Ohlášky pro rok 2021

Vánoce 2021

Vánoční bohoslužby v Chomutovském obvodu

24.12(PÁ) Štědrý den

DĚKANSKÝ KOSTEL:          7.00 mše svatá
DĚKANSKÝ KOSTEL:       16.00 mše svatá pro děti a mládež s vánoční hrou
KOSTEL SV. BARBORY:  16.00 mše svatá u sv. Barbory
DĚKANSKÝ KOSTEL:       22.30 „půlnoční“ mše svatá
OKOLÍ:                                 21.00 Droužkovice

25.12. (SO) Slavnost Narození Páně (Boží hod vánoční) zasvěcený svátek

DĚKANSKÝ KOSTEL:         8.00 mše svatá
                                              10.00 mše svatá
KOSTEL SV. BARBORY:  18.00 mše svatá
OKOLÍ:                                 11.30  Údlice
14.00 Vysoká Jedle

26.12. (NE) SVATÁ RODINA JEŽÍŠ MARIA A JOSEF, SV. ŠTĚPÁN 2. svátek vánoční

DĚKANSKÝ KOSTEL:         8.00 mše svatá
                                              10.00 mše svatá      s obnovou manželských slibů
KOSTEL SV. BARBORY:  18.00 mše svatá
OKOLÍ:                                 11.30 hod Droužkovice Bohoslužba slova
14.00 Březno

27.12. (PO) sv. Jan Svátek            

DĚKANSKÝ KOSTEL:         7.15 mše svatá

28.12. (ÚT) sv. Mláďátka betlémská Svátek            

DĚKANSKÝ KOSTEL:         7.15 mše svatá
KOSTEL SV. BARBORY:  17.00 mše svatá

29.12. (ST) sv. Tomáš Becket

DĚKANSKÝ KOSTEL:       7.15 mše svatá
KOSTEL SV. BARBORY:  17.00 mše svatá
DĚKANSKÝ KOSTEL:       18.00 mše svatá

30.12. (ČT)

DĚKANSKÝ KOSTEL:       7.15 mše svatá
ÚDLICE:                               17.00 mše svatá

31.12. (PÁ) sv. Silvestr 

DĚKANSKÝ KOSTEL:          7.15 mše svatá
DĚKANSKÝ KOSTEL:       16.00 mše svatá  – na poděkování za uplynulý rok
KOSTEL SV. BARBORY:  16.00 mše svatá  – na poděkování za uplynulý rok

1.1. 2022 (SO) Slavnost Matky Boží, Panny Marie zasvěcený svátek

 DĚKANSKÝ KOSTEL:         8.00 mše svatá
                                               10.00 mše svatá
KVĚTNOV                           14.00 mše svatá
KOSTEL SV. BARBORY:  18.00 mše svatá 

2.1. (NE) 2. neděle po Narození Páně

DĚKANSKÝ KOSTEL:         8.00 mše svatá
                                              10.00 mše svatá
KOSTEL SV. BARBORY:  18.00 mše svatá
OKOLÍ:                                 11.30 Droužkovice
14.00 Vysoká Jedle

Prosinec 2021

V sobotu 27.11. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v modlitbách především na všechny počaté děti.

 • V neděli 28.11. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.
 • V neděli 28.11. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích.

*  pozor změna * Ranní mše svaté v týdnu v DOBĚ ADVENTNÍ jsou v 7.00 HOD.*

 • V pondělí 29.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a večerní mše sv. v 18.00 hod v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 2.12. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V pátek 3.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 4.12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začínáme mší sv.  v 7.00 hod a pokračujeme snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 4.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 5.12. bude při mši sv. v 10.00 hod pozván též sv. Mikuláš. Děti a rodiče jste zvláště zváni na tuto mši sv.

V neděli  5.12. v 11.30 hod bude v Droužkovicích poutní mše sv. Jste srdečně zváni!

 • V neděli 5.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 8.12. je Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, prosím, pamatujte na účast na mši svaté. Mše svaté v 7.00 a v 18.00 děkanský kostel a v 17.00 hod kostel sv. Barbory.
 • V neděli 12.12. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla.
 • V pondělí 13.12. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 16.12. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 18.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 19.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.

V týdnu od 15.12. – 20.12. můžete na děkanství přinést balíčky cukroví pro nemocné.

Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto:

V děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie tato možnost bude v pondělí 20.12. od 16.00 – 18.00 hod.

V kostele sv. Barbory v úterý 21.12. přede mší sv. od 16.00 hod.

 Během samotných svátků to již bývá obtížné. Využijte tedy tyto možnosti, aby slavení Vánočních svátků bylo především narození Krista Pána v našich srdcích.

www.farnostchomutov.cz

Listopad 2021

V týdnu od 1.11. – 8.11. je možné zvláštním způsobem  projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného odpuštění časných trestů.

Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; v  daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.)

 • V pondělí 1.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele – je Slavnost všech svatých – pamatujme na mši svatou.
 • V úterý 2.11. v 15.30 hod bude na hlavním hřbitově pobožnost za duše zesnulých. Mše svatá bude slavena o Památce zesnulých u sv. Barbory v 17.00 hod a v děkanském kostele v 18.00 hod.
 • Ve středu 3.11. v 16.00 hod bude v Horní Vsi pobožnost na hřbitově za duše zesnulých.
 • Ve čtvrtek 4.11. v 16.15 hod bude pobožnost na hřbitově v Údlicích a v 17.00 hod mše svatá.
 • Ve čtvrtek 4.11. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V pátek 5.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 6.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 6.11. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.

V sobotu 6.11. ve 14.00 hod. v  Lidni vyjdeme průvodem ke kapličce sv. Huberta s  požehnáním lidem a kraji a poté bude sloužena mše sv. ke cti sv. Huberta v  kapli sv. Floriána. Všichni jste srdečně zváni.

 • V neděli 7.11. v 9.00 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V neděli 7.11. v 11.30 hod bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 11.11. bude v děkanském kostele mší svatou v 9.30 hod zahájena vikariátní konference kněží Krušnohorského vikariátu, proto ranní mše sv. v 7.15 hod nebude.
 • V neděli 14.11. v 9.00 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V neděli 14.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše svatá v Březně u Chomutova.
 • V pondělí 15.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 18.11. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V pátek 19.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 20.11. bude v Litoměřicích Diecézní setkání mládeže.
 • V sobotu 20.11. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 21.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • Ve středu 24.11. večer jste zváni na událost ČERVENÁ STŘEDA kdy bychom se u sloupu Nejsvětější Trojice na Náměstí 1. Máje pomodlili za pronásledované křesťany.

Ve čtvrtek 25.11. v 18.00 hod bude poutní mše sv. v  kostele sv. Kateřiny. Po mši sv. jste srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru s  P. Jiřím Voleským.

V sobotu 27.11. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v modlitbách především na všechny počaté děti. Mše sv. Otvicích bude v 18 hod.

 • V neděli 28.11. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 28.11. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.
 • V neděli 28.11. v 17.00 hod bude v kostele sv. Petra a Pavla v Březně vystupovat pěvecký soubor HLAHOL.
 • V pondělí 29.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích.

Výuka náboženství  TERMÍNY VÝUKY:

PO 16.00 hod             5. – 7. třída ZŠ
ÚT  16.15 hod.            1. třída ZŠ
ÚT  17.00 hod.           2. – 4. třída ZŠ
ST   16.00 hod.           8. třída ZŠ – SŠ

http://www.farnostchomutov.cz

Říjen 2021

• V neděli 3.10. v 11.30 hod bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

• V pondělí 4.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
V sobotu 9.10. v 10.00 hod začíná modlitbou sv. růžence vikariátní pouť na Květnově.
Bude možno přijmout také novokněžské požehnání.
Všichni jste srdečně zváni!
• V neděli 10.10. v 11.30 hod bude mše svatá v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně.
• V neděli 10.10. v 9.00 hod bude na děkanství setkání ministrantů.

• Ve čtvrtek 14.10. v 18.00 hod bude na faře adorace.
• V pátek 15.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
• V sobotu 16.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
• V neděli 17.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.

• V pondělí 18.10. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
• V sobotu 23.10. budou v 10 hod v děkanském kostele oddáni Lucie Poláková a Tomáš Piskáček a v 11.45 hod v kostele sv. Ignáce Anna Bartošová a Jan Podraný.
• V neděli 24.10. je MISIJNÍ NEDĚLE.
• V neděli 24.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.

• V pondělí 1.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele – je Slavnost všech svatých – pamatujme na mši svatou.
• V úterý 2.11. v 15.30 hod bude na hlavním hřbitově pobožnost za duše zesnulých. A v 18.00 hod mše sv. v děkanském kostele.
• Ve středu 3.11. v 16.00 hod bude pobožnost na hřbitově v Horní Vsi Chomutov za duše zesnulých
• Ve čtvrtek 4.11. v 18.00 hod bude na faře adorace.

V sobotu 6.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.
v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy
v sobotu v 18.00 hod v Otvicích.

Výuka náboženství na děkanství začíná v týdnu od 20. září 2021. Prosíme přihlaste své děti a mládež k výuce náboženství, která je pomocí rodičům k naplňování jejich závazků, daných při křtu Vašich dětí, že budete vychovávat a vést své děti v katolické nauce.
PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY:

PO 16.00 hod 5. – 7. třída ZŠ
ÚT 16.15 hod. 1. třída ZŠ
ÚT 17.00 hod. 2. – 4. třída případně dle skupin od 16.00 hod
ST 16.00 hod. 8. – 9. třída a SŠ

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH
http://www.farnostchomutov.cz

Září 2021

Bohoslužby v Chomutovském farním obvodu od září budou zatím takto:

Děkanský kostel: PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.
(PO po setkání seniorů), ST, PÁ v 18.00 hod.
NE v 8 hod. a v 10 hod.

Sv. Barbora: ÚT, ST, PÁ v 17.00 hod.
NE v 18.00 hod.

Droužkovice: NE v 11.30 hod. Údlice: ČT v 17.00 hod. a v 2. a 4. NE v měsíci v 11.30 hod.
NENÍ-LI UVEDENO JINAK

 • Ve středu 1.9. v 18 hod bude mše svatá v děkanském kostele za ochranu nenarozeného
  života a v 19 hod setkání ERF.
 • Ve čtvrtek 2.9. v 17.00 hod bude mše sv. v Údlicích.
 • Ve čtvrtek 2.9. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V sobotu 4.9. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 5.9. budeme při mši sv. v 10.00 hod v děkanském kostele zvláště prosit o Boží
  požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.

V neděli 5.9. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod bude mše sv. ve
Vysoké Jedli.

 • V pondělí 6.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.

V sobotou 11.9. se uskuteční pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Vychází se ráno v 8 hod. od hrobu otce Ladislava z Kunštátu na Moravě a putuje se do Sloupu na Moravě k P. Marii Bolestné, kde je pouť završena mší svatou v 17.00 hodin.

 • V neděli 12.9. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele
  sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve čtvrtek 16.9. o památce SV. LUDMILY v 7.15 hod a v 18.00 hod bude mše sv. v
  děkanském kostele. Z tohoto důvodu nebude v tento den mše sv. v Údlicích.
 • V pátek 17.9. v 16.30 hod. bude na děkanství první setkání Broučků v letošním školním
  roce.
 • V sobotu 18.9. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 18.9. ve 12.00 hod budou v děkanském kostele oddáni Romana Gunárová a
  Lukáš Gorol.
 • Od 13.00 hod bude děkanský kostel k dispozici k prohlídkám v rámci Dni otevřených
  dveří památek.

V  neděli 19.9. v 11.30 hod. je poutní mše sv. v  Údlicích v  kostele Povýšení sv. Kříže. Svou účast přislíbil i o. biskup Jan Baxant. Všichni jste srdečně zváni! Z tohoto důvodu také nebude bohoslužba v DROUŽKOVICÍCH, ale jste zváni do ÚDLIC :o) Dále proběhne žehnání nových sociálních bytů na faře v Údlicích a v 15.00 hod žehnání kapličky v Droužkovicích s koncertem v kostele sv. Mikuláše v Droužkovicích.

 • V tomto týdnu začíná výuka náboženství na děkanství :o)
 • V pondělí 20.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod
  večerní mše sv. v děkanském kostele.

V sobotu 25.9. v 10.00 hod bude poutní mše sv. v Přečaplech ke cti sv. Matouše.
A od 13.30 hod Zahradní slavnost v Jirkově s pohoštěním. Všichni jste srdečně zváni.

 • V neděli 26.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.

V úterý 28.9. na Slavnost sv. Václava bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod.
Zároveň jste všichni srdečně zváni na poutní mši sv. v kostele sv. Václava ve Vysočanech v 10.00 hod.

 • Ve čtvrtek 30.9. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 1.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 2.10. v 11.30 hod budou v děkanském kostele oddáni Daniela Balogová a
  Alexandr Podraný.

V sobotu 2.10. bude ve 14.00 hod poutní mše sv. v kostele sv. Michaela v Blatně. Všichni jste srdečně zváni!! Proto mše sv. ve 14 hod na Květnově nebude.

 • V neděli 3.10. v 11.30 hod bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv.
  ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 4.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod
  večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V sobotu 9.10. v 10.00 hod začíná modlitbou sv. růžence vikariátní pouť na Květnově.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích.

Výuka náboženství na děkanství začíná v týdnu od 20. září 2021. Prosíme přihlaste své děti a mládež k výuce náboženství, která je pomocí rodičům k naplňování jejich závazků, daných při křtu Vašich dětí, že budete vychovávat a vést své děti v katolické nauce.

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY:
PO 16.00 hod 5. – 7. třída ZŠ
ÚT 16.15 hod. 1. třída ZŠ
ÚT 17.00 hod. 2. – 4. třída případně dle skupin od 16.00 hod
ST 16.00 hod. 8. – 9. – SŠ nejpozdější výuka případne od 16.30 hod

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH

http://www.farnostchomutov.cz

Prázdniny 2021

O nedělích 4., 11. a 18. července se konají na Květnově poutě. Mše svaté na Květnově jsou v  10.30 hod česky  11.7. ve 14.15 hod v  německém jazyce. 

Vzhledem k  poutím na Květnově bude mše sv.  o nedělích 4., 11. a 18. července v děkanském kostele pouze v  9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod jako obvykle.
V další neděle pak budou mše sv. v děkanském kostele v 8 hod a v 10 hod.

Mše svaté o velkých prázdninách v Březně a v Údlicích nebudou.
Droužkovicích budou každou neděli bohoslužby slova se sv. přijímáním v 11.30 hod. 

V době letních prázdnin budou bohoslužby během týdne v Chomutově takto:
Děkanský kostel:      PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.
                                          PÁ  v 18.00 hod.
                                          NE v 8 a v 10 hod.

Sv. Barbora:              PÁ  v 17.00 hod. a v NE v 18.00 hod.
NENÍ-LI UVEDENO JINAK.

 • V neděli 4.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod.
 • V červenci NEBUDE mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 5.7. a 6.7. o státním svátku bude mše sv. v 8.00 hod v děkanském kostele.
 • V neděli 11.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod.
 • V neděli 18.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod.

V  sobotu 24.7. v 15.00 hod bude v  Křimově poutní mše sv. ke cti sv. Anny. Všichni jste srdečně zváni!

 • V neděli  25.7. po mši svaté, která začíná v 10.00 hod. v děkanském kostele bude pobožnost ke sv. Anně u Trojičního sloupu, tak jak již tradičně bývá o svátku sv. Anny a sv. Jáchyma.

V neděli 25.7. od 14.00 hod. bude v Hořenci/Nezabylicích  poutní mše ke cti sv. Anny u kapličky. Začínáme průvodem a modlitbou  ve 14.00 hod od křížku na začátku obce.

 • V sobotu 31.7. v 10.30 budou oddáni v děkanském kostele Martina Gáborová a Marek Hadi.
 • V neděli 1.8. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 8 hod.

V  neděli 1.8.  v  10.00 hod. bude mše svatá v  kostele sv. Ignáce ke cti tohoto patrona. Proto mše sv. v 10.00 hod v děkanském kostele nebude.  Všichni jste srdečně zváni !!!

 • V neděli 1.8ve 14.00 hod bude mše sv. na Vysoké Jedli.
 • V sobotu 7.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 14.8. ve 12 hod. bude konvalidace sňatku Gabriela Marcinová a Ladislav Marcin a  ve 13.hod budou v děkanském kostele oddáni Carmen Kočková a Václav Rýzner.

Poutní mše svatá v naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 15. 8.
Ranní mše sv. v  8.00 hod především pro ty, kteří nemohou na hl. mši sv. Slavnostní mše sv. v  10.00 hod. Všichni jste srdečně zváni!

Prosíme Vás o zajištění občerstvení na naši pouť, Vy kdo můžete – tak jako každoročně upečením koláčků či cukroví. Pán Bůh Vám odměň Vaši pomoc!

 • V sobotu 28.8. v 11.00 hod budou oddáni v děkanském kostele Věra Hauserová a David Žižka.

V neděli 29. 8. 11.30 hod bude  v  Bílencích  poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje. Přijměte srdečné pozvání!

 • V sobotu 4.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.

 V neděli 5.9. budeme při  mši sv. v 10.00 hod v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.

 • V neděli 5.9. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 6.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích.

Červen 2021

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ.

Ve čtvrtek 3.6. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv. v děkanském kostele, která začíná v  18.00 hod bude průvod,  jako již každoročně,  ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním obyvatelům našeho města.
Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního průvodu.

 • V sobotu 5.6. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 6.6. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pátek 11.6. o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pamatujme na mši svatou. Tento den je mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod v 18.00 hod. V kostele sv. Barbory v 17.00 hod.

V sobotu 12.6. jste zváni na POUŤ SV. KE CTI NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE do Voděrad,  kde bude v 17.00 hod slavena mše svatá.

 • V neděli 13.6. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod v Březně.
 • V pondělí 14.6. bude setkání Domácího hospice v 17.30 hod, místo bude upřesněno.
 • Ve čtvrtek 17.6. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V neděli 20.6. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích.

V neděli 27.6. v 11.30 hod jste srdečně zváni na poutní mši sv. ke cti sv. Petra a Pavla do BŘEZNA u Chomutova.
Z tohoto důvodu NEBUDE v neděli 27.6. mše sv. v Údlicích.

 • V neděli 27.6. ve 14.30 hod bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče, farníci J Všichni jste srdečně zváni!
 • V sobotu 3.7. začínají Farní chaloupky.

Od neděle 4.7.  jsou poutě na Květnově –  4.7., 11.7. 18.7.
10:00 modlitba růžence od „červeného“ kříže – při procesí – až po tzv. růžencové schody
10:30 česká mše a mariánská pobožnost
12:45 adorace a svátostné požehnání  a snad i letos bude v 14:15 mše německá

 • Z důvodu KVĚTNOVSKÝCH POUTÍ  budou nedělní mše sv. v děkanském kostele o nedělích 4.7., 11.7. 18.7.  slaveny pouze v 9.00 hod.

Květen 2021

Milí farníci,
program akcí ve farnosti je vzhledem k současné situaci plánován tak, jak je uveden, ovšem s vědomím, že jak Pán Bůh dá.

Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k  jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili. Budou vždy po večerní mši svaté, v sobotu po ranní mši sv. a v neděli po mši sv. v 10 hod. a v kostele sv. Barbory po mši sv. v 18. hod.

Svatý otec nás v letošním máji vybízí a zve ke každodenní modlitbě sv. růžence za ukončení pandemie covid-19. Připojme se k této modlitbě zvláště před každou mší svatou a též v našich rodinách, touto modlitbou využijeme 25 minut svého času, ale přináší nevypověditelná dobrodiní pro nás i celý svět.

 • V sobotu 1.5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa.
 • V sobotu 1.5. z tohoto důvodu NEBUDE mše sv. na Květnově.
 • V neděli 2.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích  a ve 14.00 hod. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 5.5. v 18.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele s mešním úmyslem za ochranu a požehnání pro počaté životy.
 • Ve čtvrtek 6.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

V sobotu 8.5.  bude NA KVĚTNOVĚ MÁJOVÁ POUŤ  začátek v 10.00 hod. modlitbou sv. růžence u kříže na návsi a následně mše svatá v poutním kostele. Všichni jste srdečně zváni.

 • V sobotu 8.5.  ve 13.00 hod. budou v děkanském kostele církevně oddáni Jitka Šuliková a Antonín Šulik.
 • V sobotu 8.5.  ve 14.30 hod. bude poutní mše sv. ke cti sv. Floriána v Lidni.
 • V neděli 9.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. v Březně.
 • Ve čtvrtek 13.5. o Slavnosti Nanebevstoupení Páně je mše sv. v 7.15 hod. a v 18.00 hod. v děkanském kostele. Z tohoto důvodu nebude mše sv. v Údlicích. Pamatujte dnes účastí na mši svatou.

V sobotu 15.5.  bude ORELSKÁ POUŤ NA  KVĚTNOV sraz v 9.00 hod. v kostele sv. Barbory a následně pěší putování. Tato pouť vyvrcholí slavením mše sv. ve 14.00 hod. v poutním kostele.

Všichni jste srdečně zváni, zvláště pak mládež a rodiny s dětmi ke společnému putování.

 • V neděli 17.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • Ve čtvrtek 20.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

O Slavnosti Seslání Ducha svatého 23.5.  v 10.00 hod. při mši sv. v děkanském kostele udělí otec biskup Mons. Jan Baxant svátost biřmování našim biřmovancům. Provázejme je svou modlitbou.

 • V pátek 28.5. proběhne akce NOC KOSTELŮ také v našich kostelích na náměstí. Podrobnosti a program jsou na plakátku.

V sobotu 29.5. bychom vykonali POUŤ KE SV. ZDISLAVĚ DO JABLONNÉHO. Odjezd autobusu v 6.00 hod. od divadla. Zájemci ať se zapíší na arch na stolečku v děkanském kostele.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Tato mše svatá má nedělní platnost.