Velikonoční varhanní koncert

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Bohoslužby o Velikonocích

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – duben

 • V pondělí 10.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • V pondělí 10.4. od 18.00 hod bude mít v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chomutově své postní vystoupení smíšený pěvecký sbor HLAHOL u příležitosti 70. let od svého založení.
 • V úterý 11.4. od 16.00 hod – 18.00 hod bude možnost ještě před svátky přistoupit ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele a v 18.00 hod bude mše sv. V úterý 11.4. v kostele sv. Barbory bude příležitost ke svátosti smíření od 16.00 hod.
 • Ve čtvrtek 13.4. v 9.00 hod je mše sv. v katedrále v Litoměřicích tzv. MISSA CHRISMATIS v tento den kněží obnovují své kněžské závazky a přiváží do svých farností požehnané oleje z této mše svaté.

O SVATÉM TRIDUU budou bohoslužby v Chomutově pouze v děkanském kostele:

 • Na Zelený čtvrtek 13.4. v 18.00 hod mše sv. – ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství.
 • Na Velký pátek v 15.00 hod bude Křížová cesta v děkanském kostele.
 • Na Velký pátek 14.4. začínají obřady v 18.00 hod. Začíná také novéna k Božímu milosrdenství.
 • Na Bílou sobotu 15.4. je možnost adorace u „Božího hrobu“ a to od 8 – 20 hod. Prosíme ty, kteří mohou, aby se zapsali na hodinové služby při této adoraci.
 • Na Bílou sobotu ve 20.00 hod začíná slavení Velikonoční vigilie nezapomeňte vzít s sebou zvonečky!!!
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod a v 10.00 hod. V kostele sv. Barbory v 18.00 hod.
 • V neděli 16.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Na Velikonoční pondělí bude mše sv. v 8.00 hod v děkanském kostele a v 18.00 hod u sv. Barbory.
 • V úterý 18.4. při mši sv. v 17.00 hod v kostele sv. Barbory bude též udílena svátost nemocných.
 • Ve čtvrtek 20.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 21.4. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 21.4. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 22.4. se uskuteční v Praze POCHOD PRO ŽIVOT. Více informací na plakátku.
 • V sobotu 22.4. v 17.30 hod jste srdečně zváni na VARHANNÍ KONCERT do děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie na varhany bude hrát pan Prof. Michal Novenko.
 • V pondělí 24.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a mše sv. v 18.00 hod.
 • Ve středu 26.3. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

MUDr. Ludmila Lázničková – Antikoncepce a manželství

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Jarní prázdniny Raspenava

Rubriky: Videa | Napsat komentář

Ohlášky – Postní doba

 • V pondělí 27.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 1.3. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.
 • Ve čtvrtek 2.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod. A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod a v neděli v 17.30 hod.
 • V sobotu 4.3. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 4.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 5.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 8.3. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve středu 8.3. ve 20.00 hod bude jednání ERF.
 • V pátek 10.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 10.3. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V neděli 12.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • V pondělí 13.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 16.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 18.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 19.3. při mši sv. v 10.00 hod. budou přijati do katechumenátu letošní kandidáti křtu.
 • Ve středu 22.3. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 23.3. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 24.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 24.3. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 25.3. je Slavnost Zvěstování Páně mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod.
 • Ze soboty na neděli se mění čas ze zimního na letní čas.
 • V pondělí 27.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 30.3. v 17 hod bude u Českobratrské církve evangelické přednáška na téma Jan Amos Komenský od historika Šlajsny. Srdečně jsme zváni.
 • V sobotu 1.4. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 1.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 2.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V neděli 2.4. v 16.30 hod Vás srdečně zveme do děkanského kostela v Chomutově na PAŠIJE PODLE JANA v netradičním POP/ROCKOVÉM RYTMU.
 • Ve středu 5.4. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 6.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 7.4. v 19.00 hod jste srdečně zvání na přednášku a setkání s MUDr. Ludmilou LÁZNIČKOVOU z Centra naděje a pomoci z Brna.
 • V pátek 7.4. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 8.4. při mši sv. v 7.15 hod. bude možnosti přijmout společně udílenou svátost nemocných. Prosím, zapište se na arch v děkanském kostele a přijměte svátost smíření před přijetím svátosti pomazání nemocných.
 • V sobotu 8.4. se koná v Litoměřicích DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE za účasti otce biskupa Baxanta. Mládež je srdečně zvána!
 • Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Připomíná současně také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které následují Velikonoce, vrchol liturgického roku. Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. V liturgii tohoto svátku jsou význačné tři momenty: kněz přede mší svatou mimo chrám žehná palmové, jívové či jiné zelenající se ratolesti a průvod celého společenství vchází do chrámu, dále se čtou pašijové texty Písma, tedy ta vyprávění evangelií, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt, a nakonec je to samo slavení mše svaté.
 • V neděli 9.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • V pondělí 10.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • V pondělí 10.4. v 18.00 hod. jste srdečně zváni do děkanského kostela na postní koncert smíšeného pěveckého sboru Hlahol!
 • V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. tzv. nedělní platnost.
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Dětská skupina Oblastní charity Chomutov

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Kousek Himálaje na děkanství

plakát_himálaj

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – únor

 • V pondělí 30.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu a bude mše sv. i v 18.00 hod. se žehnáním svící.
 • V pátek 3.2. o svátku sv. Blažeje bude udělováno po každé mši svaté svatoblažejské požehnání.
 • V pátek 3.2. v 19.00 hod bude na děkanství promítání a beseda o Himalájích. Všichni jste srdečně zváni!
 • V sobotu 4.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 4.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 5.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pátek 10.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 10.2. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V neděli 12.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • V pondělí 13.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 15.2. v 19.00 hod bude jednání ERF.
 • Ve čtvrtek 16.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 18.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • Ve čtvrtek 23.2. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 24.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 24.2. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V týdnu 27.2. – 3.3. je nabídka pro děti a mládež společně prožít jarní prázdniny, tentokrát na faře v Raspenavě. Přihlášení je možné na arch v kostele.
 • V pondělí 27.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 1.3. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.
 • Ve čtvrtek 2.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod. A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod a v neděli v 17.30 hod.
 • V sobotu 4.3. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 4.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 5.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod.
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Informace pro farní sbor

Zpívání o Vánocích 2016:
Datum: 25.12.2016
Sraz:      9:40 na faře
Repertoár: Aj dnes v Betlémě, Krásná Panna, Čas radosti, Panis Angelicus

Všem přejeme krásné svátky!

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář