Ohlášky na rok 2017

Vánoční doba 2017

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V CHOMUTOVSKÉM OBVODU

24.12(NE) Štědrý den

DĚKANSKÝ KOSTEL:            9.00 mše svatá   – 4. neděle adventní

DĚKANSKÝ KOSTEL:       16.00 mše svatá pro děti a mládež s VÁNOČNÍ HROU

KOSTEL SV. BARBORY:   16.00 mše svatá

 DĚKANSKÝ KOSTEL:         22.30 „půlnoční“ mše svatá

OKOLÍ:                                  21.00 Droužkovice           22.00 Místo

25.12. (PO) Slavnost Narození Páně (Boží hod vánoční) – zasvěcený svátek

DĚKANSKÝ KOSTEL:           8.00 mše svatá

10.00 mše svatá

KOSTEL SV. BARBORY:    18.00 mše svatá

OKOLÍ:                                  11.30 Údlice mše sv.                   14.00 Vysoká Jedle  mše sv.

26.12. (ÚT) SV. ŠTĚPÁN – 2. svátek vánoční

DĚKANSKÝ KOSTEL:           9.00 mše svatá       

KOSTEL SV. BARBORY:    17.00 mše svatá

OKOLÍ:                                  14.00 Březno  mše sv.

27.12. (ST) sv. Jan – svátek

DĚKANSKÝ KOSTEL:        7.15 mše svatá

KOSTEL SV. BARBORY:  17.00 mše svatá

DĚKANSKÝ KOSTEL:   18.00 mše svatá

28.12. (ČT) ) sv. Mláďátka betlémská – svátek

DĚKANSKÝ KOSTEL:            7.15 mše svatá

OKOLÍ:                                    17.00 Údlice mše sv.

29.12. (PÁ) sv. Tomáš Becket

DĚKANSKÝ KOSTEL:        7.15 mše svatá                    10.00 Domov pro seniory Písečná

KOSTEL SV. BARBORY:  17.00 mše svatá

DĚKANSKÝ KOSTEL:   18.00 mše svatá

30.12. (SO)

DĚKANSKÝ KOSTEL:     7.15 mše svatá

31.12. (NE) SVATÁ RODINA JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA  – svátek

DĚKANSKÝ KOSTEL:      9.00 mše svatá    – manželé si připomenou svůj slib

DĚKANSKÝ KOSTEL:   16.00 mše svatá     – na poděkování za uplynulý rok

KOSTEL SV. BARBORY:    16.00 mše svatá

OKOLÍ:                           11.30 Údlice mše sv.         11.30 Droužkovice bohoslužba Slova

1.1. 2018 (PO) Slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek

DĚKANSKÝ KOSTEL:     8.00 mše svatá

10.00 mše svatá

KOSTEL SV. BARBORY:   18.00 mše svatá

6.1. (SO) Slavnost Zjevení Páně

DĚKANSKÝ KOSTEL:     8.00 mše svatá

Prosinec 2017

AKTUALITY:

 • V pondělí 27.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 30.11. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.

V sobotu 2.12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 2.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 2.12. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.

V sobotu 2.12. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. Všichni jste srdečně zváni na adventní koncert v 17.00 hod do kostela sv. Barbory v Chomutově Horní Vsi.

 • V sobotu 2. 12. v 18.00 hod bude v Otvicích mše sv. za nenarozené životy.
 • V neděli 3.12. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.
 • V neděli 3.12. bude při mši sv. v 10.00 hod pozván též sv. Mikuláš. Děti a rodiče jste zvláště zváni na tuto mši sv.

V neděli  3.12. v 11.30 hod bude v Droužkovicích poutní mše sv. Jste srdečně zváni!

 • V neděli 3.12. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

*  pozor změna * Ranní mše svaté v týdnu v DOBĚ ADVENTNÍ jsou v 7.00 hod *

 • Ve středu 6. 12. v 19.00 hod bude setkání ERF.
 • Ve čtvrtek 7.12. v 17.30 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 8.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek  8.12. je Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu pamatujte, prosím, v tento den na mši svatou.
 • V neděli 10.12. ve 14.00 hod bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla.
 • V pondělí 11.12. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a po té mše svatá v děkanském kostele v 18.00 hod.
 • Ve čtvrtek 14.12. bude  setkání kněží Krušnohorského vikariátu. Z tohoto důvodu bude mše sv. v Chomutově v 9.30 hod.
 • Ve čtvrtek 14.12. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.

V týdnu od 14.12. – 21.12. můžete na děkanství přinést balíčky cukroví pro nemocné.

 • V sobotu 16.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 16.12. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.      
 • V pátek 22.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu bychom s mládežníky navštívili nemocné v nemocnici a domovech důchodců.

Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto:

V kostele sv. Barbory v úterý 19.12. přede mší sv. od 16.00 hod.                                V děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie tato možnost bude                                      v pátek 22.12. od 16.00 – 18.00 hod.

Během samotných svátků to již bývá obtížné. Využijte tedy tyto možnosti, aby slavení vánočních svátků bylo především narození Krista Pána v našich srdcích.

Listopad 2017

V týdnu od 1.11. – 8.11. je možné zvláštním způsobem  projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného odpuštění časných trestů. Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; v daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.)

Kalendář na listopad:

 • V pondělí 30.10. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 1.11. v 16.30 hod bude pobožnost na hřbitově v Horní Vsi.
 • Ve středu 1.11. v 19.00 hod bude na faře jednání ERF.
 • Ve čtvrtek 2.11. v 15.30 hod bude na hlavním hřbitově pobožnost za duše zesnulých.
 • Ve čtvrtek 2.11. v 18.00 hod bude mše sv. v děkanském kostele. V Údlicích tento čtvrtek mše sv. nebude.
 • V pátek 3.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 4.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11.00 hod.

 • V sobotu 4.11. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 4.11. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 5.11. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 9.11. v 16.30 hod bude pobožnost na hřbitově v Údlicích.
 • Ve čtvrtek 9.11. v 17.30 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V sobotu 11.11. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.

V sobotu 11.11. ve 14.00 hod. v Lidni vyjdeme průvodem ke kapličce sv. Huberta s požehnáním lidem a kraji a poté bude sloužena mše sv. ke cti sv. Huberta v kapli sv. Floriána.

Všichni jste srdečně zváni.

 • V neděli 12.11. ve 14.00 hod. bude mše svatá v Březně u Chomutova.
 • V pondělí 13.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 16.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 24.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 25.11. v 17.00 hod bude poutní mše sv. v kostele sv. Kateřiny. Po mši sv. jste srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru s P. Jiřím Voleským.

Tento den večerní mše sv. nebude v kostele sv. Barbory v Otvicích.

 • V pondělí 27.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 30.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

V sobotu 2.12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11.00 hod.

 • V sobotu 2.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 2.12. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.

V sobotu 2.12. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. Všichni jste srdečně zváni na adventní koncert v 17.00 hod do kostela sv. Barbory v Chomutově Horní Vsi.

 • V neděli 3.12. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod.

Výuka náboženství na děkanství začala v týdnu od 25. září 2017.

TERMÍNY VÝUKY:

ÚT  16.15 hod.           1. třída ZŠ

ÚT  17.00 hod.           2. – 4. třída ZŠ

ST   15.30 hod.           5. – 7. třída ZŠ

ST   16.30 hod.           8. a 9. třída ZŠ a středoškoláci

http://www.farnostchomutov.cz

Říjen 2017

Bohoslužby v Chomutovském farním obvodu:

Děkanský kostel:

 • PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.
 • ST, PÁ v 18.00 hod.   
 • NE v 8 hod. a v 10 hod.

Sv. Barbora: 

 • ÚT, ST, PÁ v 17.00 hod.
 •  NE v 18.00 hod.

Droužkovice:  NE v 11.30 hod.     

Údlice:  ČT v 17.00 hod. a v 2. a 4. NE v měsíci v 11.30 hod.

Vysoká Jedle 1. NE v měsíci ve 14.00 hod            

Březno 2. NE v měsíci ve 14.00 hod

Kalendář na říjen:

 • V neděli 1.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 2.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod též mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 4.10. v 19.00 hod je setkání ERF.
 • Ve čtvrtek 5.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 6.10. v 16.30 hod mají setkání BROUČCI na děkanství.

V sobotu 7.10. bude vikariátní pouť na Květnově s modlitbou svatého růžence v 10.00 hod. u kříže a mší svatou v 10.30 hod.

 • V sobotu 7.10. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 8.10. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně.
 • Ve čtvrtek 12.10. v 17.30 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V pondělí 16.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 19.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 20.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 21.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 21.10. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V pondělí 30.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 2.11. v 15.30 hod bude na hřbitově pobožnost za duše zesnulých.
 • Ve čtvrtek 2.11. v 18.00 hod bude mše sv. v děkanském kostele. V Údlicích tento čtvrtek mše sv. nebude.
 • V pátek 3.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 4.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 4.11. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 4.11. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 5.11. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod.

Výuka náboženství:

Výuka na děkanství začala v týdnu od 25. září 2017.

Termíny výuky:

ÚT  16.15 hod.           1. třída ZŠ

ÚT  17.00 hod.           2. – 4. třída ZŠ

ST   15.30 hod.           5. – 7. třída ZŠ

ST   16.30 hod.           8. a 9. třída ZŠ a středoškoláci

Září 2017

Bohoslužby v Chomutovském farním obvodu:

Děkanský kostel:

 • PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.
 • ST, PÁ v 18.00 hod.   
 • NE v 8 hod. a v 10 hod.

Sv. Barbora: 

 • ÚT, ST, PÁ v 17.00 hod.
 • NE v 18.00 hod.

Droužkovice: NE v 11.30 hod.     

Údlice: ČT v 17.00 hod. a každou 2. a 4. NE v měsíci v 11.30 hod.

Kalendář na září:

 • Ve čtvrtek 31.8. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V sobotu 2.9. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.

V neděli 3.9. budeme při  mši sv. v 10.00 hod v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.

 • V neděli 3.9. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 4.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod též mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 6.9. v 19.00 hod je setkání ERF.

V sobotou 9.9. se uskuteční pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Vychází se ráno v 8 hod. od hrobu otce Ladislava z Kunštátu na Moravě a putuje se do Sloupu na Moravě k P. Marii Bolestné, kde je pouť završena mší svatou.

 • V neděli 10.9. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně.
 • Ve čtvrtek 14.9. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 15.9. v 16.30 hod. bude na děkanství první setkání Broučků v letošním školním roce.

V neděli 17.9. v 11.30 hod. je poutní mše sv. v Údlicích v kostele Povýšení sv. Kříže.  Účast přislíbil Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Všichni jste srdečně zváni na tuto pouť.

 • V pondělí 18.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod též mše sv. v děkanském kostele.

V sobotu 23.9. v 11.00 hod. je poutní mše sv. v Přečaplech-Údlicích v kostele sv. Matouše. Všichni jste srdečně zváni na tuto poutní mši sv.

 • V sobotu 23.9. od 14.00 hod. bude na faře v Jirkově „zahradní slavnost“. Všichni jste srdečně zváni.
 • Ve čtvrtek 28.9. na Slavnost sv. Václava bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. a v 15.00 hod. poutní mše sv. v kostele sv. Václava ve Vysočanech 

Ve čtvrtek 28.9. na Slavnost sv. Václava bude také v 15.00 hod. poutní mše sv. v kostele sv. Václava ve Vysočanech. Všichni jste všichni srdečně zváni.

Od měsíce října začne pravidelná příprava k přijetí svátosti BIŘMOVÁNÍ.

 • V neděli 1.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 2.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod též mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 5.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

V sobotu 7.10. bude vikariátní pouť na Květnově s modlitbou svatého růžence

 • v 10.00 hod. u kříže a mší svatou v 10.30 hod.
 • V neděli 8.10. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích.

Výuka náboženství:

Výuka náboženství na děkanství začíná v týdnu od 25. září 2017. Prosíme přihlaste své děti a mládež k výuce náboženství, která je pomocí rodičům k naplňování jejich závazků, daných při křtu Vašich dětí, že budete vychovávat a vést své děti v katolické nauce.

Předpokládané termíny:

ÚT  16.00 hod.           2. – 4. třída ZŠ  je možné doladit čas

ÚT  16.15 hod.           1. třída ZŠ

ST   15.15 hod.           8. a 9. třída ZŠ a středoškoláci doladí se čas!

ST   15.30 hod.           5. – 7. třída ZŠ

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH

Prázdniny 2017

Bohoslužby v Chomutovském farním obvodu:

 • O nedělích 2., 9. a 16. července se konají na Květnově poutě. Mše svaté na Květnově jsou v 10.30 hod česky a ve 14.15 hod v německém jazyce.
 • Vzhledem k poutím na Květnově bude mše sv. o nedělích 2., 9. a 16. července v děkanském kostele pouze v 9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod jako obvykle.
 • V další neděle pak budou mše sv. v děkanském kostele v 8 hod a v 10 hod.
 • Mše svaté o velkých prázdninách v Březně, v Droužkovicích a v Údlicích nebudou.

V době letních prázdnin budou bohoslužby (bohoslužby Slova se sv. přijímáním, nebo mše sv.) během týdne v Chomutově takto:

 • Děkanský kostel:
  • PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod
  • ST, PÁ v 18.00 hod
  • NE v 8 a v 10 hod
 • Sv. Barbora: ÚT v 17.00 hod a v NE v 18.00 hod
 • NENÍ-LI UVEDENO JINAK.

Kalendář na prázdniny:

 • V sobotu 1. 7. ve 13.00 hod budou v děkanském kostele oddáni Lucie Hlaváčková a Ivo Dumišinec.
 • V neděli 2. 7. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 5.7. o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude mše sv. pouze v 8.00 hod v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek až sobotu 6.-8.7. bude vždy ráno v 7.15 hod modlitba sv. růžence.
 • V pátek 7.7. v 18.00 hod bude mše svatá v děkanském kostele.
 • V neděli 23. 7. v 8 hod i v 10 hod bude celebrovat mši svatou v děkanském kostele Mons. Karel Herbst, emeritní pomocný biskup pražský. Přijměte srdečné pozvání!
 • Ve středu 26.7. po bohoslužbě., která začíná v 7.15 hod v děkanském kostele bude pobožnost ke sv. Anně u Trojičního sloupu, tak jak již tradičně bývá.
 • V sobotu 29.7. v 15.00 hod bude v Křímově poutní mše sv. ke cti sv. Anny.
 • V neděli 30.7. v 10.00 hod bude mše svatá v kostele sv. Ignáce ke cti tohoto patrona. Proto mše sv. v 10.00 hod v děkanském kostele nebude. Všichni jste srdečně zváni !!!
 • V neděli 30.7. ve 14.00 hod bude taktéž v Hořenci/Nezabylicích průvod od křížku a následně poutní mše ke cti sv. Anny v kapličce.
 • V sobotu 5.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 6.8. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Poutní mše svatá v naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 13. 8. Ranní mše sv. v 8.00 hod především pro ty, kteří nemohou na hl. mši sv. Slavnostní mše sv. v 10.00 hod. Všichni jste srdečně zváni!
  • Prosíme Vás o zajištění občerstvení na naši pouť, Vy kdo můžete – tak jako každoročně upečením koláčků či cukroví. Pán Bůh Vám odměň Vaši pomoc!
 • V sobotu 19.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 27. 8. v 11.30 hod bude v Bílencích poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje. Přijměte srdečné pozvání!
 • V sobotu 2.9. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 3.9. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V neděli 3.9. budeme při mši sv. v 10.00 hod v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.
 • V pondělí 4.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.
 • Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích. Kromě soboty 5.8. kdy mše sv. nebude.

Červen 2017

 • MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ.

Kalendář na červen:

 • Ve čtvrtek 1.6. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 2.6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 2.6. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže
 • V sobotu 3.6. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 3.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 3.6. ve 16.30 hod. bude příprava dětí k 1. sv. přijímání a první svatá zpověď.
 • V neděli 4.6. při mši sv. v 10 hod. přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání.
 • V neděli 4.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 5.6. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 8.6. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 9.6. v děkanském kostele proběhne NOC KOSTELŮ. Podrobnosti na plakátku.
 • V neděli 11.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve středu 14.6. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 15.6. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv., která začíná v 18.00 hod. bude průvod, jako již každoročně, ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním obyvatelům našeho města. Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního průvodu.
 • V pátek 16.6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 16.6. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 17.6. v 15.30 hod. bude v rámci Chomutovského krušení 2017 odhalena a požehnána socha sv. Prokopa v Chelčického ulici vedle radnice.
 • V neděli 18.6. bude v Údlicích Slavnost BOŽÍHO TĚLA. Mše sv. začne v 10.00 hod. a po ní bude pokračovat slavnostní průvod s Nejsvětější svátostí do Přečápel ke kostelu. Všichni jste srdečně zváni. Tuto neděli nebude v Droužkovicích pravidelná mše sv.
 • V pondělí 19.6. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 21.6. po večerní mši sv. bude jednání ERF na děkanství.
 • Ve čtvrtek 22.6. v 17.30 hod. přijměte pozvání na zajímavou přednášku historika Jiřího Šlajsny JEZUITÉ – také chomutovští. V sále u Českobratrské církve evangelické v ulici 28. října 1071/12. Všichni jste srdečně zváni!
 • V pátek 23.6. je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
 • V sobotu 24.6. v 17.00 hod. bychom oslavili Neposkvrněné Srdce Panny Marie v kapličce ve Voděradech. Všichni jste srdečně zváni!
 • V neděli 25.6. ve 14.30 hod. bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče. Všichni jste srdečně zváni!
 • Ve středu 28.6. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 29.6. v 18.00 hod. bude POUTNÍ MŠE SV. KE CTI SV. PETRA A PAVLA V BŘEZNĚ U CHOMUTOVA. Všichni jste též srdečně zváni!
 • V pátek 30.6. v 18.00 hod. poděkujeme mší svatou v děkanském kostele v Chomutově za uplynulý školní rok, všichni jste zváni, zvláště naši školáci s rodiči a učitelé.
 • V sobotu 1.7. začínají Farní chaloupky pro děti a mládež.
 • V sobotu 1.7. budou v děkanském kostele ve 13.00 hod. oddáni Ivo Dumišinec a Lucie Hlaváčková.

Květen 2017

Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili.

Kalendář na květen:

 • V pondělí 1.5. bude v děkanském kostele mše sv. v 8 hod.
 • V pondělí 1.5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa. Všichni jste srdečně zváni!
 • Ve středu 3.5. v 18.00 hod. bude slavena v děkanském kostele mše sv. za účasti generálního vikáře Mons. ICLic. Mgr. Martina Davídka a po večerní mši svaté bude jednání ekonomické rady farnosti.
 • Ve čtvrtek 4.5. v děkanském kostele bude ranní mše sv. v 7.15 hod. a také
  mše sv. v 18.00 hod., jelikož bude v naší farnosti probíhat EUCHARISTICKÝ DEN s celodenním výstavem Nejsvětější svátosti oltářní. Adorace od 8 hod. – 17.55 hod.
 • V pátek 5.5. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 5.5. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 6.5. v 10 hod. jste zváni na JARNÍ POUŤ NA KVĚTNOV. Začátek je u kříže na návsi a pokračuje se za modlitby sv. růžence do kostela, kde bude slavena mše svatá.
 • V sobotu 6.5. ve 13.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni Veronika Černá a Pavel Ďurica.
 • V neděli 7.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli
 • V pondělí 8.5. bude v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 10.5. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 11.5. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat
 • V sobotu 13.5. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V neděli 14.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Lidni ke cti sv. Floriána. Jste srdečně zváni!
 • V neděli 14.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. Březně u Chomutova.
 • Ve čtvrtek 18.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 19.5. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 19.5. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 20.5. jste zváni na ORELSKOU POUŤ NA KVĚTNOV, kde bude
  ve 14 hod. slavena mše svatá.
 • V pondělí 22.5. bude v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 24.5. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 25.5. o Slavnosti Nanebevstoupení Páně bude v děkanském kostele též mše sv. v 18 hod.
 • V sobotu 27.5. se bude konat farní pouť do Jablonného v Podještědí ke sv.Zdislavě, patronce naší diecéze a patronce rodin, dětí a mládeže. Zapište se prosím v kostele.

Duben 2017

Kalendář na duben:

 • V pondělí 10.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • V pondělí 10.4. od 18.00 hod bude mít v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chomutově své postní vystoupení smíšený pěvecký sbor HLAHOL u příležitosti 70. let od svého založení.
 • V úterý 11.4. od 16.00 hod – 18.00 hod bude možnost ještě před svátky přistoupit ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele a v 18.00 hod bude mše sv. V úterý 11.4. v kostele sv. Barbory bude příležitost ke svátosti smíření od 16.00 hod.
 • Ve čtvrtek 13.4. v 9.00 hod je mše sv. v katedrále v Litoměřicích tzv. MISSA CHRISMATIS v tento den kněží obnovují své kněžské závazky a přiváží do svých farností požehnané oleje z této mše svaté.

O SVATÉM TRIDUU budou bohoslužby v Chomutově pouze v děkanském kostele:

 • Na Zelený čtvrtek 13.4. v 18.00 hod mše sv. – ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství.
 • Na Velký pátek v 15.00 hod bude Křížová cesta v děkanském kostele.
 • Na Velký pátek 14.4. začínají obřady v 18.00 hod. Začíná také novéna k Božímu milosrdenství.
 • Na Bílou sobotu 15.4. je možnost adorace u „Božího hrobu“ a to od 8 – 20 hod. Prosíme ty, kteří mohou, aby se zapsali na hodinové služby při této adoraci.
 • Na Bílou sobotu ve 20.00 hod začíná slavení Velikonoční vigilie nezapomeňte vzít s sebou zvonečky!!!
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod a v 10.00 hod. V kostele sv. Barbory v 18.00 hod.
 • V neděli 16.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Na Velikonoční pondělí bude mše sv. v 8.00 hod v děkanském kostele a v 18.00 hod u sv. Barbory.
 • V úterý 18.4. při mši sv. v 17.00 hod v kostele sv. Barbory bude též udílena svátost nemocných.
 • Ve čtvrtek 20.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 21.4. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 21.4. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 22.4. se uskuteční v Praze POCHOD PRO ŽIVOT. Více informací na plakátku.
 • V sobotu 22.4. v 17.30 hod jste srdečně zváni na VARHANNÍ KONCERT do děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie na varhany bude hrát pan Prof. Michal Novenko.
 • V pondělí 24.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a mše sv. v 18.00 hod.
 • Ve středu 26.3. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!

Postní doba 2017

Kalendář na postní dobu:

 • V pondělí 27.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 1.3. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.
 • Ve čtvrtek 2.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod. A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod a v neděli v 17.30 hod.
 • V sobotu 4.3. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 4.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 5.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 8.3. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve středu 8.3. ve 20.00 hod bude jednání ERF.
 • V pátek 10.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 10.3. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V neděli 12.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • V pondělí 13.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 16.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 18.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 19.3. při mši sv. v 10.00 hod. budou přijati do katechumenátu letošní kandidáti křtu.
 • Ve středu 22.3. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 23.3. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 24.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 24.3. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 25.3. je Slavnost Zvěstování Páně mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod.
 • Ze soboty na neděli se mění čas ze zimního na letní čas.
 • V pondělí 27.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 30.3. v 17 hod bude u Českobratrské církve evangelické přednáška na téma Jan Amos Komenský od historika Šlajsny. Srdečně jsme zváni.
 • V sobotu 1.4. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 1.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 2.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V neděli 2.4. v 16.30 hod Vás srdečně zveme do děkanského kostela v Chomutově na PAŠIJE PODLE JANA v netradičním POP/ROCKOVÉM RYTMU.
 • Ve středu 5.4. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 6.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 7.4. v 19.00 hod jste srdečně zvání na přednášku a setkání s MUDr. Ludmilou LÁZNIČKOVOU z Centra naděje a pomoci z Brna.
 • V pátek 7.4. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 8.4. při mši sv. v 7.15 hod. bude možnosti přijmout společně udílenou svátost nemocných. Prosím, zapište se na arch v děkanském kostele a přijměte svátost smíření před přijetím svátosti pomazání nemocných.
 • V sobotu 8.4. se koná v Litoměřicích DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE za účasti otce biskupa Baxanta. Mládež je srdečně zvána!
 • Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Připomíná současně také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které následují Velikonoce, vrchol liturgického roku. Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. V liturgii tohoto svátku jsou význačné tři momenty: kněz přede mší svatou mimo chrám žehná palmové, jívové či jiné zelenající se ratolesti a průvod celého společenství vchází do chrámu, dále se čtou pašijové texty Písma, tedy ta vyprávění evangelií, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt, a nakonec je to samo slavení mše svaté.
 • V neděli 9.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • V pondělí 10.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • V pondělí 10.4. v 18.00 hod. jste srdečně zváni do děkanského kostela na postní koncert smíšeného pěveckého sboru Hlahol!
 • V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. tzv. nedělní platnost.

Únor 2017

Kalendář na únor:

 • V pondělí 30.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu a bude mše sv. i v 18.00 hod. se žehnáním svící.
 • V pátek 3.2. o svátku sv. Blažeje bude udělováno po každé mši svaté svatoblažejské požehnání.
 • V pátek 3.2. v 19.00 hod bude na děkanství promítání a beseda o Himalájích. Všichni jste srdečně zváni!
 • V sobotu 4.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 4.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 5.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pátek 10.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 10.2. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V neděli 12.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • V pondělí 13.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 15.2. v 19.00 hod bude jednání ERF.
 • Ve čtvrtek 16.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 18.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • Ve čtvrtek 23.2. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 24.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 24.2. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V týdnu 27.2. – 3.3. je nabídka pro děti a mládež společně prožít jarní prázdniny, tentokrát na faře v Raspenavě. Přihlášení je možné na arch v kostele.
 • V pondělí 27.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 1.3. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.
 • Ve čtvrtek 2.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod. A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod a v neděli v 17.30 hod.
 • V sobotu 4.3. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 4.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 5.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod.

Leden 2017

Kalendář na leden:

 • V neděli 1.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V tyto první lednové dny se bude konat v našem městě a farnosti Tříkrálová sbírkaVe pátek 6.1. od 13 hod – 17 hod bude probíhat prodej tříkrálového guláše na náměstí 1. máje v Chomutově čímž můžete také přispět na Tříkrálovou sbírku. V odpoledních hodinách bude k vidění průvod Tří králů.
 • V pondělí 2.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 4.1. po večerní mši svaté bude setkání ERF.
 • Ve čtvrtek 5.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 6.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 6.1. je Slavnost Zjevení Páně, kdy bude žehnání Tříkrálové vody, kadidla a křídy jak v děkanském kostele při mši sv. v 7.15 hod. a v 18.00 hod. tak také v kostele sv. Barbory v 17 hod. Pamatujte, prosím, na mši svatou.
 • V sobotu 7.12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 7.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 8.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • V neděli 8. 1. v 16.00 hod jste zváni do kostela sv. Matouše do Přečapel na Tříkrálový vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Hlahol.
 • Ve středu 11.1. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 12.1. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat.
 • 13. ledna 2017 je tak jako každý rok ve Filipově ve 4.00 hodiny ráno mše svatá. Vyjíždí se ve čtvrtek 12.1. ve 23.00 hod. z Palackého. Zájemci, zapisujte se na arch.
 • V pátek 13.1. v 18.45 hod po večerní mši sv. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V pondělí 16.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 19.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 20.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 21.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • Přijměte pozvání na zajímavou přednášku historika Jiřího Šlajsny JAN HUS jinak než podle Jiráska ve čtvrtek 26.1. 2017 v 17.30 hod u Českobratrské církve evangelické v ulici 28. října 1071/12. Všichni jste srdečně zváni!!
 • V pátek 27.1. v 18.45 hod po večerní mši sv. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V pondělí 30.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu a bude mše sv. i v 18.00 hod. se žehnáním svící.
 • V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.