdečně zváni!!

 • Ve čtvrtek 2.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

V sobotu 4.5. v 10 hod. jste zvání na JARNÍ POUŤ NA KVĚTNOV. Začátek je u kříže na návsi a pokračuje se za modlitby sv. Růžence do kostela, kde bude slavena mše svatá.

Na Květnov pojede také autobus odjezd od divadla v 9.20 hod.

 • V neděli 5.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V neděli 5.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 8.5. v 8.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele a v 17.00 hod. v kostele sv. Barbory.
 • V pátek 10.5.  v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci.
 • V sobotu 11.5. ve 13  hod. budou v děkanském kostele oddáni Nikola Žlebková a Jakub Jadlovský.

V sobotu 11.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Lidni ke cti sv. Floriána. Jste srdečně zváni!

 • V neděli 12.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. v Březně.
 • V pondělí 13.5. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 16.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

V sobotu 18.5. jste zvání na ORELSKOU POUŤ NA KVĚTNOV,  kde bude ve 14 hod. slavena mše svatá.

 • V neděli 19.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.

V neděli 19.5. ve 14.30 hod. jste zvání na Ekumenické německo-české setkání  NA KVĚTNOVĚ.

 • Ve čtvrtek 23.5. v 17.30 hod. bude setkání manželat.
 • V pátek 24.5 v děkanském kostele a jinde proběhne NOC KOSTELŮ. Podrobnosti na plakátku.
 • V sobotu 25.5. v 10.30 hod budou v děkanském kostele oddáni Jolana Ficzuová a Petr Bilej.
 • V neděli 26.5.. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • Ve čtvrtek 30.5. o Slavnosti Nanebevstoupení Páně je mše sv. v 7.15 hod. a v 18.00 hod. v děkanském kostele  a v 17.00 hod v Údlicích. Pamatujte dnes účastí na mši svatou.

V sobotu 1.6. bychom vykonali farní pouť do Jablonného v Podještědí ke sv. Zdislavě, patronce naší diecéze a patronce rodin, dětí a mládeže. Zapište se prosím v kostele.

 • V sobotu 1.6. v 11.00 hod. budou v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého oddáni Lucie Školoudová a Vít Šobáň.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.

Březen 2019

V sobotu 2.3. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11.00 hod.

 • V sobotu 2.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 3.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 4.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.

Ve středu 6.3. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.

 • Ve středu 6.3. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po večerní mši svaté na děkanství. Srdečně jste zváni!

Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod.

A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod. a v neděli v 17.30 hod.

 • V pátek 8.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • O 1. neděli postní 10.3. při mši sv. v 10.00 hod. by měli být oficiálně přijati naši katechumeni do katechumenátu.
 • V neděli 10.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.

V týdnu od 11.3. – 15.3. je nabídka pro děti a mládež společné prožití jarních prázdnin tentokrát na Jitravě. Přihlášení je možné na arch v kostele.

 • Ve čtvrtek 14.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 16.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 17.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 18.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V úterý 19.3. je Slavnost sv. Josefa pamatujme na mši svatou. V děkanském kostele je ráno mše sv. v 7.15 hod. a v kostele sv. Barbory v 17.00 hod.
 • Ve středu 20.3. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po večerní mši svaté na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 21.3. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 22.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 24.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 25.3. o Slavnosti Zvěstování Páně bude mše sv. v děkanském kostele jak ráno v 7.15 hod. tak také večer v 18.00 hod. Pamatujte, prosím, o této slavnosti také na účast na mši svaté.
 • Ve čtvrtek 28.3. v 17.30 hod. se bude konat v modlitebně ČCE přednáška Jiřího Šlajsny na téma Rané křesťanství a “nová” římská náboženství. Jste srdečně zváni!
 • V sobotu 30.3. v 15 hod. v kostele Povýšení sv. Kříže v KADANI bude slavena mše svatá za pana vikáře. Při této příležitosti bude moci přispět na rekonstrukci varhan v Kadani, kde bude při této příležitosti zpívat také Chrámový chomutovský sbor.
 • V neděli 31.3. je změna času – začátek letního času.
 • V neděli 31.3. v 10.00 hod. bude slavena v Chomutově mše sv. za našeho zesnulého pana vikáře Jana Kozára, při příležitosti 10ti let jeho odchodu na věčnost.
 • V neděli 31.3. v 10.00 hod. při mši sv. budou skrutinia a pomazání olejem katechumenů těch, kteří se připravují na přijetí svátosti křtu.
 • V neděli 31.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 1.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 4.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 5.4. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 6.4. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 6.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 7.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 10.4. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po večerní mši svaté na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 11.4. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V sobotu 13.4. při mši sv. v 7.15 hod. bude možnost přijmout společně udílenou svátost nemocných. Prosím, zapište se na arch v děkanském kostele a přijměte svátost smíření před přijetím svátosti pomazání nemocných.

V sobotu 13.4. se koná v Litoměřicích DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE za účasti

 1. biskupa Baxanta. Mládež je srdečně zvána!
 • V neděli 14.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.

Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Připomíná současně také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které následují Velikonoce, vrchol liturgického roku.

Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. V liturgii tohoto svátku jsou význačné tři momenty: kněz přede mší svatou mimo chrám žehná palmové, jívové či jiné zelenající se ratolesti a průvod celého společenství vchází do chrámu, dále se čtou pašijové texty Písma, tedy ta vyprávění evangelií, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt, a nakonec je to samo slavení mše svaté.

 • V pondělí 15.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.

V pondělí 15.4.  od 16.00 hod. – 18.00 hod. bude možnost ještě před svátky přistoupit

ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele a v 18.00 hod. bude mše sv.

V kostele sv. Barbory bude příležitost ke svátosti smíření v úterý 16.4. od 15.30 hod.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.

Leden 2019

V tyto první lednové dny (od 4.-6.1.) se bude konat v našem městě a farnosti Tříkrálová sbírka.

Ve pátek  4.1. od 14.00 hod. – 17.00 hod. bude probíhat prodej tříkrálového guláše na náměstí 1. máje v Chomutově čímž můžete také přispět na Tříkrálovou sbírku.

V odpoledních hodinách bude k vidění průvod Tří králů.

 • Ve čtvrtek 3.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 5.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 6.1. o Slavnosti Zjevení Páně bude žehnání Tříkrálové vody, kadidla a křídy.
 • V neděli 6.1. v 11.30 hod .bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 7.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 9.1. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po večerní mši svaté od 19.00 hod. na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 10.1. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 11.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 11.1. v 19.00 hod. jste srdečně zvání na I. část promítání Z cesty kolem světa. Provázet slovem i fotografií nás bude Mgr. Mája Šnajdrová.

13.ledna 2019 je tak jako každý rok ve Filipově ve 4.00 hodiny ráno mše svatá.

Vyjíždí se v sobotu 12.1. ve 23.00 hod. z Palackého. Zájemci, zapište se na arch.

 • V neděli 13.1. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích a  ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve středu 16.1. v 19.00 hod. bude jednání ERF.
 • Ve čtvrtek 17.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 19.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 20.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 21.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 23.1. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po večerní mši svaté od 19.00 hod. na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • V pátek 25.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 27.1. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích.
 • Ve čtvrtek 31.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu v 7.15 hod. bude mše sv. v děkanském kostele se žehnáním svící. Pamatujte, prosím, na mši svatou.

V sobotu 2.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 2.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 3.2.  bude udělováno na závěr každé mše sv. Svatoblažejské požehnání.
 • V neděli 3.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.

Požehnané a radostné svátky Narození našeho Spasitele a také požehnaný nadcházející rok 2019 pod ochranou naší milující Matky Panny Marie vyprošuji a požehnáním Vás provází P. Alois a P. Leo