V sobotu 7.4.2018 brněnské  Centrum naděje a pomoci pořádá další z akreditovaných seminářů, určených pro zdravotníky i poradce PPR, tentokrát na téma:
„NAPROHELP, úspěšná cesta k dítěti“
Účastníci mají možnost se nejen seznámit s principy metody NAPROHELP, s její vysokou úspěšností v řešení nechtěné neplodnosti, ale i prakticky si vyzkoušet vyhodnocení záznamů STM PPR a jejich přínos pro léčbu nechtěné neplodnosti i správné stanovení termínu porodu.
Přihláška a další informace jsou na:
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

1. Farní a charitní ples

 

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – únor 2018

Aktuality:

Na začátku bychom společně s Oblastní charitou Chomutov vám všem, kteří jste se zapojili do Tříkrálové sbírky chtěli vyjádřit VELKÝ DÍK. Víme, že je to pro mnohé z vás velmi náročné, a přesto jste někteří dali svůj cenný čas i síly pro toto dílo nabídnout obyvatelům našeho města možnost projevit štědrost a konat dobro i tímto směrem.

 • Ve čtvrtek 1.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu bude mše sv. se žehnáním svící. Pamatujte, prosím, na mši svatou.
 • V sobotu 3.2. při mši sv v 7.15 bude udělováno Svatoblažejské požehnání.
 • V sobotu 3.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 3.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 3.2. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 4.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V neděli 4.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 5.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 8.2. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 9.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 10.2. bude I. farní a charitní ples. Začátek ve 20.00 hod v Jirkově v kulturním zařízení u autobusového nádraží.

 • V neděli 11.2. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 11.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve středu 14.2. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.
 • Ve středu 14.2. v 19.00 hod bude jednání ERF.
 • Ve čtvrtek 15.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod. A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod a v neděli v 17.30 hod.

 • V sobotu 17.2. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 18.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 19.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V pátek 23.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • Ve čtvrtek 1.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 3.3. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 3.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 3.3. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 4.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V neděli 4.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

V týdnu 5.3. – 9.3. je nabídka pro děti a mládež společně prožití jarních prázdnin tentokrát v Horní Blatné. Přihlášení je možné na arch v kostele.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.

 

Rubriky: Nezařazené, Ohlášky | Napsat komentář

Aktualizace sekce pro farní sbor

Do sekce Farní sbor byl vložen repertoár pro letošní velikonoce. Prosíme zpěváky, aby se včas informovali. Děkujeme.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Pouť do Filipova, 12./13.1.

sobotu 13. ledna 2018 ve 4 hod. ráno ( čas zjevení ) se v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově uskuteční slavnostní poutní mše – hlavní pouť v roce 2018.

Tak jako každoročně bychom i my tuto pouť do Filipova vykonali. Odjezd je v pátek 12.1. ve 23.00 hod z Palackého (od Centrálu). Návrat v sobotu kolem 9 hod.

Ještě jsou volná místa!

Slavnostní poutní mše se ve Filipově koná již 150 let v neobvyklou roční a denní dobu. Každoročně ji o lednovém ránu navštěvují stovky věřících z Čech, Německa a Slovenska. Poutní chrám s čestným titulem bazilika minor spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov. Bazilika se nalézá ve Filipově, místní části Jiříkova, přímo na státní hranici se Spolkovou republikou Německo.
Poutníci přichází k bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů v průběhu noci a z dálky je vítá vyzvánění zvonů. Cestu mnozí absolvují pěšky, ve větším počtu se na pěší pouť vydávají např. z Rumburku a ze Šluknova. K bohoslužbám v bazilice ve Filipově neodmyslitelně patří filipovská poutní píseň „Uzdravení nemocných / Heil der Kranken“ z roku 1923, kterou zpívají čeští i němečtí poutníci. Těm je bazilika ve Filipově otevřená nepřetržitě od večerní bohoslužby v pátek 12. ledna od 17.00 h.

Těšíme se na hojnou účast!

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Tříkrálový koncert v Přečaplech

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – leden 2018

AKTUALITY:

 V tyto první lednové dny (od 5.-14.1.) se bude konat v našem městě a farnosti Tříkrálová sbírka.

Ve pátek  5.1. od 14.00 – 17.00 hod. bude probíhat prodej tříkrálového guláše na náměstí 1. máje v Chomutově čímž můžete také přispět na Tříkrálovou sbírku.

V odpoledních hodinách bude k vidění průvod Tří králů.

 • Ve čtvrtek 4.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 6.1. o Slavnosti Zjevení Páně, kdy bude žehnání Tříkrálové vody, kadidla a křídy, bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. Pamatujte, prosím, na mši svatou.
 • V sobotu 6. 1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu  6. 1. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 7.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V neděli 7.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 8.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 11.1. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 12.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 13. 1. v 15.00 hod jste zváni do kostela sv. Matouše do Přečapel na Tříkrálový vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Vox cantabilis.

 • V neděli 14.1. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 14.1 ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve čtvrtek 18.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 20.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 20.1. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 21.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 22.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V pátek 26.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 28.1. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích.
 • V pátek 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu bude mše sv. se žehnáním svící. Pamatujte, prosím, na mši svatou.
 • V sobotu 3.2. při mši sv v 7.15 bude udělováno Svatoblažejské požehnání.

V sobotu 3.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 3.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 3.2. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 4.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V neděli 4.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.

Požehnané a radostné svátky Narození našeho Spasitele a také požehnaný nadcházející rok 2018 pod ochranou naší milující Matky Panny Marie vyprošuji a požehnáním Vás provázím P. Alois.

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Vánoční bohoslužby

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V CHOMUTOVSKÉM OBVODU

24.12(NE) Štědrý den

DĚKANSKÝ KOSTEL:            9.00 mše svatá   – 4. neděle adventní

DĚKANSKÝ KOSTEL:       16.00 mše svatá pro děti a mládež s VÁNOČNÍ HROU

KOSTEL SV. BARBORY:   16.00 mše svatá

 DĚKANSKÝ KOSTEL:         22.30 „půlnoční“ mše svatá

OKOLÍ:                                  21.00 Droužkovice           22.00 Místo

 

25.12. (PO) Slavnost Narození Páně (Boží hod vánoční) – zasvěcený svátek

DĚKANSKÝ KOSTEL:           8.00 mše svatá

10.00 mše svatá

KOSTEL SV. BARBORY:    18.00 mše svatá

OKOLÍ:                                  11.30 Údlice mše sv.                   14.00 Vysoká Jedle  mše sv.

 

26.12. (ÚT) SV. ŠTĚPÁN – 2. svátek vánoční

DĚKANSKÝ KOSTEL:           9.00 mše svatá      

KOSTEL SV. BARBORY:    17.00 mše svatá

OKOLÍ:                                  14.00 Březno  mše sv.

 

27.12. (ST) sv. Jan – svátek

DĚKANSKÝ KOSTEL:        7.15 mše svatá

KOSTEL SV. BARBORY:  17.00 mše svatá

DĚKANSKÝ KOSTEL:   18.00 mše svatá

 

28.12. (ČT) ) sv. Mláďátka betlémská – svátek

DĚKANSKÝ KOSTEL:            7.15 mše svatá

OKOLÍ:                                    17.00 Údlice mše sv.

 

29.12. (PÁ) sv. Tomáš Becket

DĚKANSKÝ KOSTEL:        7.15 mše svatá                    10.00 Domov pro seniory Písečná

KOSTEL SV. BARBORY:  17.00 mše svatá

DĚKANSKÝ KOSTEL:   18.00 mše svatá

 

30.12. (SO)

DĚKANSKÝ KOSTEL:     7.15 mše svatá

 

31.12. (NE) SVATÁ RODINA JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA  – svátek

DĚKANSKÝ KOSTEL:      9.00 mše svatá    – manželé si připomenou svůj slib

DĚKANSKÝ KOSTEL:   16.00 mše svatá     – na poděkování za uplynulý rok

KOSTEL SV. BARBORY:    16.00 mše svatá

OKOLÍ:                           11.30 Údlice mše sv.         11.30 Droužkovice bohoslužba Slova

 

1.1. 2018 (PO) Slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek

DĚKANSKÝ KOSTEL:     8.00 mše svatá

10.00 mše svatá

KOSTEL SV. BARBORY:   18.00 mše svatá

6.1. (SO) Slavnost Zjevení Páně

DĚKANSKÝ KOSTEL:     8.00 mše svatá

 

 

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Ohlášky – prosinec 2017

AKTUALITY:

 • V pondělí 27.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 30.11. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.

V sobotu 2.12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 2.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 2.12. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.

V sobotu 2.12. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. Všichni jste srdečně zváni na adventní koncert v 17.00 hod do kostela sv. Barbory v Chomutově Horní Vsi.

 • V sobotu 2. 12. v 18.00 hod bude v Otvicích mše sv. za nenarozené životy.
 • V neděli 3.12. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.
 • V neděli 3.12. bude při mši sv. v 10.00 hod pozván též sv. Mikuláš. Děti a rodiče jste zvláště zváni na tuto mši sv.

V neděli  3.12. v 11.30 hod bude v Droužkovicích poutní mše sv. Jste srdečně zváni!

 • V neděli 3.12. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

*  pozor změna * Ranní mše svaté v týdnu v DOBĚ ADVENTNÍ jsou v 7.00 hod *

 • Ve středu 6. 12. v 19.00 hod bude setkání ERF.
 • Ve čtvrtek 7.12. v 17.30 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 8.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek  8.12. je Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu pamatujte, prosím, v tento den na mši svatou.
 • V neděli 10.12. ve 14.00 hod bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla.
 • V pondělí 11.12. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a po té mše svatá v děkanském kostele v 18.00 hod.
 • Ve čtvrtek 14.12. bude  setkání kněží Krušnohorského vikariátu. Z tohoto důvodu bude mše sv. v Chomutově v 9.30 hod.
 • Ve čtvrtek 14.12. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.

V týdnu od 14.12. – 21.12. můžete na děkanství přinést balíčky cukroví pro nemocné.

 • V sobotu 16.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 16.12. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.      
 • V pátek 22.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu bychom s mládežníky navštívili nemocné v nemocnici a domovech důchodců.

Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto:

V kostele sv. Barbory v úterý 19.12. přede mší sv. od 16.00 hod.                                V děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie tato možnost bude                                      v pátek 22.12. od 16.00 – 18.00 hod.

Během samotných svátků to již bývá obtížné. Využijte tedy tyto možnosti, aby slavení vánočních svátků bylo především narození Krista Pána v našich srdcích.

 

 

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Ohlášky – listopad 2017

Aktuality:

V týdnu od 1.11. – 8.11. je možné zvláštním způsobem  projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného odpuštění časných trestů. Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; v daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.)

Kalendář na listopad:

 • V pondělí 30.10. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 1.11. v 16.30 hod bude pobožnost na hřbitově v Horní Vsi.
 • Ve středu 1.11. v 19.00 hod bude na faře jednání ERF.
 • Ve čtvrtek 2.11. v 15.30 hod bude na hlavním hřbitově pobožnost za duše zesnulých.
 • Ve čtvrtek 2.11. v 18.00 hod bude mše sv. v děkanském kostele. V Údlicích tento čtvrtek mše sv. nebude.
 • V pátek 3.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 4.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11.00 hod.

 • V sobotu 4.11. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 4.11. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 5.11. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 9.11. v 16.30 hod bude pobožnost na hřbitově v Údlicích.
 • Ve čtvrtek 9.11. v 17.30 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V sobotu 11.11. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.

V sobotu 11.11. ve 14.00 hod. v Lidni vyjdeme průvodem ke kapličce sv. Huberta s požehnáním lidem a kraji a poté bude sloužena mše sv. ke cti sv. Huberta v kapli sv. Floriána.

Všichni jste srdečně zváni.

 • V neděli 12.11. ve 14.00 hod. bude mše svatá v Březně u Chomutova.
 • V pondělí 13.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 16.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 24.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 25.11. v 17.00 hod bude poutní mše sv. v kostele sv. Kateřiny. Po mši sv. jste srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru s P. Jiřím Voleským.

Tento den večerní mše sv. nebude v kostele sv. Barbory v Otvicích.

 • V pondělí 27.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 30.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

V sobotu 2.12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11.00 hod.

 • V sobotu 2.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 2.12. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.

V sobotu 2.12. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. Všichni jste srdečně zváni na adventní koncert v 17.00 hod do kostela sv. Barbory v Chomutově Horní Vsi.

 • V neděli 3.12. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod.

Výuka náboženství na děkanství začala v týdnu od 25. září 2017.

TERMÍNY VÝUKY:

ÚT  16.15 hod.           1. třída ZŠ

ÚT  17.00 hod.           2. – 4. třída ZŠ

ST   15.30 hod.           5. – 7. třída ZŠ

ST   16.30 hod.           8. a 9. třída ZŠ a středoškoláci

http://www.farnostchomutov.cz

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář