Zkouška farního sboru

Příští zkouška bude v úterý   tj. 10. května u Tomků doma a to v 16:15 

Prosíme podívat se na Alta Trinita, Ave Maria (Arcadelt), Zdrávas Hvězdo

Vše je v notách a MP3 případně MIDI k dispozici v sekci Farní sbor.

s pozdravem P.P.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – květen

 • Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci májové pobožnosti, k jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili.
 • V neděli 1.5. ve 14.00 hod bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa. Všichni jste srdečně zváni!!
 • V pondělí 2.5. bude v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • Ve čtvrtek 5.5. je Slavnost Nanebevstoupení Páně. V děkanském kostele bude ranní mše sv. v 7.15 hod a také mše sv. v 18.00 hod. Nezapomeňte se o této Slavnosti účastnit mše svaté.
 • Zároveň bude 5. 5. v naší farnosti probíhat eucharistický den s celodenním výstavem Nejsvětější svátosti oltářní. Adorace od 8 hod – 17.55 hod.
 • V sobotu 7. 5. v 10 hod jste zvání na jarní pouť na Květnov. Začátek je u kříže na návsi a pokračuje se za modlitby sv. Růžence do kostela, kde bude slavena mše svatá a udíleno novokněžské požehnání od novokněze P. Mgr. Víta Machka.
 • V neděli 8.5. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně u Chomutova.
 • V neděli 8.5. ve 14.00 hod bude poutní mše sv. ke cti sv. Floriána v Lidni. Všichni jste srdečně zváni!
 • Ve čtvrtek 12.5. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 13.5. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 14. 5. v 7.15 hod jste zvání na duchovní obnovu farnosti – rekolekci. Povede ji Pavel Morávek. Pokračování po mši sv. na faře snídání a přednáškami.
 • V pondělí 16.5. o svátku sv. Jana Nepomuckého hlavního patrona Čech bude slavnostní mše večer a to v 18.00 hod. Ranní mše sv. nebude.
 • V pondělí 16.5. bude v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • Ve čtvrtek 19.5. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 21.5. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • Ve čtvrtek 26.5. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv., která začíná v 18.00 hod bude průvod, jako již každoročně, ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním obyvatelům našeho města. Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního průvodu.
 • V pátek 27.5. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 28.5. bychom vykonali farní pouť do Jablonného v Podještědí ke sv. Zdislavě, patronce naší diecéze a patronce rodin, dětí a mládeže. Zapište se prosím v kostele.
 • V neděli 29.5. bude v Údlicích Slavnost Božího Těla. Mše sv. začne v 10.00 hod a po ní bude pokračovat slavnostní průvod s Nejsvětější svátostí do Přečápel ke kostelu. Všichni jste srdečně zváni. Tuto neděli nebude v Droužkovicích pravidelná mše sv.
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Promítání a beseda – Patagonie

V pátek 29. 4. v 19 hod Vás srdečně zveme faru na promítání a besedu: PATAGONIE.
Promítat a besedovat bude Mgr. Jana Saloňová.

(Wikipedie: Patagonie je označení pro rozsáhlé území na jihu Jižní Ameriky. Na severozápadě ji ohraničují Andy, na severu řeka Río Colorado. Většina Patagonie náleží Argentině, zbytek Chile. Na jihu Patagonie se nachází souostroví Ohňová země.)

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – duben

 • Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Připomíná současně také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které následují Velikonoce, vrchol liturgického roku. Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. V liturgii tohoto svátku jsou význačné tři momenty: kněz přede mší svatou mimo chrám žehná palmové, jívové či jiné zelenající se ratolesti a průvod celého společenství vchází do chrámu, dále se čtou pašijové texty Písma, tedy ta vyprávění evangelií, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt, a nakonec je to samo slavení mše svaté.
 • V pondělí 21.3.  od 16.00 hod – 18.00 hod bude možnost ještě před svátky přistoupit ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele a v 18.00 hod bude mše sv. V úterý 22.3. v kostele sv. Barbory bude příležitost ke svátosti smíření od 16.00 hod.
 • Ve čtvrtek 24.3. v 9.00 hod je mše sv. v katedrále v Litoměřicích tzv. Missa Chrismatis v tento den kněží obnovují své kněžské závazky a přiváží do svých farností požehnané oleje z této mše svaté.

O SVATÉM TRIDUU budou bohoslužby v Chomutově  pouze v děkanském kostele:

 • Na Zelený čtvrtek 24.3. v 18.00 hod mše sv. – ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství.
 • Na Velký pátek v 15.00 hod bude Křížová cesta v děkanském kostele.
 • Na Velký pátek 25.3. začínají obřady v 18.00 hod.  Začíná také novéna k Božímu milosrdenství.
 • Na Bílou sobotu 26.3. je možnost adorace u „Božího hrobu“ a to od 8 – 20 hod. Prosíme ty, kteří mohou, aby se zapsali na hodinové služby při této adoraci.
 • Na Bílou sobotu ve 20.00 hod začíná slavení Velikonoční vigílie nezapomeňte vzít  s sebou zvonečky!!!
 • POZOR!!! ZE SOBOTY NA NEDĚLI SE MĚNÍ ZIMNÍ ČAS NA LETNÍ!!! POZOR!!!
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně  bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod a v 10.00 hod. V kostele sv. Barbory v 18.00 hod.
 • V neděli 27.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Na Velikonoční pondělí bude mše sv. v 8.00 hod v děkanském kostele a v 18.00 hod u sv. Barbory.
 • V úterý 29.3.  při mši sv. v 17.00 hod v kostele sv. Barbory bude též udílena svátost nemocných.
 • V pátek 1.4.  v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci a ministranti.
 • V sobotu 2.4.  bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 2.4. se uskuteční v Praze POCHOD PRO ŽIVOT.  Začátek pochodu je ve 14 hodin, Klárov (stanice metra Malostranská). Podrobnosti na plakátku v kostele.
 • V sobotu 2.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 3.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 4.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • V pondělí 4.4. v 18.00 hod bude v děkanském kostele také mše sv. Protože je SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ. Pamatujte, prosím, na účast na mši sv.
 • Ve čtvrtek 7.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V neděli 10.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve čtvrtek 14.4. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 15.4.  v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci a ministranti.
 • V sobotu 16.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V pondělí 18.4. v 9.00 hod. bude česko-německá mše sv. v děkanském kostele při příležitosti přípravného setkání květnovských poutí, proto mše sv. ráno v 7.15 hod nebude.
 • V pondělí v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 21.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 23.4. v 15.00 hod budou v děkanském kostele oddáni Pavlína Tancošová a František Ištok.
 • V pátek 29.4.  v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci a ministranti.
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Velikonoční Bohoslužby

Bohoslužby v chomutovském obvodu o Velikonocích

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie:

 • ZELENÝ ČTVRTEK    18.00
 • VELKÝ PÁTEK
  • KŘÍŽOVÁ CESTA 15.00
  • OBŘADY             18.00
 • BÍLÁ SOBOTA          20.00
 • ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 8.00  10.00
 • PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ  8.00

Sv. Barbora:

 • ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 18.00
 • PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ  18.00

Údlice:

 • ZELENÝ ČTVRTEK            17.00
 • VELKÝ PÁTEK                   17.00
 • BÍLÁ SOBOTA                   18.30
 • ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  8.30

Droužkovice:

 • ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  11.15

Vysoká Jedle:

 • ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  14.00
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Orelská pouť k Panně Marii Květnovské

Orelská pouť na Květnov 18.6.2016

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – únor

 • V pondělí 1.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební
 • Ve čtvrtek 4.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 5.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V sobotu 6.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 6.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod. A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod a v neděli v 17.30 hod.
 • V neděli 7.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 10.2. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.
 • V pátek 12.2. v 19.00 hod. bude na děkanství promítání a beseda o Iránu.
 • V neděli 14.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • V pondělí 15.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 18.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 20.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • Ve čtvrtek 25.2. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat.
 • Ve čtvrtek 25.2. bude v 18.00 hod. bude mše sv. v děkanském kostele na poděkování za 50 let společného života.
 • V pátek 26.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 28.2. při mši sv. v 10.00 hod. budou přijaty do katechumenátu letošní kandidátky křtu.
 • V pondělí 29.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 3.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 5.3.  bude rekolekce – duchovní obnova farnosti (Boží milosrdenství). Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 5.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 6.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pátek 11.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V neděli 13.3. při mši sv. v 10.00 hod. budou skrutinia katechumenek.
 • V neděli 13.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • V pondělí 14.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 17.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 19.3. při mši sv. v 7.15 hod. bude možnost přijmout společně udílenou svátost nemocných.
 • V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. tzv. nedělní platnost.
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Tříkrálový vánoční koncert v Přečaplech

Tříkrálový vánoční koncert

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Vánoční bohoslužby

Vánoční bohoslužby v chomutovském obvodu

24. 12. (ČT) Štědrý den

 • DĚKANSKÝ KOSTEL:     7.00 mše svatá
 • DĚKANSKÝ KOSTEL:     16.00 mše svatá pro děti a mládež s VÁNOČNÍ HROU
 • KOSTEL SV. BARBORY: 16.00 mše svatá
 • DĚKANSKÝ KOSTEL:     22.30 „půlnoční“ mše svatá
 • OKOLÍ:                          21.00 Droužkovice    23.00 Místo

25. 12.  (PÁ) Slavnost Narození Páně (Boží hod vánoční) – zasvěcený svátek

 • DĚKANSKÝ KOSTEL:     8.00 mše svatá   10.00 mše svatá
 • KOSTEL SV. BARBORY: 18.00 mše svatá
 • OKOLÍ:                          10.00 Údlice     14.00 Vysoká Jedle

26. 12. (SO) SV. ŠTĚPÁN – 2. svátek vánoční

 • DĚKANSKÝ KOSTEL:     9.00 mše svatá          10.00 Domov pro seniory Písečná
 • KOSTEL SV. BARBORY: 17.00 mše svatá
 • OKOLÍ:                          14.00 Březno

27. 12. (NE) SVATÁ RODINA JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA – Svátek

 • DĚKANSKÝ KOSTEL:     8.00 mše svatá
 • DĚKANSKÝ KOSTEL:     10.00 mše svatá – manželé si připomenou svůj slib
 • KOSTEL SV. BARBORY: 18.00 mše svatá
 • OKOLÍ:                          8.30 Údlice    11.15 Droužkovice

28. 12. (PO) sv. Mláďátka betlémská – Svátek

 • DĚKANSKÝ KOSTEL:   7.15 mše svatá

29. 12. (ÚT)

 • DĚKANSKÝ KOSTEL:     7.15 mše svatá
 • KOSTEL SV. BARBORY: 17.00 mše svatá

30. 12. (ST)

 • DĚKANSKÝ KOSTEL:     7.15 mše svatá
 • KOSTEL SV. BARBORY: 17.00 mše svatá
 • DĚKANSKÝ KOSTEL:     18.00 mše svatá

31. 12. (ČT) sv. Silvestr

 • DĚKANSKÝ KOSTEL:     7.15 mše svatá
 • DĚKANSKÝ KOSTEL:     16.00 mše svatá – na poděkování za uplynulý rok
 • KOSTEL SV. BARBORY: 16.00 mše svatá – na poděkování za uplynulý rok

1. 1. 2016 (PÁ) Slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek

 • DĚKANSKÝ KOSTEL:     8.00 mše svatá  10.00 mše svatá
 • KOSTEL SV. BARBORY: 18.00 mše svatá
 • OKOLÍ:                          8.30 Údlice    11.15 Droužkovice

2. 1.  (SO)

 • DĚKANSKÝ KOSTEL:   7.15 mše svatá          14.00 Květnov

3. 1.  (NE) Nejsvětější Jméno Ježíš

 • DĚKANSKÝ KOSTEL:     8.00 mše svatá  10.00 mše svatá
 • KOSTEL SV. BARBORY: 18.00 mše svatá
 • OKOLÍ:                          8.30 Údlice    14.00 Vysoká Jedle
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Ohlášky – leden

Aktuality v lednu:

 • V sobotu 2.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 3.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 4.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • V tyto první lednové dny se bude konat v našem městě a farnosti Tříkrálová sbírka. Ve středu 6.1. od 11 hod – 16 hod bude probíhat prodej tříkrálového guláše na náměstí 1. máje v Chomutově čímž můžete také přispět na Tříkrálovou sbírku. V odpoledních hodinách bude k vidění průvod Tří králů.
 • Ve středu 6.1. je Slavnost Zjevení Páně, kdy bude žehnání Tříkrálové vody, kadidla a křídy jak v děkanském kostele při mši sv. v 7.15 hod. a v 18.00 hod. tak také v kostele sv. Barbory v 17 hod.
 • Ve čtvrtek 7.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 8.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V neděli 10.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • 13. ledna 2016 je tak jako každý rok ve Filipově ve 4.00 hodiny ráno mše svatá. Vyjíždí se v úterý 12.1. ve 23.00 hod. z Palackého. Zájemci, zapisujte se na arch.
 • Ve čtvrtek 14.1. v 9.30 hod bude mše sv. v Otvicích při příležitosti vikariátní kněžské konference v Jirkově. Všichni jste srdečně zváni na mši svatou.
 • V sobotu 16.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V pondělí 18.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 21.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 22.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • Ve čtvrtek 28.1. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V pondělí 1.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 4.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 5.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V sobotu 6.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 6.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 7.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří se nemohou z vážných důvodů účastnit mše svaté v neděli. Účast na této mši sv. má tzv. nedělní platnost.

Požehnané a radostné svátky Narození našeho Spasitele
v  milostiplném Svatém roce Božího milosrdenství,
také požehnaný nadcházející rok 2016
pod ochranou naší milující Matky Panny Marie
vyprošují a požehnáním Vás  provázejí  P. Alois a P. Pavel

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář