Tříkrálový vánoční koncert

trikralovy-poster-red

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – Advent

 • V sobotu 26.11. večer začíná DOBA ADVENTNÍ.
 • * pozor změna * Ranní mše svaté v týdnu v DOBĚ ADVENTNÍ jsou v 7.00 HOD. *
 • V neděli 27.11. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech
  bohoslužbách.
 • V pondělí 28.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod.
  mše svatá v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 1.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 2.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V pátek 2.12. po večerní mši sv. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 3.12. bude adventní farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.00 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 3.12. ve 14.00 hod. bude mše svatá na Květnově.
 • V neděli 4.12. v 10.00 hod. při mši svaté nás navštíví sv. Mikuláš. Děti a rodiče jsou
  zvláště zváni na tuto mši sv.
 • V neděli 4.12. v 11.15 hod. bude v Droužkovicích poutní mše sv. Jste srdečně zváni!
  Mše sv. v Údlicích tuto neděli nebude.
 • V neděli 4.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 7.12. po večerní mši svaté bude setkání ERF.
 • Ve čtvrtek 8.12. o Slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu
  budou mše svaté v děkanském kostele jak ráno v 7.00 hod., tak také v 18.00 hod.
  Pamatujte, prosím, v tento den na mši svatou.
 • Ve čtvrtek 8.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 9.12. po večerní mši sv. v 18.45 hod bude na děkanství setkání mládeže.
 • V neděli 11.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla.
 • V pondělí 12.12. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a po té mše svatá v děkanském kostele v 18.00 hod.
 • Ve středu 14.12. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • V týdnu od 14.12. – 21.12. můžete na děkanství přinést balíčky cukroví pro nemocné.
 • Ve čtvrtek 15.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 16.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 16.12. po večerní mši sv. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 17.12. v 16.00 hod. bude v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie ADVENTNÍ KONCERT pěveckého sboru Anonym. Všichni jste srdečně zváni!
 • Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto:
  • V kostele sv. Barbory v úterý 20.12. přede mší sv. od 16.00 hod.
  • V děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie tato možnost bude ve středu 21.12. od 16.00 – 18.00 hod.
  • Během samotných svátků to již bývá obtížné. Využijte tedy tyto možnosti, aby slavení Vánočních svátků bylo především narození Krista Pána v našich srdcích.
 • V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli, má účast na této mši sv. nedělní platnost.
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Ohlášky – listopad

 • V týdnu od 1.11. – 8.11. je možné zvláštním způsobem projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného odpuštění časných trestů. Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; v daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.)
 • V pondělí 31.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod mše svatá v děkanském kostele.
 • V úterý 1.1. o Slavnosti všech svatých bude v děkanském kostele mše sv. též v 18.00hod.
 • Ve středu 2.11. v 15.15 hod bude na hřbitově pobožnost za duše zesnulých.
 • Ve středu 2.11. v 19.00 hod. bude na faře jednání ERF.
 • Ve čtvrtek 3.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 4.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V pátek 4.11. po večerní mši sv. v 18.45 hod bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 5.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 5.11. ve 14.00 hod. bude mše svatá na Květnově.
 • V neděli 6.11. ve 14.00 hod. bude mše svatá ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 9.11. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře od 18.45 hod na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 10.11. bude v Chomutově vikariátní konference se mší sv. v 9.30 hod v děkanském kostele. Proto ranní mše sv. tohoto dne nebude.
 • Ve čtvrtek 10.11. v 17 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 11.11. po večerní mši sv. v 18.45 hod bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 12.11. ve 14.00 hod. v Lidni vyjdeme průvodem ke kapličce sv. Huberta s požehnáním lidem a kraji a poté bude sloužena mše sv. ke cti sv. Huberta v kapli sv. Floriána. Všichni jste srdečně zváni.
 • V neděli 13.11. ve 14.00 hod. bude mše svatá v Březně u Chomutova.
 • V pondělí 14.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod mše svatá v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 17.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 18.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 19.11. ve 14.00 hod. bude mše svatá na Květnově
 • Ve středu 23.11. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře od 19.00 hod na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • V pátek 25.11. v 17.00 hod bude poutní mše sv. v kostele sv. Kateřiny. Po mši sv. jste srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru s P. Jiřím Voleským. Tento den večerní mše sv. nebude v kostele sv. Barbory ani v děkanském kostele.
 • V sobotu 26.11. večer začíná DOBA ADVENTNÍ.
 • V sobotu 26.11. v 18.00 hod bude v Otvicích mše sv. z vigílie 1. neděle adventní za nenarozené děti. Bude zde také žehnání adventních věnců.
 • V neděli 27.11. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.
 • * pozor změna * Ranní mše svaté v týdnu v DOBĚ ADVENTNÍ jsou v 7.00 HOD. *
 • V pondělí 28.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod mše svatá v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 1.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 2.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V pátek 2.12. po večerní mši sv. v 18.45 hod bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 3.12. bude adventní farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.00 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 3.12. ve 14.00 hod. bude mše svatá na Květnově.
 • V neděli 4.12. v 10.00 hod při mši svaté nás navštíví sv. Mikuláš. Děti a rodiče jste zvláště zváni na tuto mši sv.
 • V neděli 4.12. v 11.15 hod bude v Droužkovicích poutní mše sv. Jste srdečně zváni!
 • V neděli 4.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. tzv. nedělní platnost.
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Informace pro farní sbor

Další zkouška bude opět v úterý u Tomků doma.
Datum: 25.10.2016
hod.:   16:30  Sopran a tenor (+Maruška H.), 17:00 ostatní

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – říjen

Bohoslužby v Chomutově

 • Děkanský kostel:
  • PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.
  • PO při setkání seniorů v 18.00 hod
  • ST, PÁ v 18.00 hod.
  • NE v 8 hod. a v 10 hod.
 • Sv. Barbora:
  • ÚT, ST, PÁ v 17.00 hod.
  • NE v 18.00 hod.
 • Údlice: ČT v 17.00 hod. a v NE v 8.30 hod.
 • Droužkovice: NE v 11.15 hod.
 • Vysoká Jedle: 1. neděle v měsíci ve 14 hod.
 • Březno: 2. neděle v měsíci ve 14.00 hod.
 • Ve středu 28.9. na Slavnost sv. Václava bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. Zároveň jste všichni srdečně zváni na poutní mši sv. v kostele sv. Václava ve Vysočanech v 15.00 hod.
 • V sobotu 1.10. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 1.10. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 2.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 3.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod mše svatá v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 6.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 7.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 8.10. bude vikariátní pouť na Květnově s modlitbou svatého růžence v 10.00 hod. u kříže a mší svatou v 10.30 hod.
 • V neděli 9.10. ve 14 hod. bude mše sv. v kostele v Březně u Chomutova.
 • Ve středu 12.10. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře od 19.00 hod na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 13.10. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V sobotu 15.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V pondělí 17.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod mše svatá v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 20.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 21.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotou 22.10. v 10.00 hod. Bude v Litoměřicích vysvěcen nový kněz pro litoměřickou diecézi současný jáhen Pavel Michalec.
 • Ve středu 26.10. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře od 19.00 hod na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • V pátek 28.10. o státním svátku bude mše sv. v 8.00 hod. a v 18.00 hod. v děkanském kostele a v 17.00 hod v kostele sv. Barbory.
 • V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.

Výuka náboženství na děkanství dle rozpisu.

 • Prosíme, přihlaste ještě své děti a mládež k výuce náboženství, pokud jste tak již neučinili.
 • PO 16.00 hod. 5. – 7. třída ZŠ
 • ÚT 16.15 hod. 1. – 4. třída ZŠ
 • ST 15.35 hod. 8. a 9. třída ZŠ
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Poutní mše svatá v Přečaplech

precaply-pout

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Ohlášky – září

 • Bohoslužby v Chomutově během měsíce září:
  • Děkanský kostel:
   • PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.
   • ST, PÁ v 18.00 hod.
   • NE v 8 hod. a v 10 hod.
  • Sv. Barbora: ÚT v 17.00 hod. a NE v 18.00 hod.
  • Droužkovice: NE v 11.15 hod.
  • Údlice: ČT v 17.00 hod. a v NE v 8.30 hod.
 • Ve čtvrtek 1.9. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V pátek 2.9. budeme při mši sv. v 18.00 hod v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.
 • V sobotu 3.9. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 4.9. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 5.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.
 • V pátek 9.9. v 16.30 hod. bude na děkanství první setkání Broučků v letošním školním roce.
 • V sobotou 10.9. se uskuteční pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Vychází se ráno v 8 hod. od hrobu otce Ladislava z Kunštátu na Moravě a putuje se do Sloupu na Moravě k P. Marii Bolestné, kde je pouť završena mší svatou.
 • V neděli 11.9. ve 14.00 hod. bude mše svatá v kostele v Březně u Chomutova.
 • Ve čtvrtek 15.9. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 17.9. od 12.00 hod. bude na faře v Jirkově „zahradní slavnost“. Všichni jste srdečně zváni.
 • V neděli 18.9. v 10.00 hod. je poutní mše sv. v Údlicích v kostele Povýšení sv. Kříže. Všichni jste srdečně zváni na tuto pouť.
 • V pondělí 19.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.
 • Ve čtvrtek 22.9. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 23.9. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 24.9. ve 14.00 hod. je poutní mše sv. v Přečaplech-Údlicích v kostele sv. Matouše. Všichni jste srdečně zváni na tuto poutní mši sv.
 • Ve středu 28.9. na Slavnost sv. Václava bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. Zároveň jste všichni srdečně zváni na poutní mši sv. v kostele sv. Václava ve Vysočanech v 15.00 hod.
 • V sobotu 1.10. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 2.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 6.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 7.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 8.10. bude vikariátní pouť na Květnově s modlitbou svatého růžence v 10.00 hod. u kříže a mší svatou v 10.30 hod.
 • Výuka náboženství na děkanství začíná v týdnu od 19. září 2016. Prosíme přihlaste své děti a mládež k výuce náboženství, která je pomocí rodičům k naplňování jejich závazků, daných při křtu Vašich dětí, že budete vychovávat a vést své děti v katolické nauce.
  • PO 16.00 hod. 5. – 7. třída ZŠ
  • ÚT 16.15 hod. 1. – 4. třída ZŠ
  • ST 15.15 hod. 8. a 9. třída ZŠ a středoškoláci doladí se čas!
 • ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH
Rubriky: Nezařazené, Ohlášky | Napsat komentář

Ohlášky – Prázdniny

 • O nedělích 3., 10. a 17. července se konají na Květnově poutě. Mše svaté na Květnově jsou v 8.30 hod v 10.30 hod a ve 14.15 hod v německém jazyce.
 • Vzhledem k poutím na Květnově bude mše sv. o nedělích 3., 10. a 17. července v děkanském kostele pouze v 9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod jako obvykle.
 • V další neděle pak budou mše sv. v děkanském kostele v 8 hod a v 10 hod.
 • V době letních prázdnin budou bohoslužby během týdne v Chomutově takto:
  • Děkanský kostel:
   • PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod
   • ST, PÁ v 18.00 hod
  • Sv. Barbora: ÚT v 17.00 hod a v NE v 18.00 hod
 • Mše svaté o velkých prázdninách v Březně, v Droužkovicích a v Údlicích nebudou.
 • V neděli 3. 7. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V úterý 5.7. o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude mše sv. v 8.00 hod v děkanském kostele a v 18.00 hod v kostele sv. Barbory.
 • Ve středu 6.7. bude mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod a večer v 18.00 hod.
 • V sobotu 9. 7. ve 13.00 hod budou v děkanském kostele oddáni Marta Lancošová a Tomáš Sieber.
 • V sobotu 16.7. ve 12.00 hod. budou na Květnově oddáni Dominika Kubová a Lukáš Formánek.
 • V sobotu 16.7. ve 12.30 hod budou v děkanském kostele oddáni Erika Tóthová a Petr Bartoš.
 • V sobotu 23.7. v 15.00 hod bude v Křimově poutní mše sv. ke cti sv. Anny.
 • V neděli 24.7. ve 14.00 hod bude taktéž v Hořenci/Nezabylicích průvod od křížku a následně poutní mše ke cti sv. Anny v kapličce.
 • V úterý 26.7. po mši sv., která začíná v 7.15 hod v děkanském kostele bude pobožnost ke sv. Anně u Trojičního sloupu, tak jak již tradičně bývá.
 • V neděli 31.7. v 10.00 hod bude mše svatá v kostele sv. Ignáce ke cti tohoto patrona. Všichni jste srdečně zváni! Proto mše sv. v 10.00 hod v děkanském kostele nebude.
 • V sobotu 6.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 7.8. ve 14.00 hod bude mše sv. na Vysoké Jedli.
 • Poutní mše svatá v naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 14. 8. Ranní mše sv. v 8.00 hod především pro ty, kteří nemohou na hl. mši sv. Slavnostní mše sv. v 10.00 hod. Všichni jste srdečně zváni!
  • Prosíme Vás o zajištění občerstvení na naši pouť, Vy kdo můžete – tak jako každoročně upečením koláčků či cukroví a přinesení na děkanství – nejlépe v sobotu 13. 8. Pán Bůh Vám odměň Vaši pomoc!
 • V sobotu 20.8. ve 12.30 hod budou v děkanském kostele oddáni Andrea Balážová a Roman Bartoš.
 • V sobotu 20.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 27.8. ve 12.00 hod. budou oddáni Kateřina Uhlíková a Daniel Bezdíček v kapli Horního Hradu.
 • V neděli 28. 8. v 11.30 hod bude v Bílencích poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje. Přijměte srdečné pozvání!
 • V pátek 2.9. budeme při mši sv. v 18.00 hod v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.
 • V sobotu 3.9. ve 14.00 hod bude mše sv. Na Květnově.
 • V neděli 4.9. ve 14.00 hod bude mše sv. Ve Vysoké Jedli.
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Noc kostelů v Přečaplech

Noc kostelu 2016, sv. Matous

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Koncert na zrestaurované varhany

KONCERT VARHANY

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář