Ohlášky pro rok 2022

Vánoce 2022

Vánoční bohoslužby v Chomutovském obvodu

24.12(SO) Štědrý den

DĚKANSKÝ KOSTEL:         7.00 mše svatá
DĚKANSKÝ KOSTEL:       16.00 mše svatá pro děti a mládež s vánoční hrou
KOSTEL SV. BARBORY:  16.00 mše svatá u sv. Barbory
DĚKANSKÝ KOSTEL:       22.30 „půlnoční“ mše svatá
OKOLÍ:                                 21.00 Droužkovice a 20.00 Místo

25.12. (NE) Slavnost Narození Páně (Boží hod vánoční) zasvěcený svátek

DĚKANSKÝ KOSTEL:         8.00 mše svatá a 10.00 mše svatá
KOSTEL SV. BARBORY:  18.00 mše svatá
OKOLÍ:                                 11.30 Údlice a 14.00 Vysoká Jedle

26.12. (PO) Sv. ŠTĚPÁN 2. svátek vánoční

DĚKANSKÝ KOSTEL:         9.00 mše svatá
KOSTEL SV. BARBORY:  18.00 mše svatá
OKOLÍ:                                 14.00 Březno

27.12. (ÚT) Sv. Jan Svátek                      

DĚKANSKÝ KOSTEL:         7.15 mše svatá
KOSTEL SV. BARBORY:  17.00 mše svatá

28.12. (ST) Sv. Mláďátka betlémská Svátek

KOSTEL SV. BARBORY:  17.00 mše svatá
DĚKANSKÝ KOSTEL:       18.00 mše svatá

 29.12. (ČT) Sv. Tomáš Becket

DĚKANSKÝ KOSTEL:        7.15 mše svatá
ÚDLICE:                               17.00 mše svatá

30.12. (PÁ) SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠ, MARIA A JOSEF

KOSTEL SV. BARBORY:  17.00 mše svatá       s obnovou manželských slibů
DĚKANSKÝ KOSTEL:       18.00 mše svatá       s obnovou manželských slibů
OKOLÍ:                                 10.00 DD Písečná

31.12. (SO) sv. Silvestr

DĚKANSKÝ KOSTEL:       16.00 mše svatá       na poděkování za uplynulý rok
KOSTEL SV. BARBORY:  16.00 mše svatá       na poděkování za uplynulý rok

1.1. 2023 (NE) SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE zasvěcený svátek

DĚKANSKÝ KOSTEL:       8.00 mše svatá a 10.00 mše svatá
KOSTEL SV. BARBORY:  18.00 mše svatá 
OKOLÍ:                                 11.30 Droužkovice a 14.00 Vysoká Jedle

Prosinec 2022

V sobotu 26.11. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v modlitbách především na všechny počaté děti.

V  době adventní budou  ranní mše svaté v týdnu začínat v 7.00 hod.

 • V neděli 27.11. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.
 • V neděli 27.11. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 28.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a večerní mše sv. v 18.00 hod v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 1.12. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V pátek 2.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 3.12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začínáme mší sv.  v 7.00 hod a pokračujeme snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 3.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 4.12bude při mši sv. v 10.00 hod pozván též sv. Mikuláš. Děti a rodiče jste zvláště zváni na tuto mši sv.

V neděli  4.12. v 11.30 hod bude v Droužkovicích poutní mše sv. Jste srdečně zváni!

 • V neděli 4.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 8.12. je Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, prosím, pamatujte na účast na mši svaté. Mše svaté proto budou jak v 7.00 tak také v 18.00 děkanském kostele.
 • V sobotu 10.12. v odpoledních hodinách bude ve Volyni v kostele sv. Petra a Pavla ADVENTNÍ KONCERT.
 • V neděli 11.12. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla.
 • V neděli 11.12. v 17.00 hod jste srdečně zváni na ADVENTNÍ VARHANNÍ KONCERT Adama Viktory do Března u Chomutova.
 • V pondělí 12.12. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 15.12. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V pátek 16.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 17.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 18.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.

V týdnu od 14.12. – 20.12. můžete na děkanství přinést balíčky cukroví pro nemocné.

Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto:

V děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie tato možnost bude

v pondělí 19.12. od 16.00 – 18.00 hod.

V kostele sv. Barbory v úterý 20.12. přede mší sv. od 16.00 hod. 

Během samotných svátků to již bývá obtížné. Využijte tedy tyto možnosti, aby slavení Vánočních svátků bylo především narození Krista Pána v našich srdcích.

Odkaz na webové stránky farnosti:

http://www.farnostchomutov.cz

Listopad 2022

V týdnu od 1.11. – 8.11. je možné zvláštním způsobem  projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného odpuštění časných trestů.

Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; v  daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.)

 • V pondělí 31.10. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V úterý 1.11. v 16.00 hod bude pobožnost na hřbitově v Horní Vsi za duše zesnulých.
 • V úterý 1.11.  mše svatá v 7.15 hod a v 18.00 hod v děkanském kostele. V 17.00 hod mše sv. u sv. Barbory – je Slavnost všech svatých – pamatujme na mši svatou.
 • Ve středu 2.11. v 15.30 hod bude na hlavním hřbitově pobožnost za duše zesnulých. A v 18.00 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 3.11. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V pátek 4.11. v 7.15 hod. bude v děkanském kostele mše svatá též v 18.00 hod – první pátek v měsíci.
 • V pátek 4.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 5.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.

7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 5.11. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 5.11. ve 14.00 hod bude poutní mše sv. ke cti sv. Huberta v Lidni.
 • V neděli 6.11. v 11.30 hod bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 10.11. bude v Jirkově v 9.30 hod mší svatou zahájena vikariátní konference kněží Krušnohorského vikariátu.
 • V neděli 13.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše svatá v Březně u Chomutova.
 • V pondělí 14.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 17.11. v 8.00 hod bude mše sv. v děkanském kostele a v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V pátek 18.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 19.11. bude v Litoměřicích Diecézní setkání mládeže.
 • V sobotu 19.11. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 20.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • Ve středu 23.11. večer jste zváni na událost ČERVENÁ STŘEDA kdy bychom se u sloupu Nejsvětější Trojice na Náměstí 1. Máje pomodlili za pronásledované křesťany.

V pátek 25.11. v  17.00 hod bude poutní mše sv. v  kostele sv. Kateřiny.

Po mši sv. jste srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru s  P. Jiřím Voleským. Proto mše svatá v tento den v kostele sv. Barbory nebude.

V sobotu 26.11. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v modlitbách především na všechny počaté děti. Mše sv. Otvicích bude v 18 hod.

V době adventní budou ranní mše svaté v  týdnu začínat v 7.00 hod.

 • V neděli 27.11. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 27.11. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.
 • V pondělí 28.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích.

Říjen 2022

 • V neděli 2.10. v 11.30 hod bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 3.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 6.10. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V pátek 7.10. v 7.15 hod. bude v děkanském kostele mše svatá též v 18.00 hod – první pátek v měsíci.
 • V pátek 7.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 8.10. v 10.00 hod začíná modlitbou sv. růžence vikariátní pouť na Květnově.

Všichni jste srdečně zváni!

 • V sobotu 8.10. ve 12.00 hod budou oddáni v děkanském kostele Lukáš Gábor a …….
 • V neděli 9.10. v 11.30 hod bude mše svatá v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně. 
 • V sobotu 15.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 16.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 17.10. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 20.10. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V pátek 21.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 23.10. je MISIJNÍ NEDĚLE.
 • V neděli 23.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 31.10. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V úterý 1.11. v 16.00 hod bude pobožnost na hřbitově v Horní Vsi za duše zesnulých.
 • V úterý 1.11. mše svatá v 7.15 hod a v 18.00 hod v děkanském kostele. V 17.00 hod mše sv. u sv. Barbory – je Slavnost všech svatých – pamatujme na mši svatou.
 • Ve středu 2.11. v 15.30 hod bude na hlavním hřbitově pobožnost za duše zesnulých. A v 18.00 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 3.11. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V pátek 4.11. v 7.15 hod. bude v děkanském kostele mše svatá též v 18.00 hod – první pátek v měsíci.
 • V pátek 4.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 5.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V neděli 6.11. v 11.30 hod bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích.

Výuka náboženství na děkanství TERMÍNY:

PO   16.00 hod.          5. – 7. třída ZŠ
PO   17.00 hod.          1. – 2. třída ZŠ
ÚT  17.00 hod.           3. – 4. třída ZŠ
ST   16.35 hod.           8. – 9. třída ZŠ a SŠ

http://www.farnostchomutov.cz

Září 2022

Bohoslužby v Chomutovském farním obvodu od září budou zatím takto:

Děkanský kostel:
PO, ST, PÁ, v 18.00 hod.
ÚT, ČT, SO  v 7.15 hod.
NE v 8 hod. a v 10 hod.

Sv. Barbora: 
ÚT, ST, PÁ v 17.00 hod.
NE v 18.00 hod.

Droužkovice:  NE v 11.30 hod.     

Údlice:  ČT v 17.00 hod. a v 2. a 4. NE v měsíci v 11.30 hod.

NENÍ-LI  UVEDENO  JINAK

 V neděli 4.9. budeme při  mši sv. v 10.00 hod v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.

 • V neděli 4.9. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 5.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 7.9. v 18 hod bude mše svatá v děkanském kostele za ochranu nenarozeného života.

V sobotou 10.9. se uskuteční pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Vychází se ráno v 8 hod. od hrobu otce Ladislava z Kunštátu na Moravě a putuje se do Sloupu na Moravě k P. Marii Bolestné, kde je pouť završena mší svatou v 17.00 hodin.

 • V neděli 11.9. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve čtvrtek 15.9. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V pátek 16.6. ve 14.00 hod budou v děkanském kostele oddání Monika Jonášová a Gejza Horváth.
 • V sobotu 17.9. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.

V  neděli 18.9. v 11.30 hod. je poutní mše sv. v  Údlicích v  kostele Povýšení sv. Kříže.

Z tohoto důvodu také nebude bohoslužba v DROUŽKOVICÍCH, ale jste zváni do ÚDLIC :o)

 • V tomto týdnu začíná výuka náboženství na děkanství :o)
 • V pondělí 19.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V pátek  23.9. v 16.30 hod. bude na děkanství první setkání Broučků v letošním školním roce.

V sobotu 24.9. v 10.00 hod bude poutní mše sv. v Přečaplech ke cti sv. Matouše.

od 14.00 hod Zahradní slavnost v Jirkově s pohoštěním. Všichni jste srdečně zváni.

 • V neděli 25.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.

Ve středu 28.9. na Slavnost sv. Václava bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod.

Zároveň jste všichni srdečně zváni na poutní mši sv. v kostele sv. Václava

ve Vysočanech v 10.00 hod.

V sobotu 1.10. bude ve 14.00 hod poutní mše sv. v kostele sv. Michaela v Blatně.

Všichni jste srdečně zváni!!

Proto mše sv. ve 14 hod na Květnově nebude.

 • V neděli 2.10. v 11.30 hod bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 3.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V sobotu 8.10. v 10.00 hod začíná modlitbou sv. růžence vikariátní pouť na Květnově.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy

v sobotu v 18.00 hod v Otvicích.

Výuka náboženství na děkanství začíná v týdnu od 19. září 2022. Prosíme přihlaste své děti a mládež k výuce náboženství, která je pomocí rodičům k naplňování jejich závazků, daných při křtu Vašich dětí, že budete vychovávat a vést své děti v katolické nauce.

TERMÍNY VÝUKY:

PO   16.00 hod.          5. – 7. třída ZŠ
PO   17.00 hod.          1. – 2. třída ZŠ
ÚT  17.00 hod.           3. – 4. třída
ST   16.30 hod.           8. – 9. třída ZŠ + SŠ

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH

http://www.farnostchomutov.cz

Prázdniny 2022

O nedělích 3.,10. a 17. července se konají na Květnově poutě. Mše svaté na Květnově jsou v  10.30 hod česky a 10.7. ve 14.00 hod v  německém jazyce.

 Vzhledem k  poutím na Květnově bude mše sv.  o nedělích 3., 10. a 17. července v děkanském kostele pouze v  9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod jako obvykle.

V další neděle pak budou mše sv. v děkanském kostele v 8 hod a v 10 hod.

Mše svaté o velkých prázdninách v Březně a v Údlicích nebudou. V Droužkovicích budou každou neděli bohoslužby slova se sv. přijímáním v 11.30 hod.

V době letních prázdnin budou bohoslužby během týdne v Chomutově takto:

Děkanský kostel:

PO, ÚT,  SO   v 7.15 hod
ST, ČT, PÁ     v 18.00 hod
NE                  v 8 a v 10 hod

Sv. Barbora: 

PÁ  v 17.00 hod
NE v 18.00 hod

NENÍ-LI UVEDENO JINAK.

 • V neděli 3.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod.
 • V červenci NEBUDE mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V úterý 5.7. o sv. Cyrilu a Metodějovi bude mše sv. v 8.00 hod v děkanském kostele.
 • Ve středu 6.7. o sv. Marie Gorettiové bude mše sv. v 18.00 hod v děkanském kostele.
 • V neděli 10.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod.
 • V neděli 17.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod.

V  sobotu 23.7. v 15.00 hod bude v  Křimově poutní mše sv. ke cti sv. Anny. Všichni jste srdečně zváni!

 • V neděli 24.7. od 14.00 hod bude v Hořenci/Nezabylicích poutní mše ke cti sv. Anny u kapličky. Začínáme průvodem a modlitbou  ve 14.00 hod od křížku na začátku obce.
 • V úterý 26.7. po mši svaté, která začíná v 7.15 hod v děkanském kostele bude pobožnost ke sv. Anně u Trojičního sloupu, tak jak již tradičně bývá o svátku sv. Anny a sv. Jáchyma.
 • V neděli 31.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 8 hod.
 • V  neděli 31.7. v  10.00 hod bude mše svatá v  kostele sv. Ignáce ke cti tohoto patrona. Proto mše sv. v 10.00 hod v děkanském kostele nebude.  Všichni jste srdečně zváni !!!
 • V sobotu 6.8. ve 00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 7.8. ve 14.00 hod bude mše sv. na Vysoké Jedl

Poutní mše svatá v  naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 14. 8. Ranní mše sv. v  8.00 hod především pro ty, kteří nemohou na hl. mši sv. Slavnostní mše sv. v  10.00 hod. Všichni jste srdečně zváni!

Prosíme Vás o zajištění občerstvení na naši pouť, Vy kdo můžete – tak jako každoročně upečením koláčků či cukroví. Pán Bůh Vám odměň Vaši pomoc!

V neděli 28. 8. 11.30 hod bude  v  Bílencích  poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje. Přijměte srdečné pozvání!

 • V sobotu 3.9. ve 00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 4.9. budeme při mši sv. v 10.00 hod v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.
 • V neděli 4.9. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 5.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích.

Červen 2022

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ  BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ.

 • Ve čtvrtek 2.6. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 4.6. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 5.6. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 6.6. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V pátek 10.6. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 10.6. jste srdečně zváni na NOC KOSTELŮ do děkanského kostela s bohatým programem. Podrobnosti na plakátku. Zároveň budou k dispozici i ostatní kostely na náměstí
 • V neděli 12.6. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod v Březně.
 • Ve čtvrtek 16.6. nebude mše sv. v Údlicích.
 • Ve čtvrtek 16.6. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv. v děkanském kostele, která začíná v  18.00 hod bude průvod, jako již každoročně,  ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním obyvatelům našeho města.

Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního průvodu.

 • V sobotu 18.6. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 18.6. budou oddáni v 11.30 hod v kostele sv. Ignáce Jan Podraný a Anna Bartošová a ve 13.00 hod budou oddáni v děkanském kostele Tomáš Ďuriš a Petra Gunárová.
 • V neděli 19.6. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 20.6. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V pátek 24.6. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 24.6. o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pamatujme na mši svatou. Tento den je mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod v 18.00 hod. V kostele sv. Barbory v 17.00 hod.
 • V sobotu 25.6. ve 14.30 hod bude v Jirkově na farním dvoře opékání buřtíků na zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče, farníci J Všichni jste srdečně zváni!
 • V neděli 26.6. NEBUDE MŠE SV. v 10 hod v Chomutově ani v 11.30 v Údlicích.
 • V neděli 26.6. v 10.00 hod jste srdečně zváni na POUTNÍ MŠI SVATOU ke cti sv. Petra a Pavla do BŘEZNA u Chomutova.  Jan Baxant požehná při této slavnostní mši svaté nově rekonstruované varhany evropského formátu. Slavnost bude pokračovat odpoledne koncerty. Přijměte  srdečné pozvání na tuto velikou slavnost!
 • V sobotu 2.7. začínají Farní chaloupky.

Od neděle 3.7.  jsou poutě na Květnově –  3.7., 10.7. a 17.7.

10:00 modlitba růžence od „červeného“ kříže – při procesí – až po tzv. růžencové schody
10:30 česká mše a mariánská pobožnost
12:45 adorace a svátostné požehnání  a 10.7. bude v 14:00 mše německá

 • Z důvodu KVĚTNOVSKÝCH POUTÍ budou nedělní mše sv. v děkanském kostele o nedělích 7., 10.7. 17.7.  slaveny pouze v 9.00 hod.

Květen 2022

Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k  jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili. Budou vždy po večerní mši svaté, v sobotu po ranní mši sv. a v neděli po mši sv. v 10 hod a v kostele sv. Barbory po mši sv. v 18. hod.

 • V neděli 1.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. Ve Vysoké jedli tentokrát mše. sv. nebude.

V neděli 1.5. ve 14.00 hod bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa. Všichni jste srdečně zváni!

 • Ve středu 4.5. v 18.00 hod bude mše svatá v děkanském kostele s mešním úmyslem za ochranu a požehnání pro počaté životy.
 • Ve čtvrtek 5.5. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.

V sobotu 7.5.  bude NA KVĚTNOVĚ MÁJOVÁ VIKARIÁTNÍ POUŤ  začátek v 10.00 hod modlitbou sv. růžence u kříže na návsi a následně mše svatá v poutním kostele. Všichni jste srdečně zváni.

 • V sobotu 7.5.  ve 14.00 hod bude poutní mše sv. ke cti sv. Floriána v Lidni.

V sobotu 7.5. od 19.30 hod se uskuteční CHARITNÍ A FARNÍ PLES v Jirkovském divadle. Všichni srdečně zváni.

 • V neděli 8.5. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod v Březně.
 • V pondělí 9.5. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 12.5. slaví své narozeniny Domácí hospic sv. Terezie. Pamatujme v modlitbě.
 • V pátek 13.5.  v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.
 • V neděli 15.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • Ve čtvrtek 19.5. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.

V sobotu 21.5.  se koná pěší ORELSKÁ POUŤ  se  mší sv. ve 14.00 hod.  na  Květnově. Sraz je v kostele sv. Barbory v 9.00 hod. Všichni srdečně zváni.

 • V neděli 22.5. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 23.5. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 26.5. o Slavnosti Nanebevstoupení Páně je mše sv. v 7.15 hod a v 18.00 hod v děkanském kostele. Z tohoto důvodu nebude mše sv. v Údlicích. Pamatujte dnes účastí na mši svatou.
 • V pátek 27.5.  v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.

V sobotu 28.5. bychom vykonali POUŤ KE SV. ZDISLAVĚ DO JABLONNÉHO.

Odjezd autobusu v 6.30 hod od divadla. Zájemci ať se zapíší na arch na stolečku v děkanském kostele.

 • V neděli 29.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod.

Duben 2022

 • V pondělí 11.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.

V pondělí 11.4.  od 16.00 hod – 18.00 hod bude možnost ještě před svátky přistoupit ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v  děkanském kostele a v 18.00 hod bude mše sv. v  kostele sv. Barbory bude příležitost ke svátosti smíření v úterý 12.4. od 15.30 hod.

 • Ve čtvrtek 14.4. v 9.00 hod je mše sv. v katedrále v Litoměřicích tzv. MISSA CHRISMATIS v tento den kněží obnovují své kněžské závazky a přiváží do svých farností požehnané oleje z této mše svaté.
 • Na Velký pátek v Údlicích v 16.30 hod bude Křížová cesta.
 • V sobotu 16.4. nebude na Květnově bohoslužba.

O SVATÉM TRIDUU budou bohoslužby v Chomutově  pouze v děkanském kostele:

 • Na Zelený čtvrtek 14.4. v 18.00 hod mše sv. – ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství.
 • Na Velký pátek 15.4. v 15.00 hod bude Křížová cesta v děkanském kostele.
 • Na Velký pátek 15.4.  v 18.00 hod. Velkopáteční obřady. Začíná také novéna k Božímu milosrdenství.
 • Na Bílou sobotu 16.4.  je možnost adorace u „Božího hrobu“ a to od 8 – 20 hod. Prosíme ty, kteří mohou, aby se zapsali na hodinové služby při této adoraci.
 • Na Bílou sobotu ve 20.00 hod začíná slavení Velikonoční vigílie nezapomeňte si vzít s sebou zvonečky!!! ☺
 • V neděli 17.4. Zmrtvýchvstání Páně bude mše sv. v děkanském kostele 8.00 hod a v 10.00 hod. V kostele sv. Barbory v 18.00 hod.
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně bude mše sv. v 11.30 v Droužkovicích ve 14.00 hod. ve Vysoké Jedli.
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně bude ve Volyni koncert v 16 hod. podrobnosti na plakátu.
 • Na Velikonoční pondělí bude mše sv. v 8.00 hod v děkanském kostele a v 18.00 hod u sv. Barbory.
 • V pátek 22.4. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.
 • V sobotu 23.4. bude ve 14.00 hod poutní mše sv. v Sušanech, kterou bude celebrovat Mons. Jan Baxant. Všichni jste srdečně zváni!
 • V neděli 24.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 24.4. v 18.00 hod jste srdečně zváni do děkanského kostela na velikonoční KONCERT.
 • V pondělí 25.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V pondělí 25.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V sobotu 30.4. se uskuteční v Praze POCHOD PRO ŽIVOT. Více informací na plakátku.
 • V neděli 1.5. bude v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. Mše sv. ve Vysoké jedli v květnu nebude.
 • V neděli 1.5. bude ve 14.00 hod poutní mše sv. ke cti sv. Josefa v Málkově. Všichni jste srdečně zváni!!

Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili. Budou vždy po večerní mši svaté, ve dnech kdy není večerní mše svatá pak hned po ranní, v neděli po mši sv. v 10 hod a v kostele sv. Barbory po mši sv. v 18. hod. 

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.

Březen 2022

Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod.
A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.25 hod a v neděli v 17.25 hod.

Pamatujme ve svých modlitbách zvláště  na  Ukrajinu a Rusko, za dar pokoje a míru. Také se modleme za katechumeny, kteří budou o letošních Velikonocích pokřtěni.

 • V neděli 6.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 10.3. v 9.30 hod ve františkánském kostele v Kadani bude mše sv. při příležitosti vikariátní konference.
 • V neděli 13.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně u Chomutova.
 • V pondělí 14.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 17.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 18.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 19.3. o Slavnosti sv. Josefa pamatujte na účast na mši svaté, v děkanském kostele v 7.15 hod a ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 20.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pátek 25.3. o Slavnosti Zvěstování Páně je mše sv. v děkanském kostele ráno v 7.15 hod a  také večer v 18.00 hod. V kostele sv. Barbory v 17.00 hod. Pamatujte, prosím, o této slavnosti na účast na mši svaté.
 • V neděli 27.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 27.3. je změna času – začátek letního času.
 • V pondělí 28.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 31.3. v 7.15 hod bude slavena v Chomutově mše sv. za našeho zesnulého pana vikáře Jana Kozára, při příležitosti jeho odchodu na věčnost.
 • Ve čtvrtek 31.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 1.4. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 2.4. při mši sv. v 7.15 hod. bude možnost přijmout společně udílenou svátost nemocných. Prosím, zapište se na arch v děkanském kostele a přijměte svátost smíření před přijetím svátosti pomazání nemocných.

V sobotu 2.4. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 2.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.

Únor 2022

Na začátku nového měsíce bychom společně s Oblastní charitou Chomutov Vám všem, kteří jste se zapojili do Tříkrálové sbírky chtěli vyjádřit VELKÝ DÍK. Díky Bohu jsme mohli i letos nabídnout a sami také využít možnost projevit štědrost a konat dobro tímto směrem.

Pán Bůh Vám štědře odměň!
 V neděli 30.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 V pondělí 31.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod
večerní mše sv. v děkanském kostele.
 Ve středu 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu při všech bohoslužbách bude žehnání
svící. Pamatujte, prosím, na účast při mši svaté.
 Ve čtvrtek 3.2. bude udělováno na závěr ranní mše sv. v 7.15 hod Svatoblažejské
požehnání.
 Ve čtvrtek 3.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 V pátek 4.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
V sobotu 5.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a
pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 V sobotu 5.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 V neděli 6.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve
Vysoké Jedli.
 Ve čtvrtek 10.2. bude v Jirkově v 9.30 hod mše svatá při příležitosti vikariátní konference.
 Ve čtvartek 10.2. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat.
 V neděli 13.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 V pondělí 14.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod
večerní mše sv. v děkanském kostele.
 Ve čtvrtek 17.2. v 17.00 hod. bude na děkanství adorace.
 V pátek 18.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 V sobotu 19.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 V neděli 20.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
Od 20.2.-25.2. je nabídka společných „jarních“ prázdnin pro děti a mládež farností Chomutov a
Jirkov. K účasti je třeba se přihlásit na arch v kostele či osobně v kanceláři na děkanství.
 V neděli 27.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 V pondělí 28.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod
Ve středu 2.3. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.
 Ve čtvrtek 3.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 V pátek 4.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod.
A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.25 hod a v neděli v 17.25 hod.

V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.

Leden 2022

V tyto první lednové dny (od 1. – 14.1.2022) se bude konat v našem městě a farnostech Tříkrálová sbírka.

 • V sobotu 1.1. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 2.1. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 3.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 5.1. v 18.00 hod bude v děkanském kostele sloužena mše svatá za ochranu počatého života.
 • Ve čtvrtek 6.1. o Slavnosti Zjevení Páně bude žehnání Tříkrálové vody, kadidla a křídy při všech bohoslužbách v děkanském kostele jak v 7.15 hod tak v 18.00 hod. Pamatujte, prosím, na účast na mši svaté.
 • V pátek 7.1. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 8.1. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V neděli 9.1. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.

13. ledna 2022 bude, dá-li Bůh, ve Filipově ve 4.00 hodiny ráno mše svatá. Vyjíždí se ve středu 12.1. ve 23.00 hod. z Palackého. Zájemci, zapište se na arch.

 • V sobotu 15.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 16.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 17.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 20.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 21.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 23.1. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích.
 • Ve čtvrtek 27.1. od 17.00 hod by bylo setkání manželat.
 • V neděli 30.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 31.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu při všech bohoslužbách bude žehnání svící. Pamatujte, prosím, na účast při mši svaté.
 • Ve čtvrtek 3.2. bude udělováno na závěr ranní mše sv. v 7.15 hod Svatoblažejské požehnání.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.
POZOR !!! V sobotu 25.12.2021 však  mše svatá zde nebude!!!

Požehnané a radostné svátky Narození našeho Spasitele a také požehnaný nadcházející rok 2022 pod ochranou naší milující Matky Panny Marie.