Ohlášky – únor 2020

Na začátku nového měsíce bychom společně s Oblastní charitou Chomutov Vám všem, kteří jste se zapojili do Tříkrálové sbírky chtěli vyjádřit VELKÝ DÍK. Díky Bohu jsme mohli i letos nabídnout obyvatelům našeho města možnost projevit štědrost a konat dobro i tímto směrem. A myslím, že mnozí tuto možnost opravdu využili :o)  Pán Bůh Vám štědře odměň!

V sobotu 1.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 1.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu při bohoslužbách bude žehnání svící.
 • V neděli 2.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

Od 3.2.-7.2. je nabídka společných „jarních“ prázdnin pro děti a mládež farností Chomutov a Jirkov. K účasti je třeba se přihlásit na arch v kostele či osobně v kanceláři na děkanství.

 • V pondělí 3.2. bude udělováno na závěr každé mše sv. v děkanském kostele Svatoblažejské požehnání.
 • V pondělí 3.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 6.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V neděli 9.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve čtvrtek 13.2. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželů.
 • V pátek 14.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 15.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 16.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 17.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 20.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

V sobotu 22.2. bude III. farní a charitní ples. Začátek ve 19.30 hod. v Jirkově v kulturním zařízení u autobusového nádraží.

 • V neděli 23.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.

Ve středu 26.2. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.

Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod.

A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod. a v neděli v 17.30 hod.

 • O 1. neděli postní 1.3. při mši sv. v 10.00 hod. by měli být oficiálně přijati naši katechumeni do katechumenátu.
 • V neděli 1.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

III. farní ples

Přijměte pozvání na III. farní ples ve stylu 30. let, který se koná v Jirkovském divadle dne 22. 2. 2020 od 19:30. Více informací na plakátku.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Vánoční zpívání v nemocnici, domovech pro seniory s vánoční hrou…

Prohlédněte si fotky našich dětí a mládeže z vánočních zpěvů v nemocnici na oddělení LDN, ze společného oběda na faře a ze 2 domovů pro seniory, kde zahráli Vánoční hru.
Všem dětem a mládeži děkujeme!

Všechny fotky naleznete zde: http://bit.ly/Chomutov_Vanoce_2019

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – leden 2020

V tyto první lednové dny (od 4.-11.1.) se bude konat v našem městě a farnosti Tříkrálová sbírka.

V neděli 5.1. v 16.00 hod  bude v Galerii Lurago Tříkrálový koncert.

V pondělí 6.1. od 11 hod – 16 hod bude probíhat prodej tříkrálového guláše na náměstí 1. máje v Chomutově čímž můžete také přispět na Tříkrálovou sbírku.

 • Ve čtvrtek 2.1. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 4.1. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 5.1. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí  6.1. o Slavnosti Zjevení Páně bude žehnání Tříkrálové vody, kadidla a křídy při všech bohoslužbách v děkanském kostele jak v 7.15 hod tak v 18.00 hod. Pamatujte, prosím, na účast na mši svaté.
 • V pondělí 6.1. v 15.30 hod bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 8.1. bude v 19.00 hod setkání ERF.
 • V pátek 10.1. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 11.1. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V neděli 12.1. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích a  ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.

13. ledna 2020 je tak jako každý rok ve Filipově ve 4.00 hodiny ráno mše svatá.

Vyjíždí se v neděli 12.1. ve 23.00 hod. z Palackého. Zájemci, zapište se na arch.

 • Ve čtvrtek 16.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 18.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 19.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 20.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 23.1. bude v 17.00 hod na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 24.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 26.1. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích.

V sobotu 1.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 1.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu při mši sv. v 10.00 hod v děkanském kostele bude žehnání svící.
 • V neděli 2.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

Od 3.2.-7.2. je nabídka společných „jarních“ prázdnin pro děti a mládež farností Chomutov a Jirkov. K účasti je třeba se přihlásit na arch v kostele či osobně v kanceláři na děkanství.

 • V pondělí 3.2.  bude udělováno na závěr každé mše sv. Svatoblažejské požehnání.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.

Požehnané a radostné svátky Narození našeho Spasitele a také požehnaný nadcházející rok 2020 pod ochranou naší milující Matky Panny Marie vyprošuji a požehnáním Vás provází P. Alois a P. Leopold

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Vánoční bohoslužby v Chomutovském obvodu

23. 12. (PO)
DĚKANSKÝ KOSTEL:          7.00 mše svatá
DĚKANSKÝ KOSTEL:        18.00 mše svatá

24. 12. (ÚT) Štědrý den
DĚKANSKÝ KOSTEL:          7.00 mše svatá
DĚKANSKÝ KOSTEL:         16.00 mše svatá pro děti a mládež s VÁNOČNÍ HROU
KOSTEL SV. BARBORY:     16.00 mše svatá u sv. Barbory
DĚKANSKÝ KOSTEL:         22.30 „půlnoční“ mše svatá
OKOLÍ:                                   21.00 Droužkovice      22.00 Místo

25. 12. (ST) Slavnost Narození Páně (Boží hod vánoční) zasvěcený svátek
DĚKANSKÝ KOSTEL:         8.00 mše svatá            10.00 mše svatá
KOSTEL SV. BARBORY:    17.00 mše svatá
OKOLÍ:                                   11.30 Údlice                 14.00 Vysoká Jedle

26. 12. (ČT) SV. ŠTĚPÁN 2. svátek vánoční
DĚKANSKÝ KOSTEL:         9.00 mše svatá
KOSTEL SV. BARBORY:   17.00 mše svatá
OKOLÍ:                                  14.00 Březno

27. 12. (PÁ) sv. Jan Svátek
DĚKANSKÝ KOSTEL:         7.15 mše svatá
10.00 Domov pro seniory Písečná
KOSTEL SV. BARBORY:   17.00 mše svatá
DĚKANSKÝ KOSTEL:       18.00 mše svatá

28. 12. (SO) sv. Mláďátka betlémská Svátek
DĚKANSKÝ KOSTEL:        7.15 mše svatá
KAPLE SV. RODINY:       18.00 mše svatá poutní mše sv.

29. 12. (NE) SVATÁ RODINA JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA Svátek
DĚKANSKÝ KOSTEL:       8.00 mše svatá
10.00 mše svatá manželé si připomenou svůj slib
KOSTEL SV. BARBORY:  18.00 mše svatá
OKOLÍ:                                11.30 Droužkovice

30. 12. (PO)
DĚKANSKÝ KOSTEL:        7.15 mše svatá

31. 12. (ÚT) sv. Silvestr
DĚKANSKÝ KOSTEL:         7.15 mše svatá
DĚKANSKÝ KOSTEL:      16.00 mše svatá – na poděkování za uplynulý rok
KOSTEL SV. BARBORY:  16.00 mše svatá – na poděkování za uplynulý rok

1. 1. 2020 (ST) Slavnost Matky Boží, Panny Marie zasvěcený svátek
DĚKANSKÝ KOSTEL:        8.00 mše svatá        10.00 mše svatá
KOSTEL SV. BARBORY:   18.00 mše svatá
OKOLÍ:                                  11.30 Droužkovice

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Pozvánka na Tříkrálovou sbírku a doprovodné akce

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlášky – prosinec 2019

V sobotu 30.11. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v modlitbách především na všechny počaté děti. Mše na tento úmysl bude v sv. Otvicích v 18 hod.

 • V neděli 1.12. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.
 • V neděli 1.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

*  pozor změna * Ranní mše svaté v týdnu v DOBĚ ADVENTNÍ jsou v 7.00 hod.  *

 • Ve čtvrtek 5.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 6.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 7.12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začínáme mší sv.  v 7.00 hod a pokračujeme snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 7.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 8.12. bude při mši sv. v 10.00 hod. pozván též sv. Mikuláš. Děti a rodiče jste zvláště zváni na tuto mši sv

V neděli  8.12. v 11.30 hod. bude v Droužkovicích poutní mše sv. Jste srdečně zváni!

Mše sv. v Údlicích z tohoto důvodu tuto neděli nebude.

 • V neděli 8.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla.
 • V pondělí 9.12. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod. mše sv. v děkanském kostele.  Je to zároveň Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, prosím, pamatujte na účast na mši svaté.
 • Ve čtvrtek 12.12. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V sobotu 14.12. v 18.00 hod. bude v Otvicích adventní koncert, z toho důvodu nebude tuto sobotu zde mše svatá.
 • V neděli 15.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.

V týdnu od 15.12. – 20.12. můžete na děkanství přinést balíčky cukroví pro nemocné.

 • Ve čtvrtek 19.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 20.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 21.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 22.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 23.12. bychom s mládežníky navštívili nemocné v nemocnici a domovech důchodců.

Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto:

V kostele sv. Barbory v úterý 17.12. přede mší sv. od 16.00 hod.

V děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie tato možnost bude

v pátek 20.12. od 16.00 – 18.00 hod. 

Během samotných svátků to již bývá obtížné. Využijte tedy tyto možnosti, aby slavení Vánočních svátků bylo především narození Krista Pána v našich srdcích.

 

 

 

 

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Ohlášky – listopad 2019

V týdnu od 1.11. – 8.11. je možné zvláštním způsobem  projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného odpuštění časných trestů. Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; v daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.)

Duchovní předvánoční obnova probíhá pravidelně ve společenství v uvedené dny po celou předvánoční dobu.

 • Ve čtvrtek 31.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 1.11. je Slavnost Všech svatých pamatujte, prosím, na účast na mše svaté. V děkanském kostele je mše sv. v 7.15 hod. a v 18.00 hod. v kostele sv. Barbory v 17.00 hod.
 • V pátek 1.11. v 15.30 hod. bude na hřbitově v Horní Vsi pobožnost za duše zesnulých.
 • V pátek 1.11.  v 17.00 hod.  bude na děkanství setkání ministrantů.

V sobotu 2.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.

7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 2.11.  NEBUDE  mše sv. na Květnově.

V sobotu 2.11. v 15.00 hod. bude na hlavním hřbitově pobožnost za duše zesnulých.

 • V neděli 3.11. v 11.30 hod bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 7.11. v 18.00 hod. jsme zváni na přednášku Máji Šnajdrové a Aleny Mahlejové Cesta kolem světa, Chomutovská knihovna,p.o., velký sál 2. patro. S možností zakoupení cestopisné knihy a autogramiáda.
 • V pátek 8.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 9.11. ve 14.00 hod. v Lidni vyjdeme průvodem ke kapličce sv. Huberta s požehnáním lidem a kraji a poté bude sloužena mše sv. ke cti sv. Huberta v kapli sv. Floriána.

Všichni jste srdečně zváni.

 • V neděli 10.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše svatá v Březně u Chomutova.
 • V pondělí 11.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 14.11. bude v děkanském kostele mší svatou v 9.30 hod. zahájena vikariátní konference kněží Krušnohorského vikariátu, proto ranní mše sv. v 7.15 hod nebude.
 • Ve čtvrtek 14.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 15.11.  v 17.00 hod.  bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V sobotu 16.11. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 17.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pátek 22.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 24.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 25.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.

V pondělí 25.11. v 18.00 hod. bude poutní mše sv. v kostele sv. Kateřiny.

Po mši sv. jste srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru s P. Jiřím Voleským.

 • Ve čtvrtek 28.11. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 29.11. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání ministrantů.

V sobotu 30.11. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v modlitbách především na všechny počaté děti. Mše sv. Otvicích bude v 18.00 hod.

 • V neděli 1.12. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.
 • V neděli 1.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

Výuka náboženství  TERMÍNY VÝUKY:

PO 16.00 hod             5. – 7. třída ZŠ

ÚT  16.15 hod.           1. třída ZŠ

ÚT  17.00 hod.           2. – 4. třída

ST   16.00 hod.           8. – SŠ

http://www.farnostchomutov.cz

Rubriky: Ohlášky | Napsat komentář

Pozvánka na přednášku: Cesta kolem světa

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Předvánoční duchovní obnova

Předvánoční duchovní obnova v malých společenstvích začne v týdnu od 14. 10. 2019 na faře v Chomutově.

Jednotlivá společenství:

→ Aktivní věřící nad 50 let – každou středu v 16.00 hod.
→ Aktivní věřící do 50 let – každou středu v 18.45 hod.
→ „Nově pokřtění“ (dospělí, pokřtěni za posledních 5 let) – každý čtvrtek v 18.30 hod.
→ Společenství Romů (zvláště, kteří připravují své děti ke křtu) – každý pátek v 16.30 hod.
→ Mládež od 18 let a hledající – každý pátek v 19.00 hod.

Zvaní jsou:

Mládež i dospělí, svobodní i manželé (manželé když jsou katolíci s podmínkou účasti obou partnerů), ale také rozvedení i „znovuoddaní“ (kteří nemají možnost přistupovat ke svátostem).

Přihláška:

Přihlásit se je možné nejpozději do 13. října 2019 v sakristii kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chomutově, anebo přímo u patera Leopolda Slaninky SJ.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář