Ohlášky – Prázdniny

 • O nedělích 3., 10. a 17. července se konají na Květnově poutě. Mše svaté na Květnově jsou v 8.30 hod v 10.30 hod a ve 14.15 hod v německém jazyce.
 • Vzhledem k poutím na Květnově bude mše sv. o nedělích 3., 10. a 17. července v děkanském kostele pouze v 9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod jako obvykle.
 • V další neděle pak budou mše sv. v děkanském kostele v 8 hod a v 10 hod.
 • V době letních prázdnin budou bohoslužby během týdne v Chomutově takto:
  • Děkanský kostel:
   • PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod
   • ST, PÁ v 18.00 hod
  • Sv. Barbora: ÚT v 17.00 hod a v NE v 18.00 hod
 • Mše svaté o velkých prázdninách v Březně, v Droužkovicích a v Údlicích nebudou.
 • V neděli 3. 7. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V úterý 5.7. o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude mše sv. v 8.00 hod v děkanském kostele a v 18.00 hod v kostele sv. Barbory.
 • Ve středu 6.7. bude mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod a večer v 18.00 hod.
 • V sobotu 9. 7. ve 13.00 hod budou v děkanském kostele oddáni Marta Lancošová a Tomáš Sieber.
 • V sobotu 16.7. ve 12.00 hod. budou na Květnově oddáni Dominika Kubová a Lukáš Formánek.
 • V sobotu 16.7. ve 12.30 hod budou v děkanském kostele oddáni Erika Tóthová a Petr Bartoš.
 • V sobotu 23.7. v 15.00 hod bude v Křimově poutní mše sv. ke cti sv. Anny.
 • V neděli 24.7. ve 14.00 hod bude taktéž v Hořenci/Nezabylicích průvod od křížku a následně poutní mše ke cti sv. Anny v kapličce.
 • V úterý 26.7. po mši sv., která začíná v 7.15 hod v děkanském kostele bude pobožnost ke sv. Anně u Trojičního sloupu, tak jak již tradičně bývá.
 • V neděli 31.7. v 10.00 hod bude mše svatá v kostele sv. Ignáce ke cti tohoto patrona. Všichni jste srdečně zváni! Proto mše sv. v 10.00 hod v děkanském kostele nebude.
 • V sobotu 6.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 7.8. ve 14.00 hod bude mše sv. na Vysoké Jedli.
 • Poutní mše svatá v naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 14. 8. Ranní mše sv. v 8.00 hod především pro ty, kteří nemohou na hl. mši sv. Slavnostní mše sv. v 10.00 hod. Všichni jste srdečně zváni!
  • Prosíme Vás o zajištění občerstvení na naši pouť, Vy kdo můžete – tak jako každoročně upečením koláčků či cukroví a přinesení na děkanství – nejlépe v sobotu 13. 8. Pán Bůh Vám odměň Vaši pomoc!
 • V sobotu 20.8. ve 12.30 hod budou v děkanském kostele oddáni Andrea Balážová a Roman Bartoš.
 • V sobotu 20.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 27.8. ve 12.00 hod. budou oddáni Kateřina Uhlíková a Daniel Bezdíček v kapli Horního Hradu.
 • V neděli 28. 8. v 11.30 hod bude v Bílencích poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje. Přijměte srdečné pozvání!
 • V pátek 2.9. budeme při mši sv. v 18.00 hod v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.
 • V sobotu 3.9. ve 14.00 hod bude mše sv. Na Květnově.
 • V neděli 4.9. ve 14.00 hod bude mše sv. Ve Vysoké Jedli.
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Noc kostelů v Přečaplech

Noc kostelu 2016, sv. Matous

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Koncert na zrestaurované varhany

KONCERT VARHANY

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Ohlášky – červen

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ.

 • V pondělí 30.5. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • Ve čtvrtek 2.6. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 4.6. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 4.6. ve 14.30 hod bude příprava dětí k 1. sv. přijímání a první svatá zpověď.
 • V sobotu 4.6. v 17.00 hod bychom oslavili Neposkvrněné Srdce Panny Marie v kapličce ve Voděradech. Všichni jste srdečně zváni!
 • V neděli 5.6. při mši sv. v 10 hod přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání.
 • V neděli 5.6. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V neděli 5.6. v 16 hod bude v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chomutově slavnostní koncert na nově zrestaurované varhany. Všichni jste srdečně zváni!
 • Ve čtvrtek 9.6. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 10.6. v děkanském kostele proběhne NOC KOSTELŮ. Podrobnosti na plakátku.
 • V pátek 10.6. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 11.6. v 7.15 hod jste zvání na duchovní obnovu farnosti – REKOLEKCI. Povede ji P. Mgr. Petr Fiala, vojenský kaplan, téma: BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ. Pokračování po mši sv. na faře snídání a přednáškami.
 • V neděli 12.6. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně.
 • V pondělí 13.6. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • Ve čtvrtek 16.6. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 18.6. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově při příležitosti ORELSKÉ POUTI. Všichni jste srdečně zváni!
 • V sobotu 25.6. v 10.00 hod bude poutní mše sv. ke cti SV. PETRA A PAVLA V BŘEZNĚ U CHOMUTOVA. Všichni jste též srdečně zváni!
 • V neděli 26.6. ve 14.30 hod bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče. Všichni jste srdečně zváni!!!
 • Ve středu 29.6. v 18.00 hod o Slavnosti sv. Petra a Pavla  poděkujeme mší svatou v děkanském kostele v Chomutově za uplynulý školní rok, všichni jste zvání a zvláště naši školáci s rodiči a učitelé.
 • V sobotu 2.7. začínají Farní chaloupky pro děti a mládež.
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Orelská pouť k Panně Marii Květnovské

Orelská pouť na Květnov 18.6.2016

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zkouška farního sboru

Generálka na pouť se bude konat v pátek 12.8.2016 po mši sv. na kůru. Tj. cca 18:45 hod.

Prosíme vzít s sebou noty na

Zdrávas Hvězdo, O Nanebevzetí P. Marie, Ave Maria, Anima Christi, Panis Angelicus

Těšíme se na viděnou!

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – květen

 • Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci májové pobožnosti, k jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili.
 • V neděli 1.5. ve 14.00 hod bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa. Všichni jste srdečně zváni!!
 • V pondělí 2.5. bude v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • Ve čtvrtek 5.5. je Slavnost Nanebevstoupení Páně. V děkanském kostele bude ranní mše sv. v 7.15 hod a také mše sv. v 18.00 hod. Nezapomeňte se o této Slavnosti účastnit mše svaté.
 • Zároveň bude 5. 5. v naší farnosti probíhat eucharistický den s celodenním výstavem Nejsvětější svátosti oltářní. Adorace od 8 hod – 17.55 hod.
 • V sobotu 7. 5. v 10 hod jste zvání na jarní pouť na Květnov. Začátek je u kříže na návsi a pokračuje se za modlitby sv. Růžence do kostela, kde bude slavena mše svatá a udíleno novokněžské požehnání od novokněze P. Mgr. Víta Machka.
 • V neděli 8.5. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně u Chomutova.
 • V neděli 8.5. ve 14.00 hod bude poutní mše sv. ke cti sv. Floriána v Lidni. Všichni jste srdečně zváni!
 • Ve čtvrtek 12.5. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 13.5. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 14. 5. v 7.15 hod jste zvání na duchovní obnovu farnosti – rekolekci. Povede ji Pavel Morávek. Pokračování po mši sv. na faře snídání a přednáškami.
 • V pondělí 16.5. o svátku sv. Jana Nepomuckého hlavního patrona Čech bude slavnostní mše večer a to v 18.00 hod. Ranní mše sv. nebude.
 • V pondělí 16.5. bude v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • Ve čtvrtek 19.5. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 21.5. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • Ve čtvrtek 26.5. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv., která začíná v 18.00 hod bude průvod, jako již každoročně, ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním obyvatelům našeho města. Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního průvodu.
 • V pátek 27.5. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 28.5. bychom vykonali farní pouť do Jablonného v Podještědí ke sv. Zdislavě, patronce naší diecéze a patronce rodin, dětí a mládeže. Zapište se prosím v kostele.
 • V neděli 29.5. bude v Údlicích Slavnost Božího Těla. Mše sv. začne v 10.00 hod a po ní bude pokračovat slavnostní průvod s Nejsvětější svátostí do Přečápel ke kostelu. Všichni jste srdečně zváni. Tuto neděli nebude v Droužkovicích pravidelná mše sv.
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Promítání a beseda – Patagonie

V pátek 29. 4. v 19 hod Vás srdečně zveme faru na promítání a besedu: PATAGONIE.
Promítat a besedovat bude Mgr. Jana Saloňová.

(Wikipedie: Patagonie je označení pro rozsáhlé území na jihu Jižní Ameriky. Na severozápadě ji ohraničují Andy, na severu řeka Río Colorado. Většina Patagonie náleží Argentině, zbytek Chile. Na jihu Patagonie se nachází souostroví Ohňová země.)

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – duben

 • Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Připomíná současně také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které následují Velikonoce, vrchol liturgického roku. Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. V liturgii tohoto svátku jsou význačné tři momenty: kněz přede mší svatou mimo chrám žehná palmové, jívové či jiné zelenající se ratolesti a průvod celého společenství vchází do chrámu, dále se čtou pašijové texty Písma, tedy ta vyprávění evangelií, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt, a nakonec je to samo slavení mše svaté.
 • V pondělí 21.3.  od 16.00 hod – 18.00 hod bude možnost ještě před svátky přistoupit ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele a v 18.00 hod bude mše sv. V úterý 22.3. v kostele sv. Barbory bude příležitost ke svátosti smíření od 16.00 hod.
 • Ve čtvrtek 24.3. v 9.00 hod je mše sv. v katedrále v Litoměřicích tzv. Missa Chrismatis v tento den kněží obnovují své kněžské závazky a přiváží do svých farností požehnané oleje z této mše svaté.

O SVATÉM TRIDUU budou bohoslužby v Chomutově  pouze v děkanském kostele:

 • Na Zelený čtvrtek 24.3. v 18.00 hod mše sv. – ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství.
 • Na Velký pátek v 15.00 hod bude Křížová cesta v děkanském kostele.
 • Na Velký pátek 25.3. začínají obřady v 18.00 hod.  Začíná také novéna k Božímu milosrdenství.
 • Na Bílou sobotu 26.3. je možnost adorace u „Božího hrobu“ a to od 8 – 20 hod. Prosíme ty, kteří mohou, aby se zapsali na hodinové služby při této adoraci.
 • Na Bílou sobotu ve 20.00 hod začíná slavení Velikonoční vigílie nezapomeňte vzít  s sebou zvonečky!!!
 • POZOR!!! ZE SOBOTY NA NEDĚLI SE MĚNÍ ZIMNÍ ČAS NA LETNÍ!!! POZOR!!!
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně  bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod a v 10.00 hod. V kostele sv. Barbory v 18.00 hod.
 • V neděli 27.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Na Velikonoční pondělí bude mše sv. v 8.00 hod v děkanském kostele a v 18.00 hod u sv. Barbory.
 • V úterý 29.3.  při mši sv. v 17.00 hod v kostele sv. Barbory bude též udílena svátost nemocných.
 • V pátek 1.4.  v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci a ministranti.
 • V sobotu 2.4.  bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 2.4. se uskuteční v Praze POCHOD PRO ŽIVOT.  Začátek pochodu je ve 14 hodin, Klárov (stanice metra Malostranská). Podrobnosti na plakátku v kostele.
 • V sobotu 2.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 3.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 4.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • V pondělí 4.4. v 18.00 hod bude v děkanském kostele také mše sv. Protože je SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ. Pamatujte, prosím, na účast na mši sv.
 • Ve čtvrtek 7.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V neděli 10.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve čtvrtek 14.4. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 15.4.  v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci a ministranti.
 • V sobotu 16.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V pondělí 18.4. v 9.00 hod. bude česko-německá mše sv. v děkanském kostele při příležitosti přípravného setkání květnovských poutí, proto mše sv. ráno v 7.15 hod nebude.
 • V pondělí v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 21.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 23.4. v 15.00 hod budou v děkanském kostele oddáni Pavlína Tancošová a František Ištok.
 • V pátek 29.4.  v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci a ministranti.
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Velikonoční Bohoslužby

Bohoslužby v chomutovském obvodu o Velikonocích

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie:

 • ZELENÝ ČTVRTEK    18.00
 • VELKÝ PÁTEK
  • KŘÍŽOVÁ CESTA 15.00
  • OBŘADY             18.00
 • BÍLÁ SOBOTA          20.00
 • ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 8.00  10.00
 • PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ  8.00

Sv. Barbora:

 • ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 18.00
 • PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ  18.00

Údlice:

 • ZELENÝ ČTVRTEK            17.00
 • VELKÝ PÁTEK                   17.00
 • BÍLÁ SOBOTA                   18.30
 • ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  8.30

Droužkovice:

 • ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  11.15

Vysoká Jedle:

 • ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  14.00
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář