Ohlášky – prázdniny 2021

O nedělích 4., 11. a 18. července se konají na Květnově poutě. Mše svaté na Květnově jsou v  10.30 hod česky  a 11.7. ve 14.15 hod v  německém jazyce. 

Vzhledem k  poutím na Květnově bude mše sv.  o nedělích 4., 11. a 18. července v děkanském kostele pouze v  9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod jako obvykle.
V další neděle pak budou mše sv. v děkanském kostele v 8 hod a v 10 hod.

Mše svaté o velkých prázdninách v Březně a v Údlicích nebudou.
V Droužkovicích budou každou neděli bohoslužby slova se sv. přijímáním v 11.30 hod. 

V době letních prázdnin budou bohoslužby během týdne v Chomutově takto:
Děkanský kostel:      PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.
                                          PÁ  v 18.00 hod.
                                          NE v 8 a v 10 hod.

Sv. Barbora:              PÁ  v 17.00 hod. a v NE v 18.00 hod.
NENÍ-LI UVEDENO JINAK.

 • V neděli 4.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod.
 • V červenci NEBUDE mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 5.7. a 6.7. o státním svátku bude mše sv. v 8.00 hod v děkanském kostele.
 • V neděli 11.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod.
 • V neděli 18.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod.

V  sobotu 24.7. v 15.00 hod bude v  Křimově poutní mše sv. ke cti sv. Anny. Všichni jste srdečně zváni!

 • V neděli  25.7. po mši svaté, která začíná v 10.00 hod. v děkanském kostele bude pobožnost ke sv. Anně u Trojičního sloupu, tak jak již tradičně bývá o svátku sv. Anny a sv. Jáchyma.

V neděli 25.7. od 14.00 hod. bude v Hořenci/Nezabylicích  poutní mše ke cti sv. Anny u kapličky. Začínáme průvodem a modlitbou  ve 14.00 hod od křížku na začátku obce.

 • V sobotu 31.7. v 10.30 budou oddáni v děkanském kostele Martina Gáborová a Marek Hadi.
 • V neděli 1.8. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 8 hod.

V  neděli 1.8.  v  10.00 hod. bude mše svatá v  kostele sv. Ignáce ke cti tohoto patrona. Proto mše sv. v 10.00 hod v děkanském kostele nebude.  Všichni jste srdečně zváni !!!

 • V neděli 1.8. ve 14.00 hod bude mše sv. na Vysoké Jedli.
 • V sobotu 7.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 14.8. ve 12 hod. bude konvalidace sňatku Gabriela Marcinová a Ladislav Marcin
 • V sobotu 21.8. ve 12 hod. budou v děkanském kostele oddáni Carmen Kočková a Václav Rýzner.

Poutní mše svatá v naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 15. 8.
Ranní mše sv. v  8.00 hod především pro ty, kteří nemohou na hl. mši sv. Slavnostní mše sv. v  10.00 hod. Všichni jste srdečně zváni!

Prosíme Vás o zajištění občerstvení na naši pouť, Vy kdo můžete – tak jako každoročně upečením koláčků či cukroví. Pán Bůh Vám odměň Vaši pomoc!

 • V sobotu 28.8. v 11.00 hod budou oddáni v děkanském kostele Věra Hauserová a David Žižka.

V neděli 29. 8. v 11.30 hod bude  v  Bílencích  poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje. Přijměte srdečné pozvání!

 • V sobotu 4.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.

 V neděli 5.9. budeme při  mši sv. v 10.00 hod v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.

 • V neděli 5.9. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 6.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – červen 2021

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ.

Ve čtvrtek 3.6. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv. v děkanském kostele, která začíná v  18.00 hod bude průvod,  jako již každoročně,  ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním obyvatelům našeho města.
Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního průvodu.

 • V sobotu 5.6. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 6.6. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pátek 11.6. o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pamatujme na mši svatou. Tento den je mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod a v 18.00 hod. V kostele sv. Barbory v 17.00 hod.

V sobotu 12.6. jste zváni na POUŤ SV. KE CTI NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE do Voděrad,  kde bude v 17.00 hod slavena mše svatá.

 • V neděli 13.6. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod v Březně.
 • V pondělí 14.6. bude setkání Domácího hospice v 17.30 hod, místo bude upřesněno.
 • Ve čtvrtek 17.6. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V neděli 20.6. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích.

V neděli 27.6. v 11.30 hod jste srdečně zváni na poutní mši sv. ke cti sv. Petra a Pavla do BŘEZNA u Chomutova.
Z tohoto důvodu NEBUDE v neděli 27.6. mše sv. v Údlicích.

 • V neděli 27.6. ve 14.30 hod bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče, farníci J Všichni jste srdečně zváni!
 • V sobotu 3.7. začínají Farní chaloupky.

Od neděle 4.7.  jsou poutě na Květnově –  4.7., 11.7. 18.7.
10:00 modlitba růžence od „červeného“ kříže – při procesí – až po tzv. růžencové schody
10:30 česká mše a mariánská pobožnost
12:45 adorace a svátostné požehnání  a snad i letos bude v 14:15 mše německá

 • Z důvodu KVĚTNOVSKÝCH POUTÍ  budou nedělní mše sv. v děkanském kostele o nedělích 4.7., 11.7. 18.7.  slaveny pouze v 9.00 hod.
Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Duchovní cvičení pro dívky

Srdečně zveme všechny dívky ve věku 17 až 35 let na duchovní cvičení, které se uskuteční od 11. 7. – 16. 7.  2021 v Beskydech na Hutisku – Solanci na téma
„Objevte, že jste milovány.“
Exercicie povede P. Jan David, pallotin z Fulneku a sestry boromejky.

Exercicie (1)

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Pozvánka na Orelskou pouť

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Důležité události v blízkých dnech

Udílení svátosti biřmování v neděli
23. 
května při mši sv. v 10.00 hod.
v děkanském kostele v Chomutově,
za účasti otce biskupa Jana Baxanta.

 

 

 

V sobotu 29. května bychom vykonali pouť do Jablonného ke sv. Zdislavě, patronce rodin, dětí, mládeže i naší diecéze.

Všichni jste srdečně zváni!!!

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – květen 2021

Milí farníci,
program akcí ve farnosti je vzhledem k současné situaci plánován tak, jak je uveden, ovšem s vědomím, že jak Pán Bůh dá.

Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k  jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili. Budou vždy po večerní mši svaté, v sobotu po ranní mši sv. a v neděli po mši sv. v 10 hod. a v kostele sv. Barbory po mši sv. v 18. hod.

Svatý otec nás v letošním máji vybízí a zve ke každodenní modlitbě sv. růžence za ukončení pandemie covid-19. Připojme se k této modlitbě zvláště před každou mší svatou a též v našich rodinách, touto modlitbou využijeme 25 minut svého času, ale přináší nevypověditelná dobrodiní pro nás i celý svět.

 • V sobotu 1.5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa.
 • V sobotu 1.5. z tohoto důvodu NEBUDE mše sv. na Květnově.
 • V neděli 2.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích  a ve 14.00 hod. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 5.5. v 18.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele s mešním úmyslem za ochranu a požehnání pro počaté životy.
 • Ve čtvrtek 6.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

V sobotu 8.5.  bude NA KVĚTNOVĚ MÁJOVÁ POUŤ  začátek v 10.00 hod. modlitbou sv. růžence u kříže na návsi a následně mše svatá v poutním kostele. Všichni jste srdečně zváni.

 • V sobotu 8.5.  ve 13.00 hod. budou v děkanském kostele církevně oddáni Jitka Šuliková a Antonín Šulik.
 • V sobotu 8.5.  ve 14.30 hod. bude poutní mše sv. ke cti sv. Floriána v Lidni.
 • V neděli 9.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. v Březně.
 • Ve čtvrtek 13.5. o Slavnosti Nanebevstoupení Páně je mše sv. v 7.15 hod. a v 18.00 hod. v děkanském kostele. Z tohoto důvodu nebude mše sv. v Údlicích. Pamatujte dnes účastí na mši svatou.

V sobotu 15.5.  bude ORELSKÁ POUŤ NA  KVĚTNOV sraz v 9.00 hod. v kostele sv. Barbory a následně pěší putování. Tato pouť vyvrcholí slavením mše sv. ve 14.00 hod. v poutním kostele.

Všichni jste srdečně zváni, zvláště pak mládež a rodiny s dětmi ke společnému putování.

 • V neděli 17.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • Ve čtvrtek 20.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

O Slavnosti Seslání Ducha svatého 23.5.  v 10.00 hod. při mši sv. v děkanském kostele udělí otec biskup Mons. Jan Baxant svátost biřmování našim biřmovancům. Provázejme je svou modlitbou.

 • V pátek 28.5. proběhne akce NOC KOSTELŮ také v našich kostelích na náměstí. Podrobnosti a program jsou na plakátku.

V sobotu 29.5. bychom vykonali POUŤ KE SV. ZDISLAVĚ DO JABLONNÉHO. Odjezd autobusu v 6.00 hod. od divadla. Zájemci ať se zapíší na arch na stolečku v děkanském kostele.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Tato mše svatá má nedělní platnost.

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Poutě v našem okolí

V sobotu 1. května bude v Málkově
ve 14.00
hod  poutní mše svatá
ke cti sv. Josefa Dělníka.
V tento den nebude mše svatá na Květnově.

 


V sobotu 8. května
je JARNÍ POUŤ na Květnově u Blatna v 10.00 hod.

V sobotu 8. května bude v Lidni
ve 14.30 hod
v kapli poutní mše svatá
ke cti sv. Floriána.

 

 

Na všechny poutě jste srdečně zváni!!!

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Bohoslužby v Chomutovském obvodu o Velikonocích

CHOMUTOV: Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie
Svaté triduum:
Zelený čtvrtek       18.00
Velký pátek
– křížová cesta       15.00
– obřady                  18.00
Bílá sobota             20.00
Zmrtvýchvstání Páně          8.00        10.00
Pondělí Velikonoční            8.00

CHOMUTOV: kostel sv. Barbory
Zmrtvýchvstání Páně          18.00
Pondělí Velikonoční            18.00

ÚDLICE
Velký pátek – křížová cesta    16.30

DROUŽKOVICE
Zmrtvýchvstání Páně          11.30

VYSOKÁ JEDLE
Zmrtvýchvstání Páně          14.00

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Rok sv. Josefa a plnomocné odpustky

Rok sv. Josefa - odpustky
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Kurz pro dospívající dívky ve věku 12 -18 let

I letos v brněnském Centru naděje a pomoci bude pořádán o jarních prázdninách kurz pro dospívající dívky ve věku 12 -18 let pod názvem Být sama sebou.
Jedná se o týdenní kurz, probíhající vždy ve všední dny v časovém rozmezí 9:00 – 13:30, tentokrát v termínu 22.2. – 26.2. 2021.

Za pomocí testů, her, přátelského setkání v příjemné atmosféře, si každá účastnice může zjistit, v čem je dobrá, za co se může pochválit a co naopak by bylo dobré na sobě změnit k lepšímu.
Zaměřujeme se na témata, která bývají někdy v komunikaci s rodiči náročná, jako je téma sexuality. Nechybí však ani témata zaměřená na rozvoj osobnosti, sebeúcty, ale odlehčující a nadšeně očekávané téma módy a kosmetiky.
Bližší informace včetně přihlášky jsou na : https://www.cenap.cz/byt-sama-sebou-1.

Mimo tohoto týdenního kurzu nabízíme i jednorázové setkání „Jsem jedinečná“ https://www.cenap.cz/jsem-jedinecna – i ve formě on-line

Naším přáním a motivací kurzu také je, aby dívky získaly podněty, které jim pomohou např. v komunikaci s rodiči a vrstevníky, právě ve složitém období dospívání. Etické hodnoty jsou předkládány v souladu s morálním učením katolické církve.
Pokud nebude možnost osobních setkání, budou kurzy probíhat on-line, ve stejném čase.
Těšíme se na mladé slečny, které chtějí na sobě více pracovat.

Cenap – Centrum naděje a pomoci.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář