Ohlášky pro rok 2020

Říjen 2020

V pondělí 28.9. na Slavnost sv. Václava bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod.
Zároveň jste všichni srdečně zváni na poutní mši sv. v kostele sv. Václava ve Vysočanech v 10.00 hod.

 • Ve čtvrtek 1.10. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V pátek 2.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 3.10. bude ve 14.00 hod poutní mše sv. v kostele sv. Michaela v Blatně.
Všichni jste srdečně zváni!!
Z tohoto důvodu mše sv. na Květnově tuto sobotu nebude!

 • V sobotu  3.10. bude v 16.30 hod příprava na přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 4.10. v 11.30 hod bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 5.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 7.10. v 18.00 hod dá-li Bůh bude v kostele sv. Ignáce koncert Apokalypsis – všichni jste srdečně zváni!

V sobotu 10.10. v 10.00 hod začíná modlitbou sv. růžence vikariátní pouť na Květnově.
Všichni jste srdečně zváni!

 • V sobotu  10.10. bude v 16.30 hod příprava na přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 11.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně. 
 • Ve čtvrtek 15.10. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V pátek 16.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 17.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 18.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 19.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 22.10. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V sobotu  24.10. bude v 16.30 hod příprava na přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 25.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 26.10. v 9 hod bude společná mše sv. s německými kněžími v děkanském kostele při příležitosti příprav Květnovských poutí. Dá-li Bůh.
 • Ve čtvrtek 29.10. pravděpodobně nebude mše sv. v Údlicích. Viz aktuální ohlášky daného týdne.
 • V neděli 1.11. v 16.30 hod bude pobožnost na hřbitově v Horní Vsi Chomutov za duše zesnulých.
 • V neděli 1.11. v 11.30 hod bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 2.11. v 16.00 hod bude na hlavním hřbitově pobožnost za duše zesnulých. A v 18.00 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 5.11. v 18.00 hod bude na faře adorace.

V sobotu 7.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V neděli 8.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích.

Výuka náboženství na děkanství začíná v týdnu od 21. září 2020. Prosíme přihlaste své děti a mládež k výuce náboženství, která je pomocí rodičům k naplňování jejich závazků, daných při křtu Vašich dětí, že budete vychovávat a vést své děti v katolické nauce.

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY:

PO  16.00 hod.           5. – 7. třída ZŠ
ÚT  16.15 hod.            1. třída ZŠ
ÚT  17.00 hod.           2. – 4. třída
ST   15.00 hod.          8. – 9. – SŠ

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH http://www.farnostchomutov.cz

Září 2020

Bohoslužby v Chomutovském farním obvodu budou takto:

 Děkanský kostel:  PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.
                                       PO (po setkání seniorů), ST, PÁ v 18.00 hod.
                                       NE v 8 hod. a v 10 hod.

Sv. Barbora:            ÚT, ST, PÁ v 17.00 hod.
                                       NE v 18.00 hod.

Droužkovice:  NE v 11.30 hod.     

Údlice:  ČT v 17.00 hod. 
                 2. a 4. NE v měsíci v 11.30 hod.

NENÍ-LI  UVEDENO  JINAK

 • Ve čtvrtek 3.9. v 17.00 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • Ve čtvrtek 3.9. v 18.00 hod. bude na faře adorace.
 • V sobotu 5.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.

 V neděli 6.9. budeme při  mši sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.

 • V neděli 6.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 7.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.

V sobotou 12.9. se uskuteční pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Vychází se ráno v 8 hod. od hrobu otce Ladislava z Kunštátu na Moravě a putuje se do Sloupu na Moravě k P. Marii Bolestné, kde je pouť završena mší svatou v 17.00 hodin.

V neděli 13.9. v 11.30 hod. je poutní mše sv. v Údlicích v kostele Povýšení sv. Kříže.  Svou účast přislíbil i o. biskup Jan Baxant. Všichni jste srdečně zváni na tuto pouť!Z tohoto důvodu také nebude bohoslužba v DROUŽKOVICÍCH, ale jste zváni do ÚDLIC :o)

 • V neděli 13.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve čtvrtek 17.9. v 18.00 hod. bude na faře adorace.
 • Ve čtvrtek 17.9. v 19.00 hod. bude v Otvicích koncert – podrobnosti na plakátu.
 • V pátek 18.9. v 16.30 hod. bude na děkanství první setkání Broučků v letošním školním roce.
 • V sobotu 19.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu  19.9. 11.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni Annette Řehořková a František Kott. Dále ve 13.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni Nikola Gáborová a Lukáš Veĺký.
 • V neděli 20.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích
 • V tomto týdnu začíná výuka náboženství na děkanství :o)
 • V pondělí 21.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. večerní mše sv. v kostele sv. Matouše v Přečáplech.

V pondělí 21.9. v 18.00 hod bude poutní mše sv. v Přečáplech ke cti sv. Matouše. Všichni jste srdečně zváni.

 • Ve čtvrtek 24.9. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V sobotu 26.9. od 13.30 hod. jste srdečně zváni do Jirkova na tzv. Zahradní slavnost. Těšíme se na společné setkání a popovídání
 • V neděli 27.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.

V pondělí 28.9. na Slavnost sv. Václava bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. Zároveň jste všichni srdečně zváni na poutní mši sv. v kostele sv. Václava ve Vysočanech v 10.00 hod.

 • Ve čtvrtek 1.10. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V pátek 2.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 3.10. bude ve 14.00 hod poutní mše sv. v kostele sv. Michaela v Blatně. Všichni jste srdečně zváni!!

 • V neděli 4.10. v 11.30 hod bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 5.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V sobotu 10.10. v 10.00 hod. začíná modlitbou sv. růžence vikariátní pouť na Květnově.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod. v Otvicích.

Výuka náboženství na děkanství začíná v týdnu od 21. září 2020. Prosíme přihlaste své děti a mládež k výuce náboženství, která je pomocí rodičům k naplňování jejich závazků, daných při křtu Vašich dětí, že budete vychovávat a vést své děti v katolické nauce.

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY:
PO   16.00 hod           5. – 7. třída ZŠ
ÚT  16.15 hod.           1. třída ZŠ
ÚT  17.00 hod.           2. – 4. třída
ST   16.30 hod.           8. – 9. – SŠ  Doladíme dle možností studentů

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH

Prázdniny 2020

O nedělích 5., 12. a 19. července se konají na Květnově poutě. Mše svaté na Květnově jsou  v 10.30 hod. česky  12.7. ve 14.15 hod. v  německém jazyce.

 Vzhledem k  poutím na Květnově bude mše sv.  o nedělích 5., 12. a 19. července v děkanském kostele pouze v 9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod. jako obvykle.
V další neděle pak budou mše sv. v děkanském kostele v 8 hod. a v 10 hod.

Mše svaté o velkých prázdninách v Březně a v Údlicích nebudou.
Droužkovicích budou každou neděli bohoslužby slova se sv. přijímáním v 11.30 hod.

V době letních prázdnin budou bohoslužby během týdne v Chomutově takto:

Děkanský kostel:
– PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.
– ST, PÁ  v 18.00 hod.
– NE v 8 a v 10 hod.

Sv. Barbora:  
– PÁ  v 17.00 hod. a v NE v 18.00 hod.

NENÍ-LI UVEDENO JINAK.

 • V sobotu 4.7. ve 12.30 budou oddáni v děkanském kostele při mši sv. Jana Kocourková a Marek Kowalski.
 • V neděli 5.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod.
 • V neděli 5. 7. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 6.7. o státním svátku a památce sv. Marie Goretti bude mše sv. v 8.00 hod v děkanském kostele.
 • V neděli 12.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod.
 • V neděli 19.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod.

V  sobotu 25.7. v 15.00 hod. bude v  Křimově poutní mše sv. ke cti sv. Anny. Všichni jste srdečně zváni!

 • V neděli  26.7. po mši svaté, která začíná v 10.00 hod. v děkanském kostele bude pobožnost ke sv. Anně u Trojičního sloupu, tak jak již tradičně bývá o svátku sv. Anny a sv. Jáchyma.

V neděli 26.7. od 14.00 hod. bude v Hořenci/Nezabylicích  poutní mše ke cti sv. Anny u kapličky. Začínáme průvodem a modlitbou  ve 14.00 hod od křížku na začátku obce.

 • V sobotu 1.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 2.8. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 8 hod.

V  neděli 2.8.  v  10.00 hod. bude mše svatá v kostele sv. Ignáce ke cti tohoto patrona.

 Proto mše sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele nebude.  Všichni jste srdečně zváni !!!

 • V neděli 2.8ve 14.00 hod. bude mše sv. na Vysoké Jedli.
 • V sobotu 15.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.

Poutní mše svatá v naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 16. 8. Ranní mše sv. v  8.00 hod. především pro ty, kteří nemohou na hl. mši sv.
Slavnostní mše sv. v  10.00 hod. Všichni jste srdečně zváni!

Prosíme Vás o zajištění občerstvení na naši pouť, Vy kdo můžete – tak jako každoročně upečením koláčků či cukroví. Pán Bůh Vám odměň Vaši pomoc!

V neděli 23. 8. 11.30 hod. bude  v  Bílencích  poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje. Přijměte srdečné pozvání!

 • V sobotu 5.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.

 V neděli 6.9. budeme při  mši sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.

 • V neděli 6.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 7.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod. v Otvicích.

Červen 2020

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ.

 • V sobotu 6.6. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 7.6. při mši sv. v 10 hod budou pokřtěny naše katechumenky.

A  v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

Ve čtvrtek 11.6. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv. v děkanském kostele, která začíná v  18.00 hod bude průvod,  jako již každoročně,  ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním obyvatelům našeho města.

Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního průvodu.

 • V pátek 12.6. v děkanském kostele a jinde proběhne NOC KOSTELŮ. Podrobnosti na plakátku.
 • V sobotu 13. 6.  v  10.00 hod budou v děkanském kostele oddáni Jiřina Hálová a Igor Kováč.
 • V sobotu 13. 6.  v  16.00 hod bude v děkanském kostela první svatá zpověď rodičů a dětí, které letos poprvé přistoupí ke sv. přijímání.
 • V neděli 14.6. v 10 hod v děkanském kostele bude první svaté přijímání.
 • V neděli 14.6. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod v Březně.
 • V pátek 20.6. o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pamatujme na mši svatou. Tento den je mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod v 18.00 hod. V kostele sv. Barbory v 17.00 hod.

V sobotu 20.6. jste zvání na POUŤ SV. KE CTI NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE do Voděrad,  kde bude v 17 hod slavena mše svatá.

 • V neděli 21.6. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích.

V neděli 28.6. v 11.30 hod jste srdečně zváni na poutní mši sv. ke cti sv. Petra a Pavla do BŘEZNA u Chomutova. Všichni jste srdečně zváni!

Z tohoto důvodu NEBUDE v neděli 28.6. mše sv. v Údlicích.

 • V neděli 28.6. ve 14.30 hod bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče, farníci ???? Všichni jste srdečně zváni!
 • Ve středu 1.7. začínají Farní chaloupky.
 • V sobotu 4.7. ve 12.30 hod budou v děkanském kostele oddáni Jana Kocourková a Marek Kowalski.

Od neděle 5.7.  jsou poutě na Květnově –  5.7., 12.7. 19.7.

10:00 modlitba růžence od „červeného“ kříže – při procesí – až po tzv. růžencové schody

10:30 česká mše a mariánská pobožnost

12:45 adorace a svátostné požehnání  a snad i letos bude v 14:15 mše německá

 • Z důvodu KVĚTNOVSKÝCH POUTÍ  budou nedělní mše sv. v děkanském kostele o nedělích 5.7., 12.7. 19.7. slaveny pouze v 9.00 hod

Květen 2020

Milí farníci,

vzhledem k současné situaci, kterou všichni prožíváme byla vydána pravidla pastorační pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb platné v období od 24. 4. do 7. 6.  2020. Nebude-li tedy rozhodnuto jinak:

Od 24. 4. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastní 15 osob.

Od 11. 5. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastní 30 osob.

Od 25. 5. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastní 50 osob.

Od 8. 6. 2020 konání bohoslužeb bez omezení počtu osob.

O VŠECH NEDĚLÍCH V KVĚTNU BUDE DÁNA MOŽNOST PŘIJMOUT EUCHARISTII V DĚKANSKÉM KOSTELE V ČASOVÉM ROZMEZÍ  OD 17. HOD – 18.30 HOD.

Na bohoslužby je třeba nosit roušku a používat dezinfekci při vstupu do kostela. Zdržíme se podávání si rukou a eucharistii nejlépe přijímat na ruku. Dodržovat předepsané rozestupy. Vynechává se pozdravení pokoje.

Tímto se obnovuje běžný pořádek bohoslužeb.

DĚKANSKÝ KOSTEL

NE   v  8.00 hod. a v 10.00 hod.
PO – SO   v  7.15 hod. ráno a také ve ST a PÁ v 18.00 hod. večer

KOSTEL SV. BARBORY

NE   v 18.00 hod.
ÚT, ST, PÁ  v   17.00 hod.

Tento rozpis bohoslužeb platí, není-li uvedeno jinak ve vývěskách kostelů či na webových stránkách farnosti. Ze všeobecně známých důvodů různých omezení nelze uskutečnit pravidelné setkávací akce a také ani pouť do Jablonného v Podještědí. Nabízíme náhradní programy.

Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili. Budou vždy po večerní mši svaté, v sobotu po ranní mši sv. a v neděli po mši sv. v 10.00 hod a v kostele sv. Barbory po mši sv. v 18.00 hod. 

 • Ve pátek 1. 5. v 8.00 hod.  a v 18.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele a v 17.00 hod. v kostele sv. Barbory.

V pátek 1. 5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa.

 • V sobotu 2. 5. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 3. 5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V neděli 3. 5. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 6. 5. v 18.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele s úmyslem za ochranu a pomoc pro počaté životy.
 • V pátek 8. 5.  v 8.00 hod. ráno a v 18.00 hod. večer bude mše sv. v děkanském kostele a v 17.00 hod. v kostele sv. Barbory.
 • V sobotu 9. 5.  ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. ke cti sv. Floriána v Lidni.
 • V neděli 10. 5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. v Březně.
 • V sobotu 16. 5. bude Orelská pouť na Květnov se mší sv. ve 14.00 hod..
 • V neděli 17. 5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • Ve čtvrtek 21. 5. o Slavnosti Nanebevstoupení Páně je mše sv. v 7.15 hod. a v 18.00 hod. v děkanském kostele a v 17.00 hod. v Údlicích. Pamatujte dnes účastí na mši svatou.
 • V neděli 24. 5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V sobotu 30. 5. O SVÁTKU SV. ZDISLAVY budou slavnostní mše svaté v děkanském kostele při oslavě VÝROČÍ 800. LET NAROZENÍ SV. ZDISLAVY jejíž ostatek bude možno uctít. Z důvodu omezeného množství věřících při bohoslužbách, budou mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod., v 10.00 hod. a zřejmě i v 11.30 hod. Bude upřesněno na vývěsce kostela.
 • V neděli 31.5. je Slavnost Seslání Ducha svatého. Mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. a v 10.00 hod.  a v 11.30 hod. v Droužkovicích a v 18.00 hod. v kostele sv. Barbory.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Tato mše svatá má nedělní platnost.

Velikonoce 2020

Informace o bohoslužbách v Chomutově bez účasti lidu, pokud byste se chtěli v duchu připojit:

SVATÉ TRIDUUM:
ZELENÝ ČTVRTEK     18.00
VELKÝ PÁTEK
– Křížová cesta      15.00
– Obřady                18.00
BÍLÁ SOBOTA            20.00
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ        8.00  

NA BÍLOU SOBOTU  11. 4. 2020 bude kostel otevřen k osobní tiché modlitbě v čase od 8.00 – 19.00 hod.

V NEDĚLI 12. 4. 2020 NA BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ bude možné přijmout eucharistii v čase od 17.00 – 18.30 hod.

Vzhledem k dané celorepublikové situaci jsme dostali Všeobecné zásady liturgické komise České biskupské konference na základě dekretu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ze dne 19. 3. 2020 (Prot. n. 153/20), dekretu téže kongregace ze dne 25. 3. 2020 (Prot. n. 154/20) a na základě vyjádření diecézních biskupů k otázkám rozeslaným 23. 3. 2020. Z daného uvádíme:

 1. Všeobecné zásady

Kněží mají slavit obřady Svatého týdne bez účasti lidu, tj. s jedním nebo dvěma přisluhujícími (např. jáhnem, akolytou, ministrantem).

Věřícím je třeba oznámit začátek bohoslužeb, aby se mohli připojit v modlitbě. V Chomutově budou slaveny bohoslužby Svatého Tridua bez účasti lidu, dá-li Bůh, v hodinách stejných, jako v předchozích letech.

Liturgická komise ve spolupráci s Liturgie.cz představí bezprostředně po 5. neděli postní podrobnější podporu pro osobní a rodinnou modlitbu.

 1. Svátost smíření před Velikonocemi

Apoštolská penitenciárie v Poznámce o svátosti smíření v situaci současné pandemie mimo jiné uvádí, že „přísluší diecéznímu biskupovi, aby pro kněze a kajícníky stanovil rozumná opatření, která mají platit při individuálním slavení svátosti smíření, jakými jsou prostorné místo mimo zpovědnici, dodržení dostatečné vzdálenosti, použití ochranných masek, aniž by však byla ohrožena absolutní pozornost věnovaná zachování zpovědního tajemství a patřičné diskrétnosti.“

Je možné také připomenout důležitost dokonalé lítosti, kterou zmiňuje Apoštolská penitenciárie v Poznámce o svátosti smíření v situaci současné pandemie: „Tam, kde se jednotliví věřící ocitli v bolestné nemožnosti přijímat svátostné rozhřešení, je třeba připomenout, že dokonalá lítost, vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno, vyjádřená upřímnou žádostí o odpuštění (takovou, jakou je kajícník v této chvíli schopen projevit) a doprovázená votum confessionis, tj. pevným předsevzetím jít co nejdříve ke svátostné zpovědi, získává odpuštění hříchů, a to i smrtelných (srov. KKC, č. 1452).“

Pokud budou trvat současná restriktivní opatření, kněží mohou požádat věřící, aby s ohledem na pandemii odložili svátost smíření na dobu po Velikonocích. Je potřeba, aby faráři svým farníkům oznámili, jak bude tato věc upravena v jejich farnosti. Budou přihlížet mimo jiné k věku a zdraví jak svému, tak farníků.

Po telefonické domluvě je možno poskytnout svátost smíření.

 1. Květná neděle

Bohoslužba za účasti jednoho nebo dvou přisluhujících se smí konat v katedrálách, farních kostelích, případně na dalších místech; avšak vždy pouze uvnitř budovy.

Podle vhodnosti může kněz požehnat více ratolestí, které si věřící budou moci, až to bude možné, odnést domů.

 1. Mše na památku Večeře Páně

Kněžím se letos mimořádně dovoluje, aby tuto mši slavili bez účasti lidu, tedy s jedním nebo dvěma přisluhujícími.

Po mši svaté se nekoná přenesení Nejsvětější svátosti. Eucharistie po celé triduum zůstává v hlavním svatostánku.

 1. Památka umučení Páně na Velký pátek

Památka umučení Páně se slaví jen v katedrálách a farních kostelích s jedním nebo dvěma přisluhujícími bez účasti lidu.

 1. Soukromá modlitba v kostelích

S ohledem na místní podmínky a aktuální nařízení vlády ČR mohou kněží během velikonočního tridua ponechat kostely otevřené pro soukromou modlitbu věřících. Nebude se ale připravovat adorace kříže ani tzv. Boží hrob z důvodu možné větší koncentrace lidí v kostelích.

Děkanský kostel je denně k dispozici k osobní modlitbě v předsíni kostela po mříž.

 1. Bílá sobota

Obřady katechumenátu tradičně spjaté s ránem Bílé soboty jsou odloženy na dobu, kdy bude možné slavit iniciační svátosti. Termín určí diecézní biskup.

 1. Velikonoční vigilie

Velikonoční vigilii je dovoleno slavit výlučně v katedrálách a farních kostelích, kněží ji slaví s jedním nebo dvěma přisluhujícími.

Udělování iniciačních svátostí je odloženo na pozdější termín

 1. Boží hod velikonoční

Mši svatou v den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně slaví kněží s jedním nebo dvěma přisluhujícími.

Pokud nebudou zmírněny restrikce, kněží odloží velikonoční podávání eucharistie na dobu velikonoční, popř. až to bude možné.

Žehnání pokrmů o Velikonocích mohou věřící vykonat ve svých domovech.

Žehnání pokrmů

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou. Je na kněžích, aby tento text k žehnání pokrmů nabídli svým farníkům.

Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Březen 2020

Ve středu 26.2. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.

Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod.

A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod. a v neděli v 17.30 hod.

 • O 1. neděli postní 1.3. v 10.00 hod. při mši sv. by měli být oficiálně přijati naši katechumeni do katechumenátu.
 • V neděli 1.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 2.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 5.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 6.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 7.3. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 7.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 8.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně u Chomutova.
 • O 3. neděli postní 15.3. v 10 hod. při mši sv. budou 1. skrutinia katechumenů, tedy těch,  kteří se připravují na přijetí svátosti křtu o letošních Velikonocích.
 • V neděli 15.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 16.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 19.3. je Slavnost sv. Josefa pamatujme na mši svatou. V děkanském kostele je ráno mše sv. v 7.15 hod., v Údlicích v 17 hod.  V  Chomutově večerní v 18.00 hod.
 • V pátek 20.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 21.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 22.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • Ve středu 25.3. o Slavnosti Zvěstování Páně je mše sv. v děkanském kostele jak ráno v 7.15 hod. tak také večer v 18.00 hod. V kostele sv. Barbory v 17.00 hod. Pamatujte, prosím, o této slavnosti na účast na mši svaté.
 • Ve čtvrtek 26.3. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat.
 • O 5. neděli postní 29.3. v 10 hod. při mši sv. budou skrutinia a pomazání olejem katechumenů těch, kteří se připravují na přijetí svátosti křtu.
 • V neděli 29.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V neděli 29.3. je změna času – začátek letního času.
 • V pondělí 30.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V úterý 31.3. v 7.15 hod. bude slavena v Chomutově mše sv. za našeho zesnulého pana vikáře Jana Kozára, při příležitosti jeho odchodu na věčnost.
 • Ve čtvrtek 2.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 3.4. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 4.4. se koná v Litoměřicích DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE za účasti 1. biskupa Baxanta. Mládež je srdečně zvána a prosím, aby se setkáním počítala!

 • V sobotu 4.4. při mši sv. v 7.15 hod. bude možnost přijmout společně udílenou svátost nemocných. Prosím, zapište se na arch v děkanském kostele a přijměte svátost smíření před přijetím svátosti pomazání nemocných.
 • V sobotu 4.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.

Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Připomíná současně také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které následují Velikonoce, vrchol liturgického roku.

Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. V liturgii tohoto svátku jsou význačné tři momenty: kněz přede mší svatou mimo chrám žehná palmové, jívové či jiné zelenající se ratolesti a průvod celého společenství vchází do chrámu, dále se čtou pašijové texty Písma, tedy ta vyprávění evangelií, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt, a nakonec je to samo slavení mše svaté.

 • V neděli 5.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

V pondělí 6.4.  od 16.00 hod. – 18.00 hod. bude možnost ještě před svátky přistoupit

ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele a v 18.00 hod. bude mše sv.

V kostele sv. Barbory bude příležitost ke svátosti smíření ve středu 8.4. od 15.30 hod.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.

 

Únor 2020

Na začátku nového měsíce bychom společně s Oblastní charitou Chomutov Vám všem, kteří jste se zapojili do Tříkrálové sbírky chtěli vyjádřit VELKÝ DÍK. Díky Bohu jsme mohli i letos nabídnout obyvatelům našeho města možnost projevit štědrost a konat dobro i tímto směrem. A myslím, že mnozí tuto možnost opravdu využili :o)  Pán Bůh Vám štědře odměň!

V sobotu 1.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 1.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu při bohoslužbách bude žehnání svící.
 • V neděli 2.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

Od 3.2.-7.2. je nabídka společných „jarních“ prázdnin pro děti a mládež farností Chomutov a Jirkov. K účasti je třeba se přihlásit na arch v kostele či osobně v kanceláři na děkanství.

 • V pondělí 3.2. bude udělováno na závěr každé mše sv. v děkanském kostele Svatoblažejské požehnání.
 • V pondělí 3.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 6.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V neděli 9.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve čtvrtek 13.2. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželů.
 • V pátek 14.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 15.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 16.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 17.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 20.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

V sobotu 22.2. bude III. farní a charitní ples. Začátek ve 19.30 hod. v Jirkově v kulturním zařízení u autobusového nádraží.

 • V neděli 23.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.

Ve středu 26.2. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.

Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod.

A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod. a v neděli v 17.30 hod.

 • O 1. neděli postní 1.3. při mši sv. v 10.00 hod. by měli být oficiálně přijati naši katechumeni do katechumenátu.
 • V neděli 1.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.

Leden 2020

V tyto první lednové dny (od 4.-11.1.) se bude konat v našem městě a farnosti Tříkrálová sbírka.

V neděli 5.1. v 16.00 hod  bude v Galerii Lurago Tříkrálový koncert.

V pondělí 6.1. od 11 hod – 16 hod bude probíhat prodej tříkrálového guláše na náměstí 1. máje v Chomutově čímž můžete také přispět na Tříkrálovou sbírku.

 • Ve čtvrtek 2.1. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 4.1. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 5.1. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí  6.1. o Slavnosti Zjevení Páně bude žehnání Tříkrálové vody, kadidla a křídy při všech bohoslužbách v děkanském kostele jak v 7.15 hod tak v 18.00 hod. Pamatujte, prosím, na účast na mši svaté.
 • V pondělí 6.1. v 15.30 hod bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 8.1. bude v 19.00 hod setkání ERF.
 • V pátek 10.1. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 11.1. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V neděli 12.1. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích a  ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.

13. ledna 2020 je tak jako každý rok ve Filipově ve 4.00 hodiny ráno mše svatá.

Vyjíždí se v neděli 12.1. ve 23.00 hod. z Palackého. Zájemci, zapište se na arch.

 • Ve čtvrtek 16.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 18.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 19.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 20.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 23.1. bude v 17.00 hod na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 24.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 26.1. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích.

V sobotu 1.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 1.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu při mši sv. v 10.00 hod v děkanském kostele bude žehnání svící.
 • V neděli 2.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

Od 3.2.-7.2. je nabídka společných „jarních“ prázdnin pro děti a mládež farností Chomutov a Jirkov. K účasti je třeba se přihlásit na arch v kostele či osobně v kanceláři na děkanství.

 • V pondělí 3.2.  bude udělováno na závěr každé mše sv. Svatoblažejské požehnání.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.

Požehnané a radostné svátky Narození našeho Spasitele a také požehnaný nadcházející rok 2020 pod ochranou naší milující Matky Panny Marie vyprošuji a požehnáním Vás provází P. Alois a P. Leopold