Jarní prázdniny Raspenava

Rubriky: Videa | Napsat komentář

Ohlášky – Postní doba

 • V pondělí 27.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 1.3. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.
 • Ve čtvrtek 2.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod. A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod a v neděli v 17.30 hod.
 • V sobotu 4.3. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 4.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 5.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 8.3. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve středu 8.3. ve 20.00 hod bude jednání ERF.
 • V pátek 10.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 10.3. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V neděli 12.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • V pondělí 13.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 16.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 18.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 19.3. při mši sv. v 10.00 hod. budou přijati do katechumenátu letošní kandidáti křtu.
 • Ve středu 22.3. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 23.3. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 24.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 24.3. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 25.3. je Slavnost Zvěstování Páně mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod.
 • Ze soboty na neděli se mění čas ze zimního na letní čas.
 • V pondělí 27.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 30.3. v 17 hod bude u Českobratrské církve evangelické přednáška na téma Jan Amos Komenský od historika Šlajsny. Srdečně jsme zváni.
 • V sobotu 1.4. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 1.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 2.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V neděli 2.4. v 16.30 hod Vás srdečně zveme do děkanského kostela v Chomutově na PAŠIJE PODLE JANA v netradičním POP/ROCKOVÉM RYTMU.
 • Ve středu 5.4. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 6.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 7.4. v 19.00 hod jste srdečně zvání na přednášku a setkání s MUDr. Ludmilou LÁZNIČKOVOU z Centra naděje a pomoci z Brna.
 • V pátek 7.4. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 8.4. při mši sv. v 7.15 hod. bude možnosti přijmout společně udílenou svátost nemocných. Prosím, zapište se na arch v děkanském kostele a přijměte svátost smíření před přijetím svátosti pomazání nemocných.
 • V sobotu 8.4. se koná v Litoměřicích DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE za účasti otce biskupa Baxanta. Mládež je srdečně zvána!
 • Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Připomíná současně také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které následují Velikonoce, vrchol liturgického roku. Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. V liturgii tohoto svátku jsou význačné tři momenty: kněz přede mší svatou mimo chrám žehná palmové, jívové či jiné zelenající se ratolesti a průvod celého společenství vchází do chrámu, dále se čtou pašijové texty Písma, tedy ta vyprávění evangelií, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt, a nakonec je to samo slavení mše svaté.
 • V neděli 9.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • V pondělí 10.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • V pondělí 10.4. v 18.00 hod. jste srdečně zváni do děkanského kostela na postní koncert smíšeného pěveckého sboru Hlahol!
 • V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. tzv. nedělní platnost.
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Dětská skupina Oblastní charity Chomutov

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Kousek Himálaje na děkanství

plakát_himálaj

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – únor

 • V pondělí 30.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu a bude mše sv. i v 18.00 hod. se žehnáním svící.
 • V pátek 3.2. o svátku sv. Blažeje bude udělováno po každé mši svaté svatoblažejské požehnání.
 • V pátek 3.2. v 19.00 hod bude na děkanství promítání a beseda o Himalájích. Všichni jste srdečně zváni!
 • V sobotu 4.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 4.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 5.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pátek 10.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 10.2. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V neděli 12.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • V pondělí 13.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 15.2. v 19.00 hod bude jednání ERF.
 • Ve čtvrtek 16.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 18.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • Ve čtvrtek 23.2. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 24.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 24.2. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V týdnu 27.2. – 3.3. je nabídka pro děti a mládež společně prožít jarní prázdniny, tentokrát na faře v Raspenavě. Přihlášení je možné na arch v kostele.
 • V pondělí 27.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 1.3. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.
 • Ve čtvrtek 2.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod. A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod a v neděli v 17.30 hod.
 • V sobotu 4.3. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 4.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 5.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod.
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Informace pro farní sbor

Zpívání o Vánocích 2016:
Datum: 25.12.2016
Sraz:      9:40 na faře
Repertoár: Aj dnes v Betlémě, Krásná Panna, Čas radosti, Panis Angelicus

Všem přejeme krásné svátky!

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Vánoční bohoslužby 2016

vanocni-bohosluzby-2016

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Ohlášky – leden

 • V neděli 1.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V tyto první lednové dny se bude konat v našem městě a farnosti Tříkrálová sbírka. Ve pátek 6.1. od 13 hod – 17 hod bude probíhat prodej tříkrálového guláše na náměstí 1. máje v Chomutově čímž můžete také přispět na Tříkrálovou sbírku. V odpoledních hodinách bude k vidění průvod Tří králů.
 • V pondělí 2.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 4.1. po večerní mši svaté bude setkání ERF.
 • Ve čtvrtek 5.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 6.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 6.1. je Slavnost Zjevení Páně, kdy bude žehnání Tříkrálové vody, kadidla a křídy jak v děkanském kostele při mši sv. v 7.15 hod. a v 18.00 hod. tak také v kostele sv. Barbory v 17 hod. Pamatujte, prosím, na mši svatou.
 • V sobotu 7.12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 7.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 8.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • V neděli 8. 1. v 16.00 hod jste zváni do kostela sv. Matouše do Přečapel na Tříkrálový vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Hlahol.
 • Ve středu 11.1. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 12.1. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat.
 • 13. ledna 2017 je tak jako každý rok ve Filipově ve 4.00 hodiny ráno mše svatá. Vyjíždí se ve čtvrtek 12.1. ve 23.00 hod. z Palackého. Zájemci, zapisujte se na arch.
 • V pátek 13.1. v 18.45 hod po večerní mši sv. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V pondělí 16.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 19.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 20.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 21.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • Přijměte pozvání na zajímavou přednášku historika Jiřího Šlajsny JAN HUS jinak než podle Jiráska ve čtvrtek 26.1. 2017 v 17.30 hod u Českobratrské církve evangelické v ulici 28. října 1071/12. Všichni jste srdečně zváni!!
 • V pátek 27.1. v 18.45 hod po večerní mši sv. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V pondělí 30.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu a bude mše sv. i v 18.00 hod. se žehnáním svící.
 • V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Jan Hus – jinak než podle Jiráska

jan-hus-26-1-page-001

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Tříkrálový vánoční koncert

trikralovy-poster-red

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář