Archiv rubriky: Ohlášky

Ohlášky – červen 2022

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ  BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ. Ve čtvrtek 2.6. v 18.00 hod bude na děkanství adorace. V sobotu 4.6. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově. V neděli 5.6. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích a … Celý příspěvek

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Ohlášky – květen 2022

Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k  jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili. Budou vždy po večerní mši svaté, v sobotu po ranní mši sv. … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené, Ohlášky | Napsat komentář

Ohlášky – duben 2022

V pondělí 11.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele. V pondělí 11.4.  od 16.00 hod – 18.00 hod bude možnost ještě před svátky přistoupit ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v  děkanském kostele a v 18.00 hod bude mše sv. v  kostele sv. … Celý příspěvek

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Ohlášky – březen 2022

Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod. A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.25 hod a v neděli v 17.25 hod. Pamatujme ve svých modlitbách zvláště  na  Ukrajinu … Celý příspěvek

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Ohlášky – únor 2022

Na začátku nového měsíce bychom společně s Oblastní charitou Chomutov Vám všem, kteří jste se zapojili do Tříkrálové sbírky chtěli vyjádřit VELKÝ DÍK. Díky Bohu jsme mohli i letos nabídnout a sami také využít možnost projevit štědrost a konat dobro … Celý příspěvek

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Ohlášky – prosinec 2021

V sobotu 27.11. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v modlitbách především na všechny počaté děti. V neděli 28.11. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách. V neděli 28.11. v 11.30 hod … Celý příspěvek

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Ohlášky – listopad 2021

V týdnu od 1.11. – 8.11. je možné zvláštním způsobem  projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného odpuštění časných trestů. Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti … Celý příspěvek

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Ohlášky – červen 2021

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ. Ve čtvrtek 3.6. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv. v děkanském kostele, která začíná v  18.00 hod bude průvod,  jako již každoročně,  ke sloupu Nejsvětější Trojice … Celý příspěvek

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Ohlášky – květen 2021

Milí farníci, program akcí ve farnosti je vzhledem k současné situaci plánován tak, jak je uveden, ovšem s vědomím, že jak Pán Bůh dá. Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou proto … Celý příspěvek

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Ohlášky – říjen 2020

V pondělí 28.9. na Slavnost sv. Václava bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. Zároveň jste všichni srdečně zváni na poutní mši sv. v kostele sv. Václava ve Vysočanech v 10.00 hod. Ve čtvrtek 1.10. v 18.00 hod … Celý příspěvek

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář