Ohlášky – prosinec 2017

AKTUALITY:

 • V pondělí 27.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 30.11. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.

V sobotu 2.12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 2.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 2.12. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.

V sobotu 2.12. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. Všichni jste srdečně zváni na adventní koncert v 17.00 hod do kostela sv. Barbory v Chomutově Horní Vsi.

 • V sobotu 2. 12. v 18.00 hod bude v Otvicích mše sv. za nenarozené životy.
 • V neděli 3.12. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.
 • V neděli 3.12. bude při mši sv. v 10.00 hod pozván též sv. Mikuláš. Děti a rodiče jste zvláště zváni na tuto mši sv.

V neděli  3.12. v 11.30 hod bude v Droužkovicích poutní mše sv. Jste srdečně zváni!

 • V neděli 3.12. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

*  pozor změna * Ranní mše svaté v týdnu v DOBĚ ADVENTNÍ jsou v 7.00 hod *

 • Ve středu 6. 12. v 19.00 hod bude setkání ERF.
 • Ve čtvrtek 7.12. v 17.30 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 8.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek  8.12. je Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu pamatujte, prosím, v tento den na mši svatou.
 • V neděli 10.12. ve 14.00 hod bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla.
 • V pondělí 11.12. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a po té mše svatá v děkanském kostele v 18.00 hod.
 • Ve čtvrtek 14.12. bude  setkání kněží Krušnohorského vikariátu. Z tohoto důvodu bude mše sv. v Chomutově v 9.30 hod.
 • Ve čtvrtek 14.12. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.

V týdnu od 14.12. – 21.12. můžete na děkanství přinést balíčky cukroví pro nemocné.

 • V sobotu 16.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 16.12. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.      
 • V pátek 22.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu bychom s mládežníky navštívili nemocné v nemocnici a domovech důchodců.

Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto:

V kostele sv. Barbory v úterý 19.12. přede mší sv. od 16.00 hod.                                V děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie tato možnost bude                                      v pátek 22.12. od 16.00 – 18.00 hod.

Během samotných svátků to již bývá obtížné. Využijte tedy tyto možnosti, aby slavení vánočních svátků bylo především narození Krista Pána v našich srdcích.

 

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – listopad 2017

Aktuality:

V týdnu od 1.11. – 8.11. je možné zvláštním způsobem  projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného odpuštění časných trestů. Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; v daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.)

Kalendář na listopad:

 • V pondělí 30.10. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 1.11. v 16.30 hod bude pobožnost na hřbitově v Horní Vsi.
 • Ve středu 1.11. v 19.00 hod bude na faře jednání ERF.
 • Ve čtvrtek 2.11. v 15.30 hod bude na hlavním hřbitově pobožnost za duše zesnulých.
 • Ve čtvrtek 2.11. v 18.00 hod bude mše sv. v děkanském kostele. V Údlicích tento čtvrtek mše sv. nebude.
 • V pátek 3.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 4.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11.00 hod.

 • V sobotu 4.11. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 4.11. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 5.11. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 9.11. v 16.30 hod bude pobožnost na hřbitově v Údlicích.
 • Ve čtvrtek 9.11. v 17.30 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V sobotu 11.11. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.

V sobotu 11.11. ve 14.00 hod. v Lidni vyjdeme průvodem ke kapličce sv. Huberta s požehnáním lidem a kraji a poté bude sloužena mše sv. ke cti sv. Huberta v kapli sv. Floriána.

Všichni jste srdečně zváni.

 • V neděli 12.11. ve 14.00 hod. bude mše svatá v Březně u Chomutova.
 • V pondělí 13.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 16.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 24.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 25.11. v 17.00 hod bude poutní mše sv. v kostele sv. Kateřiny. Po mši sv. jste srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru s P. Jiřím Voleským.

Tento den večerní mše sv. nebude v kostele sv. Barbory v Otvicích.

 • V pondělí 27.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 30.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

V sobotu 2.12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11.00 hod.

 • V sobotu 2.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 2.12. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.

V sobotu 2.12. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. Všichni jste srdečně zváni na adventní koncert v 17.00 hod do kostela sv. Barbory v Chomutově Horní Vsi.

 • V neděli 3.12. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod.

Výuka náboženství na děkanství začala v týdnu od 25. září 2017.

TERMÍNY VÝUKY:

ÚT  16.15 hod.           1. třída ZŠ

ÚT  17.00 hod.           2. – 4. třída ZŠ

ST   15.30 hod.           5. – 7. třída ZŠ

ST   16.30 hod.           8. a 9. třída ZŠ a středoškoláci

http://www.farnostchomutov.cz

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – říjen 2017

Bohoslužby v Chomutovském farním obvodu:

Děkanský kostel:

 • PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.
 • ST, PÁ v 18.00 hod.   
 • NE v 8 hod. a v 10 hod.

Sv. Barbora: 

 • ÚT, ST, PÁ v 17.00 hod.
 •  NE v 18.00 hod.

Droužkovice:  NE v 11.30 hod.     

Údlice:  ČT v 17.00 hod. a v 2. a 4. NE v měsíci v 11.30 hod.

Vysoká Jedle 1. NE v měsíci ve 14.00 hod            

Březno 2. NE v měsíci ve 14.00 hod

Kalendář na říjen:

 • V neděli 1.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 2.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod též mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 4.10. v 19.00 hod je setkání ERF.
 • Ve čtvrtek 5.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 6.10. v 16.30 hod mají setkání BROUČCI na děkanství.

V sobotu 7.10. bude vikariátní pouť na Květnově s modlitbou svatého růžence v 10.00 hod. u kříže a mší svatou v 10.30 hod.

 • V sobotu 7.10. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 8.10. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně.
 • Ve čtvrtek 12.10. v 17.30 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V pondělí 16.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 19.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 20.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 21.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 21.10. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V pondělí 30.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 2.11. v 15.30 hod bude na hřbitově pobožnost za duše zesnulých.
 • Ve čtvrtek 2.11. v 18.00 hod bude mše sv. v děkanském kostele. V Údlicích tento čtvrtek mše sv. nebude.
 • V pátek 3.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 4.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 4.11. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 4.11. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 5.11. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod.

Výuka náboženství:

Výuka na děkanství začala v týdnu od 25. září 2017.

Termíny výuky:

ÚT  16.15 hod.           1. třída ZŠ

ÚT  17.00 hod.           2. – 4. třída ZŠ

ST   15.30 hod.           5. – 7. třída ZŠ

ST   16.30 hod.           8. a 9. třída ZŠ a středoškoláci

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Údlická pouť v obrazech, 17.9.2017

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Video z pouti v Údlicích, 17.9.2017

Rubriky: Videa | Napsat komentář

Zářijová pouť v Blatně

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zářijová pouť v Přečáplech

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Pozvání na údlickou pouť 17.9.2017

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Změna v čase výuky náboženství:

ST   15.30 hod.           5. – 7. třída ZŠ

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Chaloupky 2017 – Zaječov

Rubriky: Videa | Napsat komentář