Kontakty

Římskokatolická farnost – děkanství Chomutov

Náměstí 1. máje 2, 430 01 Chomutov
tel.: +420 474 651 396
email: fara.chomutov@seznam.cz
Bankovní spojení – číslo účtu: 9070471001/5500
IČ: 47792477

R.D. Mgr. Alois Heger – děkan
P. Dr. Mgr. Leopold Slaninka SJ – kaplan