Ohlášky – Prázdniny

 • O nedělích 2., 9. a 16. července se konají na Květnově poutě. Mše svaté na Květnově jsou v 10.30 hod česky a ve 14.15 hod v německém jazyce.
 • Vzhledem k poutím na Květnově bude mše sv. o nedělích 2., 9. a 16. července v děkanském kostele pouze v 9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod jako obvykle.
 • V další neděle pak budou mše sv. v děkanském kostele v 8 hod a v 10 hod.
 • Mše svaté o velkých prázdninách v Březně, v Droužkovicích a v Údlicích nebudou.

V době letních prázdnin budou bohoslužby (bohoslužby Slova se sv. přijímáním, nebo mše sv.) během týdne v Chomutově takto:

 • Děkanský kostel:
  • PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod
  • ST, PÁ v 18.00 hod
  • NE v 8 a v 10 hod
 • Sv. Barbora: ÚT v 17.00 hod a v NE v 18.00 hod
 • NENÍ-LI UVEDENO JINAK.
 • V sobotu 1. 7. ve 13.00 hod budou v děkanském kostele oddáni Lucie Hlaváčková a Ivo Dumišinec.
 • V neděli 2. 7. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 5.7. o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude mše sv. pouze v 8.00 hod v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek až sobotu 6.-8.7. bude vždy ráno v 7.15 hod modlitba sv. růžence.
 • V pátek 7.7. v 18.00 hod bude mše svatá v děkanském kostele.
 • V neděli 23. 7. v 8 hod i v 10 hod bude celebrovat mši svatou v děkanském kostele Mons. Karel Herbst, emeritní pomocný biskup pražský. Přijměte srdečné pozvání!
 • Ve středu 26.7. po bohoslužbě., která začíná v 7.15 hod v děkanském kostele bude pobožnost ke sv. Anně u Trojičního sloupu, tak jak již tradičně bývá.
 • V sobotu 29.7. v 15.00 hod bude v Křímově poutní mše sv. ke cti sv. Anny.
 • V neděli 30.7. v 10.00 hod bude mše svatá v kostele sv. Ignáce ke cti tohoto patrona. Proto mše sv. v 10.00 hod v děkanském kostele nebude. Všichni jste srdečně zváni !!!
 • V neděli 30.7. ve 14.00 hod bude taktéž v Hořenci/Nezabylicích průvod od křížku a následně poutní mše ke cti sv. Anny v kapličce.
 • V sobotu 5.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 6.8. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Poutní mše svatá v naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 13. 8. Ranní mše sv. v 8.00 hod především pro ty, kteří nemohou na hl. mši sv. Slavnostní mše sv. v 10.00 hod. Všichni jste srdečně zváni!
  • Prosíme Vás o zajištění občerstvení na naši pouť, Vy kdo můžete – tak jako každoročně upečením koláčků či cukroví. Pán Bůh Vám odměň Vaši pomoc!
 • V sobotu 19.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 27. 8. v 11.30 hod bude v Bílencích poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje. Přijměte srdečné pozvání!
 • V sobotu 2.9. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 3.9. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V neděli 3.9. budeme při mši sv. v 10.00 hod v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.
 • V pondělí 4.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.
 • Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích. Kromě soboty 5.8. kdy mše sv. nebude.
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Jezuité v Chomutově

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – červen

 • MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ.
 • Ve čtvrtek 1.6. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 2.6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 2.6. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže
 • V sobotu 3.6. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 3.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 3.6. ve 16.30 hod. bude příprava dětí k 1. sv. přijímání a první svatá zpověď.
 • V neděli 4.6. při mši sv. v 10 hod. přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání.
 • V neděli 4.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 5.6. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 8.6. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 9.6. v děkanském kostele proběhne NOC KOSTELŮ. Podrobnosti na plakátku.
 • V neděli 11.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve středu 14.6. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 15.6. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv., která začíná v 18.00 hod. bude průvod, jako již každoročně, ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním obyvatelům našeho města. Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního průvodu.
 • V pátek 16.6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 16.6. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 17.6. v 15.30 hod. bude v rámci Chomutovského krušení 2017 odhalena a požehnána socha sv. Prokopa v Chelčického ulici vedle radnice.
 • V neděli 18.6. bude v Údlicích Slavnost BOŽÍHO TĚLA. Mše sv. začne v 10.00 hod. a po ní bude pokračovat slavnostní průvod s Nejsvětější svátostí do Přečápel ke kostelu. Všichni jste srdečně zváni. Tuto neděli nebude v Droužkovicích pravidelná mše sv.
 • V pondělí 19.6. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 21.6. po večerní mši sv. bude jednání ERF na děkanství.
 • Ve čtvrtek 22.6. v 17.30 hod. přijměte pozvání na zajímavou přednášku historika Jiřího Šlajsny JEZUITÉ – také chomutovští. V sále u Českobratrské církve evangelické v ulici 28. října 1071/12. Všichni jste srdečně zváni!
 • V pátek 23.6. je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
 • V sobotu 24.6. v 17.00 hod. bychom oslavili Neposkvrněné Srdce Panny Marie v kapličce ve Voděradech. Všichni jste srdečně zváni!
 • V neděli 25.6. ve 14.30 hod. bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče. Všichni jste srdečně zváni!
 • Ve středu 28.6. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 29.6. v 18.00 hod. bude POUTNÍ MŠE SV. KE CTI SV. PETRA A PAVLA V BŘEZNĚ U CHOMUTOVA. Všichni jste též srdečně zváni!
 • V pátek 30.6. v 18.00 hod. poděkujeme mší svatou v děkanském kostele v Chomutově za uplynulý školní rok, všichni jste zváni, zvláště naši školáci s rodiči a učitelé.
 • V sobotu 1.7. začínají Farní chaloupky pro děti a mládež.
 • V sobotu 1.7. budou v děkanském kostele ve 13.00 hod. oddáni Ivo Dumišinec a Lucie Hlaváčková.
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Noc děkanského kostela

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Orelská pouť k Panně Marii Květnovské

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – květen

 • Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili.
 • V pondělí 1.5. bude v děkanském kostele mše sv. v 8 hod.
 • V pondělí 1.5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa. Všichni jste srdečně zváni!
 • Ve středu 3.5. v 18.00 hod. bude slavena v děkanském kostele mše sv. za účasti generálního vikáře Mons. ICLic. Mgr. Martina Davídka a po večerní mši svaté bude jednání ekonomické rady farnosti.
 • Ve čtvrtek 4.5. v děkanském kostele bude ranní mše sv. v 7.15 hod. a také
  mše sv. v 18.00 hod., jelikož bude v naší farnosti probíhat EUCHARISTICKÝ DEN s celodenním výstavem Nejsvětější svátosti oltářní. Adorace od 8 hod. – 17.55 hod.
 • V pátek 5.5. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 5.5. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 6.5. v 10 hod. jste zváni na JARNÍ POUŤ NA KVĚTNOV. Začátek je u kříže na návsi a pokračuje se za modlitby sv. růžence do kostela, kde bude slavena mše svatá.
 • V sobotu 6.5. ve 13.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni Veronika Černá a Pavel Ďurica.
 • V neděli 7.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli
 • V pondělí 8.5. bude v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 10.5. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 11.5. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat
 • V sobotu 13.5. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V neděli 14.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Lidni ke cti sv. Floriána. Jste srdečně zváni!
 • V neděli 14.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. Březně u Chomutova.
 • Ve čtvrtek 18.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 19.5. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 19.5. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 20.5. jste zváni na ORELSKOU POUŤ NA KVĚTNOV, kde bude
  ve 14 hod. slavena mše svatá.
 • V pondělí 22.5. bude v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 24.5. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 25.5. o Slavnosti Nanebevstoupení Páně bude v děkanském kostele též mše sv. v 18 hod.
 • V sobotu 27.5. se bude konat farní pouť do Jablonného v Podještědí ke sv.Zdislavě, patronce naší diecéze a patronce rodin, dětí a mládeže. Zapište se prosím v kostele.
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Jarní eucharistická pouť na Květnov

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Velikonoční varhanní koncert

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Bohoslužby o Velikonocích

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – duben

 • V pondělí 10.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • V pondělí 10.4. od 18.00 hod bude mít v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chomutově své postní vystoupení smíšený pěvecký sbor HLAHOL u příležitosti 70. let od svého založení.
 • V úterý 11.4. od 16.00 hod – 18.00 hod bude možnost ještě před svátky přistoupit ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele a v 18.00 hod bude mše sv. V úterý 11.4. v kostele sv. Barbory bude příležitost ke svátosti smíření od 16.00 hod.
 • Ve čtvrtek 13.4. v 9.00 hod je mše sv. v katedrále v Litoměřicích tzv. MISSA CHRISMATIS v tento den kněží obnovují své kněžské závazky a přiváží do svých farností požehnané oleje z této mše svaté.

O SVATÉM TRIDUU budou bohoslužby v Chomutově pouze v děkanském kostele:

 • Na Zelený čtvrtek 13.4. v 18.00 hod mše sv. – ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství.
 • Na Velký pátek v 15.00 hod bude Křížová cesta v děkanském kostele.
 • Na Velký pátek 14.4. začínají obřady v 18.00 hod. Začíná také novéna k Božímu milosrdenství.
 • Na Bílou sobotu 15.4. je možnost adorace u „Božího hrobu“ a to od 8 – 20 hod. Prosíme ty, kteří mohou, aby se zapsali na hodinové služby při této adoraci.
 • Na Bílou sobotu ve 20.00 hod začíná slavení Velikonoční vigilie nezapomeňte vzít s sebou zvonečky!!!
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod a v 10.00 hod. V kostele sv. Barbory v 18.00 hod.
 • V neděli 16.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Na Velikonoční pondělí bude mše sv. v 8.00 hod v děkanském kostele a v 18.00 hod u sv. Barbory.
 • V úterý 18.4. při mši sv. v 17.00 hod v kostele sv. Barbory bude též udílena svátost nemocných.
 • Ve čtvrtek 20.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 21.4. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 21.4. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 22.4. se uskuteční v Praze POCHOD PRO ŽIVOT. Více informací na plakátku.
 • V sobotu 22.4. v 17.30 hod jste srdečně zváni na VARHANNÍ KONCERT do děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie na varhany bude hrát pan Prof. Michal Novenko.
 • V pondělí 24.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a mše sv. v 18.00 hod.
 • Ve středu 26.3. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář