Ohlášky – prázdniny 2020

O nedělích 5., 12. a 19. července se konají na Květnově poutě. Mše svaté na Květnově jsou  v 10.30 hod. česky  a 12.7. ve 14.15 hod. v  německém jazyce.

 Vzhledem k  poutím na Květnově bude mše sv.  o nedělích 5., 12. a 19. července v děkanském kostele pouze v 9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod. jako obvykle.
V další neděle pak budou mše sv. v děkanském kostele v 8 hod. a v 10 hod.

Mše svaté o velkých prázdninách v Březně a v Údlicích nebudou.
V Droužkovicích budou každou neděli bohoslužby slova se sv. přijímáním v 11.30 hod.

V době letních prázdnin budou bohoslužby během týdne v Chomutově takto:

Děkanský kostel:
– PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.
– ST, PÁ  v 18.00 hod.
– NE v 8 a v 10 hod.

Sv. Barbora: 
– PÁ  v 17.00 hod. a v NE v 18.00 hod.

NENÍ-LI UVEDENO JINAK.

 • V sobotu 4.7. ve 12.30 budou oddáni v děkanském kostele při mši sv. Jana Kocourková a Marek Kowalski.
 • V neděli 5.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod.
 • V neděli 5. 7. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 6.7. o státním svátku a památce sv. Marie Goretti bude mše sv. v 8.00 hod v děkanském kostele.
 • V neděli 12.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod.
 • V neděli 19.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod.

V  sobotu 25.7. v 15.00 hod. bude v  Křimově poutní mše sv. ke cti sv. Anny. Všichni jste srdečně zváni!

 • V neděli  26.7. po mši svaté, která začíná v 10.00 hod. v děkanském kostele bude pobožnost ke sv. Anně u Trojičního sloupu, tak jak již tradičně bývá o svátku sv. Anny a sv. Jáchyma.

V neděli 26.7. od 14.00 hod. bude v Hořenci/Nezabylicích  poutní mše ke cti sv. Anny u kapličky. Začínáme průvodem a modlitbou  ve 14.00 hod od křížku na začátku obce.

 • V sobotu 1.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 2.8. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 8 hod.

V  neděli 2.8.  v  10.00 hod. bude mše svatá v kostele sv. Ignáce ke cti tohoto patrona.

 Proto mše sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele nebude.  Všichni jste srdečně zváni !!!

 • V neděli 2.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Vysoké Jedli.
 • V sobotu 15.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.

Poutní mše svatá v naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 16. 8. Ranní mše sv. v  8.00 hod. především pro ty, kteří nemohou na hl. mši sv.
Slavnostní mše sv. v  10.00 hod. Všichni jste srdečně zváni!

Prosíme Vás o zajištění občerstvení na naši pouť, Vy kdo můžete – tak jako každoročně upečením koláčků či cukroví. Pán Bůh Vám odměň Vaši pomoc!

V neděli 23. 8. v 11.30 hod. bude  v  Bílencích  poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje. Přijměte srdečné pozvání!

 • V sobotu 5.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.

 V neděli 6.9. budeme při  mši sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.

 • V neděli 6.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 7.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod. v Otvicích.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – červen 2020

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ.

 • V sobotu 6.6. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 7.6. při mši sv. v 10 hod budou pokřtěny naše katechumenky.

A  v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

Ve čtvrtek 11.6. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv. v děkanském kostele, která začíná v  18.00 hod bude průvod,  jako již každoročně,  ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním obyvatelům našeho města.

Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního průvodu.

 • V pátek 12.6. v děkanském kostele a jinde proběhne NOC KOSTELŮ. Podrobnosti na plakátku.
 • V sobotu 13. 6.  v  10.00 hod budou v děkanském kostele oddáni Jiřina Hálová a Igor Kováč.
 • V sobotu 13. 6.  v  16.00 hod bude v děkanském kostela první svatá zpověď rodičů a dětí, které letos poprvé přistoupí ke sv. přijímání.
 • V neděli 14.6. v 10 hod v děkanském kostele bude první svaté přijímání.
 • V neděli 14.6. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod v Březně.
 • V pátek 20.6. o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pamatujme na mši svatou. Tento den je mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod a v 18.00 hod. V kostele sv. Barbory v 17.00 hod.

V sobotu 20.6. jste zvání na POUŤ SV. KE CTI NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE do Voděrad,  kde bude v 17 hod slavena mše svatá.

 • V neděli 21.6. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích.

V neděli 28.6. v 11.30 hod jste srdečně zváni na poutní mši sv. ke cti sv. Petra a Pavla do BŘEZNA u Chomutova. Všichni jste srdečně zváni!

Z tohoto důvodu NEBUDE v neděli 28.6. mše sv. v Údlicích.

 • V neděli 28.6. ve 14.30 hod bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče, farníci 🙂 Všichni jste srdečně zváni!
 • Ve středu 1.7. začínají Farní chaloupky.
 • V sobotu 4.7. ve 12.30 hod budou v děkanském kostele oddáni Jana Kocourková a Marek Kowalski.

Od neděle 5.7.  jsou poutě na Květnově –  5.7., 12.7. 19.7.

10:00 modlitba růžence od „červeného“ kříže – při procesí – až po tzv. růžencové schody

10:30 česká mše a mariánská pobožnost

12:45 adorace a svátostné požehnání  a snad i letos bude v 14:15 mše německá

 • Z důvodu KVĚTNOVSKÝCH POUTÍ  budou nedělní mše sv. v děkanském kostele o nedělích 5.7., 12.7. 19.7. slaveny pouze v 9.00 hod
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Noc kostelů

Program Noci kostelů 12. června 2020

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Pouť se sv. Zdislavě

Vzhledem k uvolňování a zvyšování možného počtu účastníků bohoslužeb se vydáme na

POUŤ DO JABLONNÉHO KE SV. ZDISLAVĚ JEJÍŽ 800. VÝROČÍ OD NAROZENÍ LETOS SLAVÍME.

Z tohoto důvodu bude ponechán běžný pořádek bohoslužeb v sobotu 30. 5. 2020 tzn., že bude v děkanském kostele pouze jedna mše svatá, a to v 7.15 hod ráno.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Bohoslužby od 11. 5. 2020

Od 11. 5. 2020 je povolena účast věřících na bohoslužbách 100 osob.

Je třeba nosit roušku a používat dezinfekci při vstupu do kostela. Zdržíme se podávání si rukou a eucharistii nejlépe přijímat na ruku. Dodržovat předepsané rozestupy.

Rozpis bohoslužeb:

DĚKANSKÝ KOSTEL
NE            v  8 hod a v 10 hod
PO – SO   v  7.15 hod ráno
ST a PÁ     v 18 hod večer

KOSTEL SV. BARBORY
NE                v 18 hod
ÚT, ST, PÁ  v   17 hod

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Aktualizace k bohoslužbám

Usnesením Vlády ČR, se povolují od 11.5.2020 veřejné bohoslužby v počtu do 100 osob.
To znamená, že předchozí opatření v postupně navyšovaném počtu účastníků bohoslužeb
je nahrazeno tímto vládním usnesením.
Prosím, aby byla dodržována všechna hygienická a dezinfekční opatření, včetně nošení
roušek-ústenek. Podávání Eucharistie zůstává zatím jen na ruku.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020

Drazí bratři a sestry,

blíží se květen – čas, kdy Boží lid zvláště silně projevuje lásku a úctu Panně Marii. V tomto měsíci se tradičně modlíme doma s rodinou růženec. Omezení kvůli pandemii nás „nutí“ docenit tento rodinný rozměr také z hlediska duchovního.

Proto jsem se rozhodl vybídnout každého, aby v měsíci květnu znovu objevil krásu domácí modlitby růžence. Je možné tak činit společně, anebo jednotlivě, a podle situace se můžete rozhodnout využívat co nejlépe obě možnosti. Tak či onak tomu ovšem napomůže jedno tajemství, a tím je jednoduchost. Nejen na internetu lze najít dobré vzory, kterých se při modlitbě držet.

Vedle toho nabízím texty dvou modliteb k Panně Marii, které můžete připojit na konci růžence a které se i já budu v květnu modlit v duchovním spojení s vámi všemi. Přikládám je k tomuto listu, aby byly všem k dispozici.

Drazí bratři a sestry, budeme-li společně rozjímat Kristovu tvář srdcem Marie, naší Matky, sjednotí nás to ještě silněji jako duchovní rodinu, a tak dokážeme tento čas zkoušky překonat. Budu se modlit za vás, zvláště za ty, kdo nejvíce trpí, a vy se prosím modlete za mě. Děkuji vám a ze srdce vám žehnám.

Řím, u sv. Jana v Lateránu, 25. dubna 2020
svátek sv. Marka, evangelisty

FRANTIŠEK

První modlitba

Maria,
ty na naší cestě stále záříš
jako znamení spásy a naděje.

Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,
tobě, která ses u paty kříže
spojila s Ježíšovým utrpením
a uchovala si pevnou víru.

„Záchrano římského lidu“,
ty víš, čeho je nám zapotřebí,
a my víme, že se postaráš,
aby se tak jako v galilejské Káně
i k nám po čase zkoušky
vrátila radost a veselí.

Matko božské lásky,
pomoz nám podřizovat se Otcově vůli
a konat to, co nám řekne Ježíš.
Neboť on na sebe vzal naše utrpení
a našimi bolestmi se obtížil,
aby nás – skrze kříž –
dovedl do radosti vzkříšení.

Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!

Druhá modlitba

„Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.“

Za těchto dramatických okolností, kdy celý svět podléhá utrpení a úzkosti, se utíkáme k tobě, Matko Boží a Matko naše, a pod tvou ochranou hledáme útočiště.

Panno Maria, obrať k nám své milosrdné oči uprostřed této pandemie koronaviru. Utěš ty, kdo jsou zoufalí a oplakávají své drahé zesnulé – pohřbené často tak, že to pozůstalé ještě více zraňuje. Buď oporou těm, které trápí nemoc jejich blízkých a přitom jim kvůli prevenci nákazy ani nemohou být nablízku. Naplň nadějí všechny, které trápí nejistá budoucnost i dopady na hospodářství a zaměstnanost.

Matko Boží a Matko naše, pros za nás u Boha, Otce milosrdenství, aby se toto veliké utrpení skončilo a znovu nám vzešla naděje a pokoj. Tak jako  v Káně se i nyní přimlouvej u svého božského Syna, aby rodiny nemocných i zemřelých došly útěchy a jejich srdce se otevřela důvěře.

Ochraňuj všechny lékaře, sestry, zdravotníky i dobrovolníky, kteří v této nouzové situaci stojí v první linii a pro záchranu druhých nasazují vlastní život. Podpírej je v jejich hrdinském úsilí a dej, ať jim nechybí síla, velkorysost a zdraví.

Buď nablízku každému, kdo dnem i nocí pečuje o nemocné, a také kněžím, kteří se s pastýřskou starostlivostí a věrni evangeliu snaží pomáhat všem a všechny podpírat.

Svatá Panno, osvěť mysl všech, kdo působí ve vědeckém výzkumu, aby dokázali najít účinná řešení, jak tento virus překonat.

Pomáhej státním představitelům, ať jednají moudře, starostlivě a velkoryse, nabízejí pomoc všem, kdo postrádají základní životní potřeby, a hledají sociální i ekonomická řešení v duchu prozíravosti a solidarity.

Nejsvětější Maria, otřes svědomím lidstva, aby ohromné prostředky investované do vývoje zbraní a jejich nákupu sloužily raději na podporu výzkumu, jak v budoucnosti podobným tragédiím účinně předcházet.

Milovaná Matko, dej, ať ve světě roste vědomí, že patříme k jediné a veliké rodině a všechny nás spojuje jedno pouto, abychom v duchu bratrství a solidarity pomáhali přinášet úlevu do bezpočtu případů bídy a nouze. Daruj všem pevnost ve víře, vytrvalost ve službě a stálost v modlitbě.

Maria, Potěšení zarmoucených, obejmi všechny své soužené děti a pros Boha, ať vztáhne svou všemohoucí ruku a vysvobodí nás z této strašlivé pandemie, aby se tak život vrátil ke svému obvyklému a pokojnému běhu.

Svěřujeme se tobě, která na naší cestě stále záříš jako znamení spásy a naděje, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria! Amen.

 

 

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – květen 2020

Milí farníci,

vzhledem k současné situaci, kterou všichni prožíváme byla vydána pravidla pastorační pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb platné v období od 24. 4. do 7. 6.  2020. Nebude-li tedy rozhodnuto jinak:

Od 24. 4. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastní 15 osob.

Od 11. 5. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastní 30 osob.

Od 25. 5. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastní 50 osob.

Od 8. 6. 2020 konání bohoslužeb bez omezení počtu osob.

O VŠECH NEDĚLÍCH V KVĚTNU BUDE DÁNA MOŽNOST PŘIJMOUT EUCHARISTII V DĚKANSKÉM KOSTELE V ČASOVÉM ROZMEZÍ  OD 17. HOD – 18.30 HOD.

Na bohoslužby je třeba nosit roušku a používat dezinfekci při vstupu do kostela. Zdržíme se podávání si rukou a eucharistii nejlépe přijímat na ruku. Dodržovat předepsané rozestupy. Vynechává se pozdravení pokoje.

Tímto se obnovuje běžný pořádek bohoslužeb.

DĚKANSKÝ KOSTEL

NE   v  8.00 hod. a v 10.00 hod.
PO – SO   v  7.15 hod. ráno a také ve ST a PÁ v 18.00 hod. večer

KOSTEL SV. BARBORY

NE   v 18.00 hod.
ÚT, ST, PÁ  v   17.00 hod.

Tento rozpis bohoslužeb platí, není-li uvedeno jinak ve vývěskách kostelů či na webových stránkách farnosti. Ze všeobecně známých důvodů různých omezení nelze uskutečnit pravidelné setkávací akce a také ani pouť do Jablonného v Podještědí. Nabízíme náhradní programy.

Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili. Budou vždy po večerní mši svaté, v sobotu po ranní mši sv. a v neděli po mši sv. v 10.00 hod a v kostele sv. Barbory po mši sv. v 18.00 hod. 

 • Ve pátek 1. 5. v 8.00 hod.  a v 18.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele a v 17.00 hod. v kostele sv. Barbory.

V pátek 1. 5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa.

 • V sobotu 2. 5. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 3. 5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V neděli 3. 5. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 6. 5. v 18.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele s úmyslem za ochranu a pomoc pro počaté životy.
 • V pátek 8. 5.  v 8.00 hod. ráno a v 18.00 hod. večer bude mše sv. v děkanském kostele a v 17.00 hod. v kostele sv. Barbory.
 • V sobotu 9. 5.  ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. ke cti sv. Floriána v Lidni.
 • V neděli 10. 5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. v Březně.
 • V sobotu 16. 5. bude Orelská pouť na Květnov se mší sv. ve 14.00 hod..
 • V neděli 17. 5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • Ve čtvrtek 21. 5. o Slavnosti Nanebevstoupení Páně je mše sv. v 7.15 hod. a v 18.00 hod. v děkanském kostele a v 17.00 hod. v Údlicích. Pamatujte dnes účastí na mši svatou.
 • V neděli 24. 5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V sobotu 30. 5. O SVÁTKU SV. ZDISLAVY budou slavnostní mše svaté v děkanském kostele při oslavě VÝROČÍ 800. LET NAROZENÍ SV. ZDISLAVY jejíž ostatek bude možno uctít. Z důvodu omezeného množství věřících při bohoslužbách, budou mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod., v 10.00 hod. a zřejmě i v 11.30 hod. Bude upřesněno na vývěsce kostela.
 • V neděli 31.5. je Slavnost Seslání Ducha svatého. Mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. a v 10.00 hod.  a v 11.30 hod. v Droužkovicích a v 18.00 hod. v kostele sv. Barbory.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Tato mše svatá má nedělní platnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Komunitní centrum Údlice

Římskokatolická farnost – děkanství Chomutov se rozhodla přeměnit zchátralé a nevyužívané hospodářské budovy v areálu fary v Údlicích na komunitní centrum. Půjde o zařízení určené široké veřejnosti se zvláštním zaměřením na služby/činnosti směřující k zabránění sociálnímu vyloučení. Cílem je poskytnout prostor pro pořádání nejrůznějších akcí místních i přespolních, k aktivitám vzdělávacím, kulturním, sociálním, volnočasovým, ale i k „obyčejnému“ sousedskému setkávání a sdílení v rámci komunity.

V přízemí komunitního centra by měl vzniknout velký sál s kapacitou až 96 osob, ve kterém se budou konat přednášky, koncerty, divadelní představení a nejrůznější společenské akce. Dále zde bude cvičná kuchyň určená pro společné vaření, pečení a tvoření. V prvním patře komunitního centra bude kancelář sociálního pracovníka, který jednak řídí činnost KC a jednak přímo realizuje aktivity ve prospěch potřebných i celé komunity (např. poradenství). Dále zde bude klubovna, kterou mohou nejrůznější spolky využít jako své zázemí, a velká místnost vhodná pro společné aktivity a setkávání, např. maminek s dětmi, mládeže apod.

KC je určené především obyvatelům Údlic, ale předpokládáme jeho využití či účast na aktivitách i obyvateli okolních obcí a samozřejmě Chomutováky a Jirkováky. Proto nás zajímá Váš názor jak na samotné KC, tak na aktivity, které byste v něm rádi viděli. Prosíme proto o vyplnění krátkého dotazníku, který naleznete zde: https://forms.gle/rHUGXVDins8Tq4jN6

Děkujeme a těšíme se na shledání s Vámi v novém komunitním centru, jehož otevření, pokud se vše s Boží pomocí podaří, by mohlo proběhnout koncem roku 2021.

S případnými dalšími otázkami ke komunitnímu centru, podněty či nabídkami pomoci při realizaci projektu, se prosím obracejte na e-mail: kcudlice@seznam.cz.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Bohoslužby o Velikonocích

Informace o bohoslužbách v Chomutově bez účasti lidu, pokud byste se chtěli v duchu připojit:

SVATÉ TRIDUUM:
ZELENÝ ČTVRTEK     18.00
VELKÝ PÁTEK
– Křížová cesta      15.00
– Obřady                18.00
BÍLÁ SOBOTA            20.00
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ        8.00  

NA BÍLOU SOBOTU  11. 4. 2020 bude kostel otevřen k osobní tiché modlitbě v čase od 8.00 – 19.00 hod.

V NEDĚLI 12. 4. 2020 NA BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ bude možné přijmout eucharistii v čase od 17.00 – 18.30 hod.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář