Pozvánka – svátek sv. Anežky České

pozvanka_Chomutov_13.11.2018
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – listopad 2018

AKTUALITY:

V týdnu od 1.11. – 8.11. je možné zvláštním způsobem  projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného odpuštění časných trestů. Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; v daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.)

V neděli 4.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
Ve středu 7.11. v 19.00 hod. bude na faře jednání ERF.
Ve čtvrtek 8.11. v 17.30 hod. bude na děkanství setkání manželat.
V neděli 11.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše svatá v Březně u Chomutova.

V pondělí 12.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. mše sv. v děkanském kostele.
V úterý 13.11. o svátku sv. Anežky bude mše sv. v děkanském kostele také v 18.00 hod., kterou bude sloužit náš pan kaplan, který je členem Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, který založila sv. Anežka Česká.
Ve středu 14.11. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
Ve čtvrtek 15.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
V pátek 16.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
V sobotu 17.11. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
V neděli 18.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.

V sobotu 24.11. ve 14.00 hod. v Lidni vyjdeme průvodem ke kapličce sv. Huberta s požehnáním lidem a kraji a poté bude sloužena mše sv. ke cti sv. Huberta v kapli sv. Floriána. Všichni jste srdečně zváni.

V sobotu 24.11. v 17.00 hod. bude poutní mše sv. v kostele sv. Kateřiny. Po mši sv. jste srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru s P. Jiřím Voleským.

Tento den večerní mše sv. nebude v kostele sv. Barbory v Otvicích.
V neděli 25.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.

V pondělí 26.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. mše sv. v děkanském kostele.
V pátek 30.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
V sobotu 1.12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11.00 hod.
V sobotu 1.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
V sobotu 1.12. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v modlitbách především na všechny počaté děti. Mše sv. Otvicích bude v 18.00 hod.
V neděli 2.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

Výuka náboženství  TERMÍNY VÝUKY:

ÚT  15.30 hod.           5. – 7. třída ZŠ

ÚT  16.15 hod.           1. třída ZŠ

ÚT  17.00 hod.           2. – 4. třída

ST  16.30 hod.           8. – 9 a SŠ

http://www.farnostchomutov.cz

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Záznam z primice novokněze Václava Sládka

Rubriky: Videa | Napsat komentář

Pozvánka na 12. ročník českého varhanního festivalu – 13.10.

Chomutov A5
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – říjen 2018

AKTUALITY:

Bohoslužby v Chomutovském farním obvodu:

Děkanský kostel: PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.

(PO po setkání seniorů) ST, PÁ v 18.00 hod.   

                                   NE v 8.00 hod. a v 10.00 hod.

Sv. Barbora:          ÚT, ST, PÁ v 17.00 hod.

                                   NE v 18.00 hod.

Droužkovice:        NE v 11.30 hod.     

Údlice:                    ČT v 17.00 hod. a v 2. a 4. NE v měsíci v 11.30 hod.

Vysoká Jedle:      1. NE v měsíci ve 14.00 hod            

Březno:                 2. NE v měsíci ve 14.00 hod

(NENÍ-LI  UVEDENO  JINAK)

 

 • V pondělí 1.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a                            v 18.00 hod. též mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 3.10. v 19.00 hod je setkání ERF.
 • Ve čtvrtek 4.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 5.10. v 16.30 hod mají setkání BROUČCI na děkanství.

V sobotu 6.10. bude vikariátní pouť na Květnově s modlitbou svatého růžence v 10.00 hod. u kříže a mší svatou v 10.30 hod.

 • V neděli 7.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 10.10. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po večerní mši svaté od 19.00 hod. na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 11.10. v 17.30 hod. bude na děkanství setkání manželat.

V sobotu 13.10. bude v 16.00 hod. v děkanském kostele VARHANNÍ KONCERT v rámci Českého varhanního festivalu 2018. Všichni jste srdečně zváni!

 • V neděli 14.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně.
 • V pondělí 15.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. též mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 18.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 19.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 20.10. v 11.00 hod. bude v katedrále v Litoměřicích děkovní mše svatá za jubilea otce biskupa Mons. Jana Baxanta, který všechny srdečně!
 • Z výše uvedeného důvodu nebude na Květnově mše svatá 20.10.
 • V neděli 21.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • Ve středu 24.10. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po večerní mši svaté od 19.00 hod. na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • V neděli 28.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 29.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 1.11. o Slavnosti všech svatých bude mše svatá v děkanském kostele jak v 7.15 hod. tak ale také v 18.00 hod. Prosím pamatujte svou účastí na mši svatou.
 • V pátek 2.11. v 15.30 hod. bude na hřbitově pobožnost za duše zesnulých.
 • V pátek 2.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 3.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.

v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 3.11. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 4.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod.

Výuka náboženství  TERMÍNY VÝUKY:

ÚT  15.30 hod.           5. – 7. třída ZŠ

ÚT  16.15 hod.           1. třída ZŠ

ÚT  17.00 hod.           2. – 4. třída

ST   16.30 hod.           8. – 9 a SŠ

 

http://www.farnostchomutov.cz

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Povýšení svatého Kříže – Údlice 2018

Rubriky: Videa | Napsat komentář

Pozvánka na pouť v Přečaplech 22.9.2018

poster precaply - pout 2018
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Výuka náboženství 2018/2019

Aktuální časy výuky náboženství:

pro 1. třídu (2.) ZŠ                  úterý od 16:15                       

pro 2. – 4. třídu ZŠ                 úterý od 17:00                       

pro 5. – 7. třídu ZŠ                 úterý od 15:30                                               

pro 8. – 9. třídu ZŠ + SŠ        středa od 16:30

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Svatobartolomějská pouť – Bílence 26.8.2018

Rubriky: Videa | Napsat komentář

Ohlášky – září 2018

Bohoslužby v Chomutovském farním obvodu budou takto:

Děkanský kostel:       PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.

PO (po setkání seniorů) ST, PÁ v 18.00 hod.   

                                         NE v 8.00 hod. a v 10.00 hod.

Sv. Barbora:              ÚT, ST, PÁ v 17.00 hod.

                                       NE v 18.00 hod.

Droužkovice:  NE v 11.30 hod.     

Údlice:  ČT v 17.00 hod. a v 2. a 4. NE v měsíci v 11.30 hod.

NENÍ-LI  UVEDENO  JINAK

 • V sobotu 1.9. v 10.30 hod. přijmou kněžské svěcení v kostele sv. Františka na Starém Městě pražském jáhnové Václav Sládek a Leo Gallas členové Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.
 • V sobotu 1.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.

 V neděli 2.9. budeme při  mši sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.

 • V neděli 2.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 3.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 5.9. v 19.00 hod. je setkání ERF.
 • Ve čtvrtek 6.9. v 17.00 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • Ve čtvrtek 6.9. v 18.00 hod .bude na faře adorace.
 • V pátek 7.9. v 16.30 hod. bude na děkanství první setkání Broučků v letošním školním roce.

V sobotou 8.9. se uskuteční pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Vychází se ráno v 8.00 hod. od hrobu otce Ladislava z Kunštátu na Moravě a putuje se do Sloupu na Moravě k P. Marii Bolestné, kde je pouť završena mší svatou v  17.00 hod., které bude předsedat pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul.

V neděli 9.9. v 10.00 hod. bude v kostele sv. Ignáce na náměstí v Chomutově slavit svou primiční mši sv. novokněz P. Václav Sládek O.Cr. Všichni jste srdečně zváni!

 • V neděli 9.9. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně.
 • Ve čtvrtek 13.9. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.

V neděli 16.9. v 11.30 hod. je poutní mše sv. v Údlicích v kostele Povýšení sv. Kříže.   Všichni jste srdečně zváni na tuto pouť!

Z tohoto důvodu také nebude bohoslužba v DROUŽKOVICÍCH, ale jste zváni do ÚDLIC :o)

 • V pondělí 17.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18. hod. též mše sv. v děkanském kostele.
 • V tomto týdnu začíná výuka NÁBOŽENSTVÍ.
 • Ve čtvrtek 20.9. v 18.00 hod. bude na faře adorace.
 • V pátek 21.9. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 22.9. ve 14.00 hod. je poutní mše sv. v Přečaplech-Údlicích v kostele sv. Matouše.

 • V neděli 23.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.

V pátek 28.9. na Slavnost sv. Václava bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod.

Zároveň jste všichni srdečně zváni na poutní mši sv. v kostele sv. Václava ve Vysočanech v 15.00 hod.

V sobotu 29.9. od 14.00 hod. jste srdečně zváni do Jirkova na tzv. Zahradní slavnost. Těšíme se na společné setkání a popovídání :o)

 • V neděli 23.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 1.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. též mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 4.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 5.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků

V sobotu 6.10. bude vikariátní pouť na Květnově s modlitbou svatého růžence v 10.00 hod. u kříže a mší svatou v 10.30 hod.

 • V neděli 7.10. v 11.30 hod. bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod. v Otvicích.

Výuka náboženství na děkanství začíná v týdnu od 17. září 2018. Prosíme přihlaste své děti a mládež k výuce náboženství, která je pomocí rodičům k naplňování jejich závazků, daných při křtu Vašich dětí, že budete vychovávat a vést své děti v katolické nauce.

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY:

ÚT  16.15 hod.           1. třída (2.) ZŠ

ÚT  17.00 hod.           2. – 4. třída ZŠ

ÚT  15.30 hod.            5. – 7. třída ZŠ

ST   16.30 hod.           8. – 9. třída ZŠ + SŠ

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH

http://www.farnostchomutov.cz

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář