Ohlášky – červen 2018

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ.

 • V pátek 1.6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 2.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 3.6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 4.6. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V pátek 8.6. o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pamatujme na mši svatou. Tento den je mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod. v 18.00 hod. V kostele sv. Barbory v 17.00 hod.

V sobotu 9.6. v 9.30 hod. bude slavena mše svatá v Bílencích ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Všichni jste srdečně zváni! Kaplička ve Voděradech prochází rekonstrukcí.

 • V sobotu 9.6. ve 16.00 hod. bude příprava dětí k 1. sv. přijímání a první svatá zpověď.
 • V neděli 10.6. při mši sv. v 10.00 hod. přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání.
 • Tuto neděli 10.6. nebude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 10.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně.
 • Ve čtvrtek 14.6. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 15.6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 17.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 18.6.  v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 21.6. v 17.30 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V neděli 24.6.  v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 24.6. ve 14.30 hod. bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče, farníci, všichni jste srdečně zváni!

Ve čtvrtek 28.6. v 18.00 hod. bude POUTNÍ MŠE – vigílie Slavnosti SV. PETRA  A  PAVLA V BŘEZNĚ U CHOMUTOVA. Všichni jste též srdečně zváni!

 • V pátek 29.6. v 18.00 hod. poděkujeme mší svatou v děkanském kostele v Chomutově za uplynulý školní rok, všichni jste zváni, a zvláště naši školáci s rodiči a učitelé.
 • V sobotu 30.6. začínají Farní chaloupky pro děti a mládež.
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Pozvánka na NOC KOSTELŮ

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Pozvánka na pouť

Orelská pouť 2018

Orel Květnov 2018
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – květen 2018

Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili. Budou vždy po večerní mši svaté, v sobotu po ranní mši sv. a v neděli po mši sv. v 10.00 hod.

 • V úterý 1.5. v 8.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele a v 17.00 hod. v kostele sv. Barbory.
 • V úterý 1.5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa. Všichni jste srdečně zváni!!
 • Ve čtvrtek 3.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 4.5.  v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci.

V sobotu 5.5. v 10.00 hod. jste zvání na JARNÍ POUŤ NA KVĚTNOV. Začátek je u kříže na návsi a pokračuje se za modlitby sv. Růžence do kostela, kde bude slavena mše svatá.                                                                                                                                                            Na Květnov pojede také autobus odjezd od divadla v 9.20 hod.

 • V neděli 6.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V neděli 6.5. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 7.5. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a mše sv. v 18.00 hod.
 • V úterý 8.5. v 8.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele a v 17.00 hod. v kostele sv. Barbory.
 • Ve čtvrtek 10.5. o Slavnosti Nanebevstoupení Páně je mše sv. v 7.15 hod. v děkanském kostele a v 17.00 hod. v Údlicích.
 • V sobotu 12.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Lidni ke cti sv. Floriána. Jste srdečně zváni!
 • V neděli 13.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 13.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. Březně u Chomutova.
 • Ve čtvrtek 17.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 18.5. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci.

V sobotu 19. 5. jste zvání na ORELSKOU POUŤ NA KVĚTNOV,  kde bude ve 14.00 hod. slavena mše svatá.

V neděli 20.5. o Slavnosti seslání Ducha svatého bude při mši sv. v 10.00 hod. udělovat o. biskup Jan Baxant svátost biřmování našim biřmovancům.

 • Z důvodu udělování svátosti biřmování nebudete v neděli 20.5. bohoslužba v Droužkovicích. Všichni jsme zváni na setkání s panem biskupem při mši sv. v Chomutově.
 • V pondělí 21.5. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a mše sv. v 18.00 hod.
 • Ve čtvrtek 24.5. bude v 17.30 hod. na děkanství nabídka setkání manželat.
 • V pátek 25.5. v děkanském kostele proběhne NOC KOSTELŮ. Podrobnosti na plakátku.

V sobotu 26.5. bychom vykonali farní pouť do Jablonného v Podještědí ke sv. Zdislavě, patronce naší diecéze a patronce rodin, dětí a mládeže. Zapište se prosím v kostele.

 • V neděli 27.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.

Ve čtvrtek 31.5. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv., která začíná v 18.00 hod. bude průvod, jako již každoročně, ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním obyvatelům našeho města.

Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního průvodu.

 

 

 

 

 

 

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

BOHOSLUŽBY V CHOMUTOVSKÉM OBVODU O VELIKONOCÍCH:

 Chomutov – Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie:

 SVATÉ TRIDUUM:             

 • ZELENÝ ČTVRTEK                   18.00 hod.
 • VELKÝ PÁTEK
  • Křížová cesta                         15.00 hod.
  • Obřady                                    18.00 hod.
 • BÍLÁ SOBOTA                             20.00 hod.

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ            8.00 hod. 10.00 hod.                                            PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ              8.00 hod.

 Chomutov – Sv. Barbora:

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ           18.00 hod.                                                                            PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ             18.00 hod.

Údlice: 

 • VELKÝ PÁTEK
  • Křížová cesta                         16.30 hod.

Droužkovice: 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ            11.30 hod.

Vysoká Jedle: 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ           14.00 hod.

 

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – duben 2018

Aktuality:

V úterý 27.3. od 16.00 – 18.00 hod. bude možnost ještě před svátky přistoupit ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele a v 18.00 hod bude mše sv.

V kostele sv. Barbory bude příležitost ke svátosti smíření ve středu 28.3. od 15.30 hod.

 • Ve čtvrtek 29.3. v 9.00 hod. je mše sv. v katedrále v Litoměřicích tzv. MISSA CHRISMATIS. V tento den kněží obnovují své kněžské závazky a přiváží do svých farností požehnané oleje z této mše svaté.
 • Na Velký pátek v 16.30 hod. bude Křížová cesta také v kostele v Údlicích.

O SVATÉM TRIDUU budou bohoslužby v Chomutově  pouze v děkanském kostele:

 • Na Zelený čtvrtek 29.3.  v 18.00 hod. mše sv. – ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství.
 • Na Velký pátek v 15.00 hod. bude Křížová cesta v děkanském kostele.
 • Na Velký pátek 30.3. začínají obřady v 18.00 hod.  Začíná také novéna k Božímu milosrdenství.
 • Na Bílou sobotu 31.3. je možnost adorace u „Božího hrobu“ a to od 8 – 20 hod. Prosíme ty, kteří mohou, aby se zapsali na hodinové služby při této adoraci.
 • Na Bílou sobotu ve 20.00 hod začíná slavení Velikonoční vigílie nezapomeňte vzít s sebou zvonečky!!! ☺                                                                                                          
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. a v 10.00 hod. V kostele sv. Barbory v 18.00 hod.
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně  bude mše sv. v 11.30 v Droužkovicích a ve 14.00 hod. ve Vysoké Jedli.                                                                                                                     
 • Na Velikonoční pondělí bude mše sv. v 8.00 hod. v děkanském kostele a v 18.00 hod. u sv. Barbory.
 • V úterý 3.4.  při mši sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Barbory bude též udílena svátost nemocných.
 • Ve čtvrtek 5.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 6.4.  v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci.
 • V sobotu 7.4. se uskuteční v Praze POCHOD PRO ŽIVOT. Více informací na plakátku.
 • V sobotu 7.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 7.4. v 16.30 hod. je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 8.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 8.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.                        
 • V pondělí 9.4. je Slavnost Zvěstování Páně pamatujte, prosím na mši svatou – v děkanském kostele bude mše sv. v 7.15 hod a v 18.00 hod.
 • V pondělí 9.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a mše sv. v 18.00 hod.
 • Ve čtvrtek 12.4. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V neděli 15.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 16.4. bude v děkanském kostele mše sv. pouze v 9.00 hod. Při příležitosti setkání česko-německých kněží organizujících červencové poutě na Květnově.
 • Ve čtvrtek 19.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 20.4.  v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci.
 • V sobotu 21.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 22.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 23.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a mše sv. v 18.00 hod.
 • V neděli 29.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V úterý 1.5. v 8.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele.
 • V úterý 1.5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa. Všichni jste srdečně zváni!!

V sobotu 5.5. v 10.00 hod. jste zvání na JARNÍ POUŤ NA KVĚTNOV. Začátek je u kříže na návsi a pokračuje se za modlitby sv. Růžence do kostela, kde bude slavena mše svatá.

 

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

V sobotu 7.4.2018 brněnské  Centrum naděje a pomoci pořádá další z akreditovaných seminářů, určených pro zdravotníky i poradce PPR, tentokrát na téma:
„NAPROHELP, úspěšná cesta k dítěti“
Účastníci mají možnost se nejen seznámit s principy metody NAPROHELP, s její vysokou úspěšností v řešení nechtěné neplodnosti, ale i prakticky si vyzkoušet vyhodnocení záznamů STM PPR a jejich přínos pro léčbu nechtěné neplodnosti i správné stanovení termínu porodu.
Přihláška a další informace jsou na:
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

1. Farní a charitní ples

 

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – únor 2018

Aktuality:

Na začátku bychom společně s Oblastní charitou Chomutov vám všem, kteří jste se zapojili do Tříkrálové sbírky chtěli vyjádřit VELKÝ DÍK. Víme, že je to pro mnohé z vás velmi náročné, a přesto jste někteří dali svůj cenný čas i síly pro toto dílo nabídnout obyvatelům našeho města možnost projevit štědrost a konat dobro i tímto směrem.

 • Ve čtvrtek 1.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu bude mše sv. se žehnáním svící. Pamatujte, prosím, na mši svatou.
 • V sobotu 3.2. při mši sv v 7.15 bude udělováno Svatoblažejské požehnání.
 • V sobotu 3.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 3.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 3.2. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 4.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V neděli 4.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 5.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 8.2. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 9.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 10.2. bude I. farní a charitní ples. Začátek ve 20.00 hod v Jirkově v kulturním zařízení u autobusového nádraží.

 • V neděli 11.2. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 11.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve středu 14.2. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.
 • Ve středu 14.2. v 19.00 hod bude jednání ERF.
 • Ve čtvrtek 15.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod. A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod a v neděli v 17.30 hod.

 • V sobotu 17.2. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 18.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 19.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V pátek 23.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • Ve čtvrtek 1.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 3.3. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 3.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 3.3. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 4.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V neděli 4.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

V týdnu 5.3. – 9.3. je nabídka pro děti a mládež společně prožití jarních prázdnin tentokrát v Horní Blatné. Přihlášení je možné na arch v kostele.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.

 

Rubriky: Nezařazené, Ohlášky | Napsat komentář

Aktualizace sekce pro farní sbor

Do sekce Farní sbor byl vložen repertoár pro letošní velikonoce. Prosíme zpěváky, aby se včas informovali. Děkujeme.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář